måndag, februari 28, 2005

Enfaldig export

Knappt hinner kritiken svalna över (S) - nomineringar av det egna partikadret till olika poster i Sverige och i världen. Nu deklareras det högtidligt i Agenda att kabinettsekreterare Hans Dahlgren föreslås bli ny chef för FN:s flyktingkommissariat. Stoppa pressarna.
Hans, säkert en hyvens Harpssundit som sjunger med i Internationalen, har onekligen lite lik med sig ner till Geneve som i mina ögon gör honom olämplig. Det alla verkar glömma är att han till vardags är företrädare för en regering och en ideologi som driver en hård och omänsklig flyktingpolitik nationellt. En regering som säger att de kan tänka sig att utvisa flyktingbarn på egen hand utan deras föräldrar. En regering som driver på mot att ge amnesti för apatiska flyktingbarn.

Hans, lojal tjänsteman som han är, har dessutom verkligen försökt sopa igen spåren efter debaclet med den svenska regeringen och de två utvisade egyptierna. Två personer som sändes ner för att möta till tortyr. Vidare såg vi för två veckor sedan i pressen hur svenska UD, och därmed Hans, dessutom ljög för FN:s tortyrkommitté kring vad som egentligen hände. Är det kanske så enkelt att UD:s hantering av tsunamikatastrofen i Asien kräver ett silkessnöre till någon? Men varför straffa FN med den hängde?

torsdag, februari 24, 2005

Se där

Socialdemokratiska studentförbundet i Lund börjat samla in namn. De har läst partiets stadga... troligen inhandlad på något av antikvariaten i Lund. Där läste de att om fem procent av (S) medlemmarna så kräver måste det Perssonskapacket hålla en medlemsomröstning. Att dra ihop dessa namn kommer nog ske. Göran kan då tvingas acceptera en folkomröstning och då faller överenskommelsen med de borgerliga. Det är onekligen hög tid för våran KD Göran att se fördelarna med en omröstning och bryta överenskommelsen redan nu.

måndag, februari 21, 2005

Perception

Till och från mellan föreläsningarna är jag tillbaka i klassrummen iklädd min roll som den nutida Caligula; och åter får jag möjlighet att förundras över vad som skrivs om Kristdemokratin i våra läroböcker. Den trio av ord som tenderar att beskriva oss, och då aldrig som självständig ideologi, är ”Konservativa” ”Kristna” och ”Familjeorienterade”. Därmed är elevernas perception om oss som parti fast förankrat i en värld av kung, moral och kyrkolokal. Visst, självfallet ryms detta fokus inom det ideologiska spann vi bekänner oss till, men de flesta är nog eniga om att KD förvaltar så ohyggligt många fler frågor än så.

Häri ligger ett inbyggt crux för vår partistyrelse när de väljer strategier och kampanjfokus. För att få väljare till våra led handlar det om att bekräfta och förstärka en tro på att vi företräder den enskilde väljarens intressen. Våra väljare söker därmed hos vårt parti efter den lätta katakombskonservatism som de genom sina läroböcker och föräldrar fått förklarat för sig att vi står för. Samtidigt som våra medlemmar, med ideologisk och partprogrammässig rätta, aktivt avvisar tanken på att vi skulle vara ett högerparti. Arbetet med att förändra bilden av oss och vår ideologi inför 2006 kommer onekligen att bli partikansli och informationsenhet en värdig nöt att knäcka.

fredag, februari 18, 2005

Stor humor

Allas våran partipropagandaprinsessa Marita Ulvskog vill nu upphöja feminismen till grundlag. I dagens Svenska Dagblad målar hon upp en vision om hur ett jämställdhetsutskott kan granska politiken ur ett (S) märkt likhetsfeminstiskt perspektiv. Därefter låter hon sin tunga slinta vidare när hon, uppenarligen utan vidare reflektion, ser detta utskottet jämställt med konstitutionutskottet. När (S) åker ur Rosenbad 2006 så kommer det säkert Ulvskogsa krav på ett "Folkhemsutskott" som ska granska att socialdemokratisk politik fortsätter föras utan att underordna sig andra tillfälliga ideologiska majoritetsströmningar i riksdagen. Säga vad man vil men Marita kan i alla fall bjuda på stor humor.

