tisdag, oktober 31, 2006

Hund bet man

Den Alte devisen om vad som gör en nyhet stämmer inte alltid. Palestinier sänder iväg sten mot Israeliska soldater, det ser vi på T.V varje kväll och det förblir en nyhet oavsett hur ofta det händer. När det rapporteras om Israeler som "stenar" Palestinier är det emellertid tyst från Reuters, AP och TT. Ingen regel utan undantag alltså...

Palestinian sources reported that one child from the town of Tiqoa, east of Bethlehem, was injured when Israeli settlers threw stones at a Palestinian family harvesting their olive crop. The boy was hit by a stone in his face and was transferred to the town hospital. The incident occurred as foreign volunteers from Europe, the U.S. and Japan helped Palestinian farmers harvest their olives and provide much-needed international proteciton. A Dutch volunteer, Cristal Letschert, told PNN that around 15 settlers bombarded the group and began throwing stones in an attempt to prevent the olive harvest.A number of Tiqoa residents stated that this latest attack is part of a series of attacks on Palestinian farmers by Israeli settlers. They added that the olive harvest complications are only fueled by the Israeli soldiers, who in many cases have harassed farmers and denied them access to their own land.

Var dras the line?

Folkpartiklarna har i sin nye skolminister tydligen gått in för att dra nya gränser vad gäller den för dem så förhatliga kombinationen barn/skola/tro/kyrka. Björklund är tydligen inne på linjen: Gärna en rejäl kyrka men först täcker vi över budskapen. Var ska han dra gränsen? Om någon månad är vi tillexempel mitt uppe i Luciaeländet. Snoriga skolbarn kommer sjunga sig hesa med den ena hyllningssången efter den andra till de katolska helgonen Lucia och Staffan, samt en moraliskt uppfostrande visa om en Sockebagare som bara ger till de "snälla".

Nå Björklund? Anser du med ovan förda argument det rätt för skolan att tvinga in barn i en så uppenbart religiöst präglad cermoni? Eller skulle en så stringent hållning i frågan om barn/skola/tro/kyrka reta upp dina kärnväljare? Sagt det förr om Fp, säger det igen: O sancta simplicitas.

måndag, oktober 30, 2006

Högkostnadsvakten

Försvaret har beslutat att vakttjänst ska övertas av privata vaktbolag. Jag utgår självfallet från att försvarsmakten är konsekventa i sin upphandling och i framtiden även låter högvakten skötas av uniformerad vaktpersonal från Securitas. (Obs! Ironi)

Känns emellertid som att dagens ungdom har det för lätt när det kan plocka russinen ur kakan genom att enbart få stå och frysa i en vaktkur framför det vackra slottet i huvudstaden och inte ute på en ödslig hed i Skåne kulna oktober nätter!

söndag, oktober 29, 2006

Anti-fack

Lite nya argument mot fackförbund som Mats Odell kanske skulle kunna skoja till det med? Se mer här.
Av religiösa skäl vägrar företaget, vars ägare tillhör det kristna trossamfundet Plymouth-bröderna, att teckna kollektivavtal. Man hänvisar till 2:a Korinterbrevet i Bibeln: "Gå inte i par med de otroende. Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa och vad har ljuset gemensamt med mörkret", står det i den aktuella versen.
-Vi kommer aldrig att skriva på kollektivavtal. Då lägger vi hellre ned eller säljer företaget, säger Johannes Malmström vd på Ji-Ma Produkter till SVT:s Smålandsnytt.


Vill för övrigt, innan någon läsare drar slutsatser av 2 Kor 6:14 och hänvisar till mitt civilstånd, meddela att jag är både döpt och konfimerad.

torsdag, oktober 26, 2006

Ingvar Svensson går på knock

Ibland undrar man verkligen. I senaste nummret av Ehrenbergs Veckobladutrycker Ingvar Svensson sig, i en replik mot Ella Bohlins krav på föryngring, om behovet av kompetens i riksdagen, hans slutsats att han då är den optimala lösningen är lika underhållande som skrämmande. Kan inte låta blir några snabba reflexioner över resonemangen, i ljuset av mitt partipolitiska värv.

I Ingvars värld krävs det 27 år av hårt arbete för att uppnå den kompetens som tarvas för att kunna sitta i riksdagen. Problemet med detta påstående belyser Ingvar själv när han t.ex. skriver i sin artikel att han uppnått ”mediamässig kompetens”. Det är nog ingen, förutom Ingvar själv, som kan anse att han är en mediamässig Kennedy. Personligen anser jag att 92- åriga engelska överhuslorder i radiointervjuer utstrålar mer sexappeal än Ingvar. Poängen är att kompentns inom den politiska sfären är mer en subjektiv idé baserad på diffusa förtroenden än en reell förmåga att utföra en kvatifierbar prestation på bästa sätt.

