fredag, april 08, 2005

Reflektion

Varför behandlas göranden, skeenden, folk och fä inom KDU alltid i Människor och Tro istället för Studio Ett?

torsdag, april 07, 2005

Partipisk

Ibland viner partipiskan i full offentlighet. Som i fallet med Yvonne. Hon hoppade i galen tunna och fick i offentlighten stå skam. Så kan det gå, inget konstigt med det. Det jag dock inte kan låta bli att skratta lite åt är Yvonnes uttalande i Ekot och DN: "Vi kan inte börja kriminalisera det som folk tycker är naturligt".
Rätta mig någon om jag har helt fel, men det är väl just liksom vet du va´ tanken med alla paragrafer? Om lagarnas normerade verkan inte fanns, stiftades och kriminaliserade det som "folk" fann naturligt skulle nog både sexköp, skattefusk, hedersmord, olaga camping, tidelag, dödsstraff och månggifte fortfarande vara på modet.

onsdag, april 06, 2005

Trägen vinner

Å så blev det publikt. Ella Bohlin kandiderar till ordförande i KDU. Skönt att några lyssnar. Nu inser även jag, blygsamt nog, att det knappast var därför Ella ställde sig som kandidat men det glädjer mig ändå. Den tid jag jobbade med Ella fann jag hos henne en beundransvärd förmåga att, inte redan innan debatten, vara nergrävd i de djupaste av Flanderska skyttegravar. Hon höll traditionen av pro et contra levande innan hon slutligen ansåg sig kunna fatta ett underbyggt beslut i strategiska frågor. Vad gäller det ideologiska så finns hon i den Kristdemokratiska fåra som har läst, förstått och arbetar efter, den idémässiga massa som kallas Principprogram. Önskar henne all lycka på färden mot den blåsiga toppen.
Avslutningsvis, dra inga e contrario slut över vad jag skrivit om Ella. Även Charlie sitter inne med mycket av Ellas styrkor, men av skäl anförda tidigare vill jag personligen hellre se Charlie ingå i presidiet än leda det.

tisdag, april 05, 2005

Tragiskt

Dagens DN hade följande artikel. Passar väl bra som inramning till orden på denna organisations hemsida. Något påminner onekligen om missataget från denna olympiad. Bojkott tack.

måndag, april 04, 2005

Intoleranta toleranter

Dagens nummer av Gringo, som sammpubliceras i Metro, hade som ni ser en spännande jobbannons.

HÄNG MED PÅ KORSTÅG! Nu har vi äntligen lyckats få ut den sista bögen ur Kristdemokratiska Ungdomsförbundet och kan fortsätta arbeta för frihet och trygghet föralla utom svartingar, homofiler och andra kättaresom inte är av Gud skapade. Till detta Vårt Heliga Korståg söker vi dig med konservativa värderingar som ännu inte hunnit hoppa till Nationaldemokraterna. Nu kör vi! Amen. Ring Charlie på nummer 08-7232530 så talar vi i tungor om saken

Förutom att jag tycker synd om den som hade telefonen på kansliet idag finns det lite fler reflektioner att göra. Men samma isolering som fått många liberaler att förlora kontakten med verkligheten, får nu Gringogänget för sig att de, under sin toleranta fasad, fritt kan förenkla, misstolka och tala nedlåtande om folk som kallar sig Kristdemokrater. Särskilt lågt är det att antyda att Charlie skulle var något annat än en bra och tolerant kille med en Kristdemokratisk ideologisk grund. Om de vill förstå varför rasism gror, se först på bjälken i ert eget öga innan ni påtalar granden i er broders är mitt råd till Gringo.
Gringo talar om hur konformistiska och intoleranta människor i KD är, uppenbarligen utan hänsyn till fakta eller kunskap om vår ideologi. Det får mig att undra: hur kommer det sig att Ni som är så trångsynta oavbrutet talar om hur ett öppet sinne mot andra kulturer och människor är "fett bra" att ha?