torsdag, februari 17, 2005

Silverfat

Man tackar. Nu har (S)-killen, som utreder föräldraförsäkringen åt (S)-maffian, gett KD en en fråga serverad på silverfat. Inte en riktig tvångsdelning av föräldraförsäkrningen men däremot fler öronmärkta månader. Toppstyrningen av familjelivet ska öka ännu mer.
Toppen! Här har Göran nu fått en chans att kliva in och företräda folkopinionen. 80 till 85% procent av Sveriges nyblivna föräldrar håller med oss. Ovanlig sits, och just därför värd att utnyttjas till fullo.

onsdag, februari 16, 2005

Tredjepart

Vissa lärdomar i livet kommer till en under de mest udda situationer. Under min tid som vårdare på Hall-anstalten var vi till och från tvungna att sära på två trätande interner. Ett av dessa bråk hade urartat totalt och en naken chilenare och slogs med en smutsig grötgryta mot en stolsbenssvingande skåning iförd ett par gula boxershorts med elefanttryck. Efter det att dessa kombatanter var nedtrycktra under en mängd plexisköldar svor de självfallet att de var oskyldiga till den uppkomna situationen. Svaret den luttrade vaktchefen då gav var:
Det finns alltid tre sätt att se på en sak, din sida, min sida och den rätta sida och den rätta sidan ser vi väldigt sällan segra.
Om nu två unga män träter om, säg en ordförandepost, så önskar jag att en tredje kandidat, en kvinnligt rätt person kan kliva fram och bli vald.

fredag, februari 11, 2005

Nästan rätt...

Göran Hägglund utrycker i dag på Brännpunkt sitt och därmed KD:s stöd för yttrandefriheten. Nästan. Göran skriver: Kristdemokraterna anser att det ska finnas en hetslag som skyddar folkgrupper, men vi menar att utökningen i den lagstiftning som riksdagen antog 2002, gällande sexuell läggning, formulerades otydligt och felaktigt i förhållande till yttrande- och religionsfrihet.

Såleddes anser Kristdemokraterna följande: Om Green tar Bibeln och kröner sig med en prästkrage och tågar in i Kalmar domkyrka kan han fritt få kalla Judar för Kristimördande cancersvulster. Emellertid om han snörar på sig kängorna, rakar huvudet och skriker ut samma budskap på Larmtorget utanför kyrkan tillsammans med Nationaldemokratera, ja då ska det vara brottsligt? Svårfångat budskap. Anser inte Göran att yttrandefriheten ska vara lika för alla? Varför ska predikanter särbehandlas? Gå nu hela vägen och kräv att hela den nya versionen av hetslagen avskaffas tack. Det finns redan skydd mot kränkning i brottsbalken som är bättre anpassade och mindre politiserade än denna svårtolkade lag.

onsdag, februari 09, 2005

Ur askan…

I dagens Utrikespolitiska debatt i riksdagen företräddes Kristdemokratiska principer utav Holger Gustafsson. Holger var tacksamt klarsynt vad gällde Kuba, Ukraina och Kina men höken inom honom fick som vanligt luft under sina bombglada vingar när det gällde Irak. Det centrala är inte att Saddam Hussein är borta. Demokrati kräver mer än så. Den slarviga krigs- och fredstaktiken USA visat sedan dag ett är inte något Kristdemokraterna bör berömma.

Holger hyllade att: väljare kom ut för att rösta i en förvånansvärd mängd. I en öppen trots mot terrorattacker. En historisk händelse i kampen för demokrati. Dessa ord är oroväckande nära de ord som DN använde för att beskriva valet i Syd Vietnamn under deras fria val i september 1967. Då liksom nu hyllades de modiga väljarna för att de vågade stå emot terrorattacker från Nord Vietnamn. En lycklig President Johnsson använde ord som ekar än idag i Vita Huset. Han hyllade folkets vilja att införa demokrati och att Sydvietnameserna nu förtjänade allt stöd USA kunde ge dem för att bygga vidare på den demokratiska utvecklingen. Både det irakiska och vietnamesiska folket gick till val i förhoppning om att säkerheten i vardagen skall återinträda. Vietnameserna blev besvikna. Irakierna riskerar få utstå samma besvikelse.