Visst vore det bra om objektiva kriterier kunde ge Kdu:are en bättre framtoning i vår organisation och där endast hårt arbete, syskonskapligt goda ideologiska idéer och en bra fallenhet att framföra dem till medlemmarna också gav en rimlig chans till förtroendeuppdrag. Denna utopiska bild stämmer nu inte särskilt väl överens med verkligheten; i stället styrs mycket av sammansvärjningar, nomineringskommittéer, valberedningar och förtroendenihilism. Självfallet måste Kd behålla toppkandidater över en tid och självklart ska inte kvotering tas med men att, som Ingvar, betrakta valberedningens förslag som resultatet av en objektiv undersökning av uppdragsaspiranternas olika kompetnskaliber är i det närmaste underhållning.

Ingvar sitter kvar i riksdagen beroende på att snällismen inom partiet gjort en subjektiv värdering av obehaget att peta honom trots lång och trogen tjänst, kontra behållande av densamme till 2010. Ingvars vänskap med makten som han byggt sedan 1964 betalade av sig helt enkelt. Precis som Ellas kontakter från hennes tid i ungdomsförbundet kommer väga in mer än yngre erfarenhet och kompetens om tjugo år. Ingvar, och i viss mån även Ella, kunde förväntas vara trovärdiga och erkänna att mätbar kunskapskompetens vare sig det handlar om ungdomlig eller 55-plusig är underordnad, om ändock inte oviktig, de ovan nämnda vänskapsmekanismerna. Särskillt när det gäller att ta sig in och fram i partipolitiken som förtroendevald. Ingvars tro på att han via ”bokslukande” och ”ideologiserande” kommit in i riksdagen ytterligare en mandatperiod är i bästa fall självbedrägligt i värsta fall lurendrejeri. Kd är inte annorlunda från andra partier. Även våra kandidatkampanjer förs på slutna möten, mellan möten och ett evigt schackrande med poster pågår alltid på kanslierna. Det ideologiska vindseglandet av åsikter för bättre kunna passa den rådande valberedningens tyckande är vanligt förekommande bland så väl unga som gamla.

Till syvende och sist handlar självklart allt om att bereda väg för sin egen karriär, klia rätt person på ryggen vid rätt tillfälle, överge gamla ideal och vänner om det börjar blåsa snålt. Politik helt enkelt; i sin rätt och enkla form. Låt mig snälla slippa framtida utspel från gamla gerontar som försöker rättfärdiga sin existens med hjälp av kunskaplig kompetens!

tisdag, oktober 24, 2006

Lena Adelsohn-Liljeroth en usel utnämning

Som jag tidigare spådde på denna sida så har Fredrik tillsatt ett svagt kort som kulturminister. Svagt i den bemärkelsen att Lena omedelbart accepteras av svensk kulturs egen primadona terrible Maria Schottenius. Att bli accepterad av denna kvinna och för den delen övriga inom den upphöjda kultursfären är ett bevis för att den nya ministern inte kommer röra eller förbättra kulturen, dvs fyra år med fortsatta utbetalningar av skattemedel till menlösa fria radikalteatrar och obskyra musikgrupper för undermåliga i sitt musicerande att stå på egna ben.

Dagens socialistmärkta kulturpolitik får uppenbarligen inte ifrågasättas, en minister som inte stämmer in i kulturens credo är ett "en fara för demokratin". Det är tragiskt att Lena nu blir kulturminister; tragiskt därför att regeringen hade behövt en Van Helsing att släpa ut den skattepengssugande Vampyrcirkusen i solljuset och se dem förångas. Vågar faktiskt lova att demokraitn skulle överlevt ändå...

Bra dag

Sten Tolgfors. Jag säger bara tack Fredrik. Sten är vad vi kallar Closet-Kd, dvs. egentligen kristdemokrat, men bara lite för långt inne i den moderatat karriärgarderoben för att inse det själv. Det är bara att gratulera Sten och konstatera att hans ideologiska kompass ligger mer fast och längre från den mentala magnetiska nordpoolen än mången höger-hök inom den Kd-liga riksdagstruppen.

söndag, oktober 22, 2006

Hämnden tillbaka

I tidig rättsskipning var hämnden och ett skålpund kött ett vanligt inslag i vad som betraktades som legitimt och nödvändigt för att återställa den av ett brott rubbade balansen. Belgien är i och med denna dom tillbaka i detta 1200-tal...Scarry...och ytterligare ett uppenbart bevis för varför jurysystem och nämndemän är livsfarliga för rättsskipningen.