söndag, april 03, 2005

Karols död och trons kraft

Då var han död, påven Karol. Mycket kommer nu att granskas. RFSL kommer säkert hurra, fråga mig inte varför, då en ny påve knappast kommer rekryteras ur deras teologiska led. Nej, det står nog klart för de flesta att Karol dog efter att ha förändrat, med hjälp av tron, mer än vad många stolta politiska ledare någonsin kunnat. Trots demokratisk legitimitet. Trons legitimitet är trots vårt sekulariserade tidevarv fortfarande den starkaste kraften. Det bästa beviset för Karols kunnighet och kraft är att det kommunistiska Kuba utlyst landssorg. Alla festligheter och sportevenemang har ställs in på Kuba under tre dagar, (till och med basebollmatcherna) undertecknat av ingen mindre än ledaren Fidel Castro. Mannen som likt den ståndaktiga tennsoldaten envist styrt med kommunistiskt kaos som sin bibel. Men inför Wojtylas moraliska tyngd insåg han att troende katoliker i det kommunistiska landet måste få utöva sin tro, om inte skulle de vända trons akutoritet mot hans illegetima maktbas. Är Gud nu insatt i världspolitiken, låter han, de kommande dagarna, styra kardinalerna att välja Jaime Ortega y Alamino, ärkebiskop på just Kuba till ny ledare för världens katoliker. Det kommer leda till något USA misslyckas med i årtioende, nämnligen att den kommunistiska diktaturen kommer förlora sin totala makthegemoni på ön.

lördag, april 02, 2005

Tystnadens tyranni

Idag säger Per Landgren till Ekot att en majoritet av våra riksdagsledamöter egentligen vill ha en folkomröstning men de vill eller vågar inte "komma ut". Det som gör det extra kul är att Landgren, liksom jag, är positiva till EU och önskar en omröstning inte för att förkasta Europa utan för att förstärka Europakänslan i Sverige. Med fler icke-KALE människor som säger sig vilja folkomrösta, ju mindre kommer partiledningen kunna agera med ryggmärgen och säga: Allt KALE vill är vi emot. Och vem vet, då kanske distrikten kan få ihop en majoritet av rösterna på Rikstinget i Skövde coh ge Hägglund & co bakläxa i denna principiellt och strategiskt viktiga fråga. Vi får väl se vilka i riksdagen som vågar sålla sig till den vokala majoriteten och inte längre huka under tysnadens krav på konformitet.

fredag, april 01, 2005

Tyre, Palmyra, Beufort och Krak

Hoppfyllt

Ytterligare en bomb har exploderat i Libanons kristna städer. Det är åter fara för att skidåkning bland cederträden, solbad i Byblos ersätts med terror och tragiska blodbad. Det viktiga i den påbörjade processen i Libanon är att de demokratiska krafterna får en möjlighet att utvecklas och att det libanesiska folket ges en möjlighet att i öppna rättvisa val välja de legitima ledare det vill. Legitima ledare som sedan med kraft kan ta över ansvaret för Libanons säkerhet och avväpna terrornästena inom landets gränser. Utvecklingen i Libanon skapar följdfrågan: Hur skapar vi ökad demokrati i Syrien? Asad ser att greppet för honom minskar och att folket faktiskt vågar höja sin röst, som han nyss inset hända i Libanon.
Alltfler vågar uttrycka sin mening utan att först ha talat gott i tio minuter om sin totalitära regim och sedan smyga fram lite grann på slutet att allting kanske inte är riktigt bra. Det var underbart att höra under min alltför korta vistelse i dessa underbara länder. Men dessa människor behöver också stöd. De behöver mycket mer stöd än det vi ger i dag. Vi behöver många fler människor som vågar förespråka reformer i Mellanöstern. Det leder till att fler människor kan få göra fria val. Hur avser den svenska regeringen att agera när det gäller detta? Hur pass ofta bjuder Socialdemorkaterna in reformförespråkare från Mellanöstern?