Budskapet som Holger försöker förpacka i en Kristdemokratisk sanning är att USA skänker de Irakiska folket fördelarna med det demokratiska systemet, i motsatts till det Saddamska förtrycket. Det Holger förtiger är att USA endast tillätt valet under hotet från en Shiitisk revolt. Det han inte nämner är att antalet döda civila per månad av våldsrelaterade faktorer ligger på mellan 2500 och 4500. Det är svårt att veta eftersom den Irakiska interimsregeringen upphört att föra officiell statistik. Tyst är det även om att situationen för de kristna i Irak nu är sämre än någonsin på grund utan av det postkrigs-anarkistiska läget. Han nämnde inte mycket om att de Amerikanska trupper tvingas åter förse sina trupper med förnödenheter via luften. Vägarna är inte säkra. Likheterna med utvecklingen i Vietnamn efter Tet offensiven är tydliga.

Detta blir istället en situation Holger indirekt hyllar. Bättre vore om han hade uttalat en skeptiska inställning till hela projektet USA har att införa demokrati via vägen om ett orättfärdiga krig fört vid fel tillfälle. Det rör det sig om att våra väljare aldrig får tveka vilka värden kristdemokratin står för, att den kristna människosynen får aldrig relativiseras till att säga: Bättre människor dör under demokrati än diktatur. Den politik vi för vad gäller förändring till ett demokratiskt system i Kuba, Kina och Vitryssland borde vara gällande även i Irak. Men den slutsatsen drar tyvärr inte Holger. Ur askan av kriget att störta Saddams diktatur reser sig bara en Phoenix skadeskjuten redan vid födseln.

Maoisterna i EU

Fransmännen gör det, Tyskarna gör det, Spanjorerna gör det, Italienarna gör det, Engelsmännen har börjat mer och mer. Gör vad? Fjäska med Folkrepubliken Kina. En avsevärd mängd handelsdelegationer med regeringsrepresentanter har i det närmaste köat för att få shoppa loss med kommunisterna. Inget egentligt fel med det, handel föder välstånd och välstånd brukar föra med sig en medelklass som kräver demokrati, men i sin iver att gosa med den röda draken kastar man vett och sans överbord.

EU (tragiskt nog påhejade av S och M gänget i Sverige) kommer inom sex månader även att häva sitt vapenembargo mot sagda diktatur. Detta i ett tydligt uppvisande av förakt för USA:s rättmätiga invändningar. Man motiverar det med att de enda andra länder som har ett EU:skt vapenembargo emot sig är Burma, Sudan och Zimbabwe. Så istället för att dra den önskvärda slutsatsen att utöka denna lista, väljer man att minska den. Man kan tydligen värdera även diktaturer som bra och mindre bra.

Det är inte för utan som havet mellan Kina och Taiwan är det hav som ligger högst på listan över skådeplatser för nästa krig mellan stater. USA:s oro är befogad. För några år sedan när det hettade till senast i regionen vardet deras hangarfartyg som var på plats för att skydda den demokratiska staten Taiwan. Sedan dess har fastlands Kina rustat sig med franska missiler och tyska radarsystem. Att man i Washington räds en situation där ens egna NATO kollegors vapen används för att döda amerikanska soldater som enligt utfästelser kommer försvara Taiwan om Kina angriper är förstålig. Man upplevde samma problem i Irak för några år sedan.

