torsdag, mars 24, 2005

Chicken race

Nu är frågan vilket av de fem partierna i riksdagen som vågar kasta överenskommelsen om decemberbeslut överbord och ge oss en folkomröstning om EU fördraget. Om den Kristdemokratiska ledningen börjar se att det är fler än KALE gänget som kräver lite ordning på demokratitorpet kanske de är villiga att plocka hem poängen först? En from påsk förhoppning.

onsdag, mars 23, 2005

Lång dags färd mot...

....mörkare mål. Även om jag gillar Charlie, våran wermländske virile vivör bör han redan nu avsäga sig sin kandidatur. Fastkilad med handen i den lockande medlemsmyggelburken gör inte att vår kritik mot SSU framstår i bättre dager.

Jag ger vidare de anonyma nykteristerna på Syskonskap rätt i det att KDU med Charlie i spetsen kommer placeras i ett mer konservativt fack. Charlies tid i MUF och nätverket är preskiberad för alla oss som känner honom men för media är allt som andas Strum und Drang alles für das Vaterland mumma. Svd och Svt skulle knappast låta bli att köra ett luddigt guilt-by-association knep för att ytterligare spä på Charlies ungdomsband till Engelbrecht. Det skadar bilden av KDU på ett olyckligt sätt. Det i kombination med att KDU kommer beskyllas för att ha sparkat Slottner på grund av hans homosexualitet är inte en rolig framtid att begrunda.

Nu skriker många: Vi ska inte böja oss för medias felaktiga bild av Charlie. Nej så må vara. Men så länge Charlie är en ungdomspolitiker i ett ungdomsförbund så är hans ungdomssynder intressanta och präglar hela bilden av vår rörelse. När han gjort övergången till partiet är han fri att sitta i PS och bli partiboss, men inte ännu. Om ens det räcker med tanke på att Bosse Ringholm idag anges som SSU-myglets upphovsman.....

Hur som helst, Charlie är en ypperlig Kristdemokrat och bra kraft i förbundet men jag anser honom fel i rollen som ordförande för KDU. Håller kvar min dröm om en kvinna eller annan på posten. Envis? Självklart!

tisdag, mars 22, 2005

Wake up

Centerledaren Maud Olofssons eget partidistrikt i Västerbotten kräver folkomröstning om EU-konstitutionen. Samma sak kräver numera ett antal partidistrikt inom våra egna kristdemokratiska led. Vore väl bättre om Hägglund självmant ändrade sig så slipper han och gänget i partistyrelsen förlora omröstningen på rikstinget i Skövde.

lördag, mars 19, 2005

Dolt, men inte glömt

Jag, liksom många andra med erfarenheter från den politiska estraden, undrar varför det är så tyst från Sveavägen. Borde inte sossarna har mer panik? Vi får i denna ekvation inte glömma det pågående arbetet som just nu är placerat i utredningens ofarliga linda. Sossarna tittar ju på att reformera konstitutionen. Nuder hade en utgångspunkt som för två år sedan var glasklar. Den handlade om participation, om ökad politisk makt, om att blanda samman välfärdsstat och demokrati.
Socialdemokratin hoppas säkert på en ny förödande Torekov-kompromiss.

"Juridikens politisering" är nyckelfrågan för socialisterna. Det är inget annat än nyspråk för pampstyre. Sossarnas strategi är att framställa lagtillämpning som ett demokratiskt problem och på så sätt minska självständigheten i det juridiska systemet. Och betänk att detta sker i ett land med utomordentligt svagt domstolsväsende. Ondskan är inte dum och detta är något (S) arbetar med just nu hur de kan; "se över hela samhällsstrukturen".

torsdag, mars 17, 2005

Härstedts härjarvisa

Så var den sagan slut. Den socialdemokratiska rörelsen har slutligen övergett tankarna på en restriktiv svensk alkoholpolitik. Tid för Kristdemokratin att ta över den övergivna idealen från Såssarnas konkursbo.

Det finnsmycket små kuliga delar i Härsteds hejdlösa härjningar. Särskild skatt på alkoläsk och cider samt att dessa skatteintäkter ska gå till förebyggande ungdomsverksamhet. Det betyder kasnke att vi får se texter av typen: Säljes till förmån för din kommuns ungdomsgård. Kul.
Sen vill (s) ha sänkt skatt på allt. 250 000 barn som lever med minst en förälder som dricker för mycket, lösningen på detta finns i utredningen där det slås fast att om vi inte sänker skatten kommer konsumtionen att öka med 2 procent. Sänks skatten kommer den att öka med 3 procent. Människovärdigt.....*sic*

Denna kortslutning tillutredning betyder att KD med emfas kan gå in och ta kommandot i denna folkhälsofråga. Vågar vi?

tisdag, mars 15, 2005

KALM

Vi har som alla vet ett KALE inom partiet, och sen har vi vårt KALM, dvs. Kristdemokrater för alternativt människovärde. Främst mannifesterar dessa individer sin agenda när det kommer till att försvara nödvändigheten krig mot lagom farliga diktatorer. (Nord Korea och Kina är tillexempel lite för tuffa.)
Om ni tar och tittar på Apache kills in Iraq så ser ni hur ett uppenbart farligt massförstörelsevapen släpps på fältet, hur mannen på traktorn var ett gigantiskt hot mot världsfreden, samt, i enlighet med konventionerna, hur den skadade "terroristen" invid lastbilen hade stora möjligheter att ge upp innan han mötte sin skapare.
Men det är väl som Holger Gustafsson sa: Att den svenska regeringen (....) inte är beredd att ta hänsyn till att USA och England har gjort både politiska, ekonomiska och humanitära uppoffringar för att eliminera den hänsynslösa Sadamregimen och säkra Irakregionen mot användning av massförstörelsevapen är både orealistiskt och blåögt.

måndag, mars 14, 2005

Varför så tyst?