lördag, oktober 21, 2006

Rätt i sak

Stig Bergling anmäler Carl Bildt för spioneri. Förutom det tragiska i Stigs behov av uppmärksamhet så kan jag bara konstatera att han troligen har rätt i sak. Lagn om spioneri är neutral, i det att den gör inte skillnad på till vem som information lämnas ut. Militärt och politisk samarbete med NATO och USA under Kalla Kriget var enligt lagen lika straffbart som uppgiftlämnande till Sovjet. Men att pröva hela den gamla socialdemokratiska levande eliten för spioneri kanske är övermaga och det ligger nog i nationens intresse att dylika legalistiska tendenser begravs och inte aldrig prövas...

fredag, oktober 20, 2006

Floskeltoppen

Placeringen i landstinget ger ibland vissa fördelar, så som att t.ex. kunna springa ner och lyssna på den Trollska trion (Göran, Maria & Mats) tala till partifullmäktige som idag avhölls i huset. Efter det att dessa tre avhandlat sina ärenden så fortsatte Steffan Attefall med en dragning om partiorganisationen för kommande mandatperiod. Floskelbingobrickan togs fram och fraser som: "Valrörelsen börjar idag", "Vi ska ständigt ifrågasätta" samt "Stolta men i opposition" dök snabbt upp i fallande ordning. Det som var mest underhållande var när Stefan presenterar bilden av partiorganisationen som den varit och som den skall bli, i termer av "Partiet är det centrala, partiorganisationen stärker oss i allt vårt arbete, utan partiorganisationen hade vi aldrig kunnat forma vår poltik och komma dit vi är idag." Stefans bild ser ni nu nedan:Har man emellertid, som jag, jobbat på partikansliet så vet man att nedan av mig justerade bild är mer i linje med verkligheten...Vet inte vad som är mest tragiskt, att Steffan tror att det ligger till som bilden ovan eller att han försöker lura partifullmäktige att det ligger till som så?

Back to the dark ages

USA:s justitieminister uttalade sig nyligen till försvar av den nya Military Commissions Act of 2006. Han ansåg att: The CIA program may employ tough interrogation tactics, but they are safe; they are humane; and they are lawful. The Military Commissions Act allows that program to continue, and by doing so, it helps prevent atrocities like September 11th from happening again.

Rättshistoriskt intresserad som jag är så kan jag inte hjälpa annat än att dra mig till minnes att man i ett flertal länder i Europa under medletiden och faktiskt ända fram till 1700 talet hade lagreglerat hur man fick tortera, vilka som skulle närvara samt bevisvärdet av erkänanden som framkommit under tortyr. Skumma förebilder det stora landet i väster numera använder sig av...

torsdag, oktober 19, 2006

Smart!

1. Någon ungmoderat med ett uppdrag läcker; Ulf Dunkelspel blir ny handelsminister.
2. Kvällpressredaktionerna får lilljulafton igen och börja ringa Radiotjänst, Kronofogden, PRV samt leta barnflickor att betala.
3. Reinfeld dementerar uppgifter om att Ulf är tillfrågad.
4. (Senario ett) Inget hittas i Ulfs fläckfria bakgrund som kan vara till men för hans utnämning, Fredrik bekräftar tillsättningen på lördag alt. måndag. Frid över Rosenbad.
4. (Senario två) Aftonslaskens journalister upptäcker att Ulf som Handelsstudent 1954 betett sig som en rakad apa och betalat en strippa svart samt att han som EG ambassadör smugglat in två kilo Belgisk chocklad för att ge i julgåva till familjens barnflicka. Fredrik vidhåller självfallet att han aldrig någonsin haft Ulf i åtanke, än mindre tillfrågat honom. Frid över Rosenbad.
Briljant! Bloody Briljant!

(Ja, ja, jag kanske är överdrivet Machiavellisk, men mångårig erfarenhet av politiken påvisar att gamle Niccolò oftast brukar ha rätt rätt.)