När Chirac besökte Peking i oktober förra året sa han att Frankrike:....delar den gemensamma visionen om en multilateral värld. Dela vision med Kina? En diktatur? Ett lyftande av vapenembargot är onekligen ett monumentalt steg bort från de värden och värderingar EU säger sig vilja upprätthålla. Och såtillvida man inte är riksdagsledamot från Boforsland kan knappast någon Kristdemokrat låta bli att protestera?

tisdag, februari 08, 2005

Grupplivsförsäkring

Man fostras in i rörelsen heter det. Kristdemokraternas nya image som Aliiansens bad boys i negativt kampanjande måste jag säga ligger helt rätt i tiden. Mängden S-märkta maktmänniskor som fostrats in i myggelkulturen är legio. Nu senast är det SSU som visar hur en slipstenen skall dras för att garantera sig en plats inom ramen för den socialdemokratiska grupplivsförsäkringens mannaregn. SSU:s budget, en statshemlighet som ingen offentlighetsprincip lyckas nå, har visat sig ligga på 100 miljoner kr. Perspektiv på det ges genom att betänka hur LUF, MUF, KDU och CUF tillsammans delar på 11 miljoner.

Ja ja nu tänker ni: Surt sa räven. Inte alls, jag har inget emot att SSU får pengar från externa donatorer det enda jag skulle vilja är att reglerna är dessa även för andra. För var kom merparten av dessa 100 miljoner ifrån? I Sverige bestämmer staten vem som skall få bedriva spelverksamhet, lotterier och kasinon. Detta gäller även internetbaserade spel, om de har Sverige som bas. Tipstjänst har tillstånd, eftersom de drar in många vackra kronor till statskassan och ligger under politisk kontroll. Däremot får Cancerfonden inte tillstånd av regeringen att bedriva spelverksamhet på internet. Detta trots att de pengar den skulle dra in verkligen skulle komma till nytta. Även Hjärnfonden har fått nej av regeringen. Liksom Världsnaturfonden. För utöver Tipstjänst finns det bara en operatör som får ordna spel på internet, med Sverige som bas. Det är det så kallade A-lotteriet. A-lotteriet är ju Socialdemokraternas eget lotteri. En billig poäng som säkert Herr Kolsjö kan göra ytterligare en debattartikel kring. Det lotteriet bidrar ju till något så fint som bevarandet av Folkhemmet, och med ett Folkhem får ju alla den cancervård de behöver utan donationer från Cancerfonder. *sic* Otvistigt är dock att överskottet från lotteriet klirrar skönt i partikassan, och sen kan man ge dessa pengar till SSU. Ibland är jag förundrad över att S inte har fler % av väljarna, totalitära stater brukar i alla fall ha en nedre skamgräns på 60%.

söndag, februari 06, 2005

Konfliktyta

1100 Kristdemokrater samlade till Kommun och Landstingsdagar samt ett linjetal av Göran, inger hopp. Särskilt eftersom det var ett mycket imponerade tal. Hägglundz med Stab ser nu att KD måste koncentrera sig på ett fåtal frågor och bli tydligare för uppnå ett bättre genomslag. Vi kan inte förbli de duktiga, sakliga, resonerande, reservplansplanerande, och realistiska partiet i allt. Seniorer, psykiatri, lite nydanande multinationella skatter och kommunalisering av polisen bjöds det i talet.

Det enda som saknades var en tydlig konfliktyta. De flesta av mina allmänborgerliga vänner skulle kunna gå med på det Göran sa. Även en hel del S-märkta individer. Varför ska dessa personer lämna sin trygga boning hos tillexempel Folkpartiet, för att plötsligt börja kalla sig själva Kristdemokrater? Det svider ju alltid lite mer att erkänna sin hemvist hos KD. Att uttrycka sympati för Folkpartiet är ju som att erkänna att man tycker om kattungar. M.a.o. fullständigt harmlöst på den sociala scenen. Vi behöver anpassa våra frågor så att de skapar en konflikt i större utsträckning, allt i syfte att få folk att ta aktiv ställning för vår ståndpunkt.

De borgerliga må ha vind i Alliansseglen men sedan vet vi att allt faller vid spurten. Sossarna är suveräna på att vara proffsiga när det gäller. De visar sig nämligen då vara betydligt bättre både på både spin och kampanjverksamhet. Dessutom spelar (s) sedan länge ett fult spel, där de utnyttjar människors oro, fördomar och informationsbrist. KD måste helt enkelt fortsätta förädla sin kampanjteknik, eller att luras om man så vill. Sträva att under de 17 månader som är kvar sätta agendan; agera, istället för att reagera. Ge media en konflikt att belysa där KD är de som angriper.