Socialistiska folkrepubliken Kinas anspråk på att företräda ett och hela Kina i förhållandet till det demokratiska Taiwan tar sig ständigt nya aggressiva uttryck. Den militära uppladdningen i havsområdet mellan fastlandet och Taiwan inför presidentvalen i mars 1996 saknade motstycke internationellt liksom hotelserna inför presidentvalet i mars 2000, och nu kröner man det med en lag om rätten att tillgripa våld i en viss given situation. Statens våldsmonopol har väl sällan varit så fel utnyttjat.
Problemet är att Folkrepubliken, när den, övertog Taiwans plats i FN:s säkerhetsråd uppfattas av Peking som ett erkännande att regimen där fått världssamfundets godkännande att vara den legitima företrädaren för ett enda Kina. Emellertid när omvärlden 1971 genom generalförsamlingens resolution 2758 bytte ut Republiken Kina (Taiwan) mot Folkrepubliken Kina som ständig medlem i FN:s säkerhetsråd, var det ett naturligt uttryck realpolitik. Historien och folkrätten visar däremot med såväl Tyskland som Korea, att någon entydig enstatsdoktrin inte finns internationellt etablerad. Till historien hör naturligtvis också att varken regeringen i Peking eller den i Taipei vid den tidpunkten hade någon demokratisk legitimitet.
Idag är läget ett helt annat. Taiwan är det mest glädjande exemplet på att demokrati inte är ett västerländskt påfund utan något, som har universell giltighet för människor runt om i världen. Allt tal om "asiatiska värden" när det gäller krav på demokrati och mänskliga rättigheter i Ost- och Sydostasien har på Taiwan avslöjats.
Kristdemokraterna har vid sitt ting sagt ja till krav på Taiwanesikt medlemskap i FN och fulla internationella rättigheter, varför så tyst om detta?

söndag, mars 13, 2005

Motorvägsmoderatera

Då var det avklarat. Motorvägsmoderaterna inom Kristdemokraterna valde, föga förvånade, att avslå motionen om ett ja till trängselavgifter på lördagens stämma i Stockholms Stad. Det verkar onekligen som om asfaltens avatarer i stadshuset låter taktik gå före ideologi. Ser man inte det uppenbara? Det är trångt på Stockholms gator och infartsvägar!
Vad skönt det hade varit om majoriteten av KD i huvudstaden hade förstått att politiskt ledarskap hade lönat sig. Nu väljer man istället att invänta "folkopinionen" *sic*
En allmän erfarenhet är att de städer som infört trängselavgifter eller andra begränsningar av biltrafiken har präglats av livliga och arga diskussioner innan införandet, med främst negativa röster. Efter införandet har kritiken¨och liksom trafiken blivit lugnare.I Singapore, som haft vägavgifter i någon form sedan 1975, har biltrafiken minskat kraftigt. I Oslo har biltrafiken minskat med 7 % sedan vägavgifterna infördes. Man planerar nu för en ny taxa, som är mer varierad än den peng man haft under de senaste åren. London som nu haft trängselavgifter i ett år rapporterar enbart positiva effekter. En första utvärdering visade på följande:

20 % minskning av trafiken in i zonen

16 % minskning av trafiken inom zonen

ingen signifikant förändring av trafiken utanför zonen

hastigheten inom zonen har ökat med 10-15 %

kollektivtrafikåkandet har ökat med 14 % under högtrafik

bussarnas medelhastighet inom zonen har ökat med 20 %

Tyvärr inga resultat KD vill se i Stockholms Stad.

fredag, mars 04, 2005

Land-höjning

I veckans nummer av Pravda skriver Annelie Enochson och Per Landgren i en gemensam insändare att de önskar en folkomröstning om EU konstitutionen. Välkomna. Nu väntar jag bara på att fler ska kliva ut ur folkomröstningsgarderoben. Oscarsson kanske?

onsdag, mars 02, 2005

Behovet av preskription

Maria Larsson kräver idag avskaffad preskriptionstid i ett av sina pressmeddelanden. En fråga som i allra högsta grad är aktuell; dels för att DNA-teknikens möjligheter ökat chansen att få fram bindande bevis, dels för att KD ledningen nog känner att man måste hoppa på den folkpartistiska linjen: På med hämndhandskarna inom kriminalpolitiken. Nåväl, någon gång ska väl vara den första jag skriver detta: Maria har fel.

Det är aldrig en bra idé att avskaffa preskriptionstiden helt. Även för folkmord bör en bortre gräns finnas. Preskriptionstiden hänger ihop med strafftiden, och det finns en central Kristdemokratisk tanke om nåd i att straffet avskrivs och man tillåts gå vidare, sonad sitt brott. Det finns också praktiska anledningar till att ett brott preskriberas. Det tvingar polis och åklagare att jobba aktivt med fallen. Och eventuella bevisvärden förtunnas inte in absurdum. Självfallet misslyckas ibland dessa instanser att åtgärda övergreppet och fördela upprättelse och rättvisa, i juridisk mening i alla fall. Men en preskriptionstid kan leda till att den skyldige en dag vågar träda fram och berätta utan att riskera straff. Den personliga försoningen är klar och en reparativ rättvisa kan i alla fall skipas. Avskaffad preskriptionstid är aldrig någon bra lösning, vare sig ideologiskt eller praktiskt, oavsett brott.