Det räcker inte att skicka ut Seniorer och KDU:are med flygblad 2006. Folk söker inte information i valstugor längre….om de inte gör reportage för Uppdrag Granskning försåts. Detta betyder fortsatt envis konfrontation med Socialaristokratin, kryddat med några tjuvnyp på Moderaterna. Vi måste inse att motståndaren kör med hårda puckar och fula knep och att vända andra kinden till funkar bra om man har regeringsmakten. Det är skönt att Göran nu själv säger sig vilja upphöra vara tyst, artig, korrekt, försiktig och fin i kanten. Enkelt utryckt; skönt att vi upphör vända kappan efter vinden och istället sätter målet att bli vinden.

torsdag, februari 03, 2005

Nya banor inte bannor

Det var väl bara en tidsfråga in 3% skulle leda till att Göran Hägglund utsattes för publika bannor från de egna leden. Nu är det ingen större hemlighet att Göran inte var mitt förstahandsval till posten som partiordförande, men att komma med kritik nu är bara tragiskt och lätt sensationslystet. Det är framför allt inget som gör gott för våra siffror. Antingen kommer man med ett konkret motförslag eller så ser man till vad vi internt kan göra för att förbättra förutsättningarna för Göran och partiet. Ny banor är alltid roligare att ta sig ann.

Ta som exempel de två debattartiklarna i DN förra veckan. Nog för att en hel del läste dem, men det hade enkelt kunnat bli fler. Tänk om distrikten själva, kanske med hjälp av partikansliet, hade försett sina tidningar med artiklar på samma tema men med en lokal prägel. En om Såsseriet på högskolorna och en om Såsseriet i samhället. Tillexempel: Högskolan i Sävsjö (Fortsätter nuvarande S politik med en högskola i varenda buske är det nog bara en tidsfråga innan detta sker.) styrs av Socialdemokrater! Alternativt: När KD tar makten kommer landshövding Lars Engqvist att ersättas med Alf Svensson! Detta ger garanterat positiv respons bland våra väljare i Jönköpings län. Vi är dömda att misslyckas om varje KD:anhängare grymtar och frustar över partiledaren, som säkert gör sitt bästa för att förmedla vår politik. Kom ihåg att han gör det i en miljö där KD lockar journalister mest då sensationer om Gud erbjuds.

tisdag, februari 01, 2005

Ringlekar

Vi har ett land som avrättar barn, fängslar och torterar, förser mördare i Dafur med vapen och hotar demokratiska grannar samt försöker förmå andra länder att inskränka sin yttrandefrihet för att tysta dissidenter även där. Nu har vi tur, för i den upphöjda logikens namn kommer detta landet att bättra sig snart. Varför? Jo för IOK gav OS 2008 till Peking. Detta är milt uttryckt anmärkningsvärt. Med leenden på läpparna gav den olympiska rörelsen de kinesiska bödlarna godkänt redan 2001, om än med en liten uppmaning om bättring.

Även om KD riskerar att få hela Idrotts-Sverige, och halva Industri-Sverige på sig....en bojkottbegäran vore väl inte helt fel? Ska vi nu lära av historien så varför begå samma misstag som vi gjorde i Berlin år 1936? De olympiska spelen är fantastiska tillfällen för propaganda åt ondskefulla regimer. Kan inte KD visa att vi lärt oss något? Var är alla bojkottfundamentalister som lite då och då ropar bojkott av Sydafrika, Frankrike, Israel, Norge eller USA! Den kinesiska regimen toppar väl ändå listan över ondskefulla regimer?

Önskar vi Svenskar visa upp våra bästa atleter på ondskans estrader, där människor, när OS är över, kommer fortsätta avrättas med nackskott? Under de tre år som återstår till OS i Peking borde den kinesiska regimen få löpa marathongatlopp i människorättsfrågorna. Dessutom bör den olympiska rörelsen och alla som tänker medverka i detta katakombmörka spektakel få höra protesterna. KD kanske kan börja?