Bra svek

Svekdebatter är aldrig roliga, men när det gäller bensinskatten så kan jag inte annat än applådera att Kristdemokraternas förhandlare i budgetfrågor tydligen gav sig snababre än en fransman i strid och gick med på höjd bensinskatt. Det finns hopp trots allt om att partiet inte tappat allt sitt miljömässiga förvaltarskapsarv.

onsdag, oktober 18, 2006

Dessa glömda klarsynta personer

Hört talas om Smedley Darlington Butler? Inte jag heller innan jag under lunchen passerar Strix antikvariat dvs. (Mitt medlemskap i AA, anonymaantikvarister tillåter mig två besök per månad.) Plockar då upp hans skrift från 1932 War is a racket. Butler visade sig vara den amerikanska marinkårens mest dekorerade soldat, men även en tidig och insiktsfull kritiker till sammanväxten av vapenindustrin och det politiska kapitalet. I appendix finns uttdrag ur ett tal han höll och som summerar hans i skriften framförda kritik väl:

I spent 33 years and four months in active military service and during that period I spent most of my time as a high class muscle man for Big Business, for Wall Street and the bankers. In short, I was a racketeer, a gangster for capitalism. I helped make Mexico and especially Tampico safe for American oil interests in 1914. I helped make Haiti and Cuba a decent place for the National City Bank boys to collect revenues in. I helped in the raping of half a dozen Central American republics for the benefit of Wall Street. I helped purify Nicaragua for the International Banking House of Brown Brothers in 1902–1912. I brought light to the Dominican Republic for the American sugar interests in 1916. I helped make Honduras right for the American fruit companies in 1903. In China in 1927 I helped see to it that Standard Oil went on its way unmolested.

Likheten med dagens militärer som kritiserar kriget i Irak är slående. Återigen, inget är nytt under solen.

Till kommunisternas försvar

Ja ni läst rätt. Ecce homo betyder även att man måste lära sig se till de människor som är förvirrade kommunister. I Tjeckien har tydligen inrikesministern upplöst landets motsvarighet till Ung Vänster. Oavsett hur mycket jag myser vid tanken på att kommunminister Odell skulle ignorera självbestämandet och förbjuda kommunalabidrag till kommunistiska organisationer, vilket i Sverige skulle vara detsamma som att man förbjöd dem, ser jag faran med detta beteende.
Åsiktsförbud och organisationsförtryck hör inte hemma inom EU år 2006. Ser man sedan skälet till förbudet som ministern anger blir man i de närmaste mörkrädd: because its [ung kommunisterna] programme statement says that it wants to remove the private ownership of the means of production.
En formulering som för övrigt fanns kvar som krav hos våra egna socialdemokrater här i Sverige fram tills för inte så länge sedan. Gränsdragningen går aldrig att göra och denna typ av förföljelse gynnar bara ytterligare politisk polarisering. Dax för Bildtman att dra på sig masken och rycka ut till åsiktsfrihetens försvar...

tisdag, oktober 17, 2006

Landsflykt!

Jag har gjort och sagt mången en dumhet i mina dagar, och något ministerämne lär jag aldrig bli, till detta är min tunga för vass och mina synder (med mediamått mätt) för digra. Men när man läser följande TT från Per Nuder så undrar jag om jag ändå inte har vad som krävs:
- Jag väntar på att migrationsministern också ska avgå, säger Pär Nuder (s).
So far so good, det ingår i hans jobb att säga detta.
Han pekar bland annat på att migrationsminister Tobias Billström är polisanmäld för att han inte betalt tv-licensen.

O.K nu ska Nuder kanske beakta att hans tidigare chef, HSB, var polisanmäld för brott mot arbetsmiljölagstiftningen...Inte mycket krav på avgång då inte.
- Han har dessutom motiverat sitt lagbrott med att han ogillar det som Sveriges Television och Sveriges Radio står för. Det är skäl nog för statsministern att även avskeda honom, säger Nuder. I en mening tycker Nuder att Billströms lagbrott är allvarligare än kulturministerns, eftersom han har angett politiska motiv för att inte betala avgiften.

Stoppa pressarna. En tidgare minister vill att en ny minister avgår på grund av att denne har anget politiska skäl till sin ovilja att betala avgift till statstelevisionen!?! En politiker som äntligen tar bladet från mun och säger som det är; en politiker som utrycker en ideologisk vilja och inte kommer med lamluviga tomteargument om för låg lön eller demensdimma med glömska, just denne minister anser Nuder har gjort sig skyldig till det allvarligaste brottet. Någon mer än jag som ser det tragiska och lätt skrämmande i detta resonemang?
- Jag utgår från att vi kommer att få se ett tredje statsråd som avgår, säger Pär Nuder
Vissa dagar känns som om att jag inte skulle sörja om Vogonerna verkligen dök upp och sprängde jorden...

måndag, oktober 16, 2006

Miss you Stegö

Så som jurist är frågan om rättens rätt och fel något som självklart alltid ligger nära tillhands att analysera. I det rättspositivistiska Sverige, home of the Uppsala boyz är det självklart strängt förbjudet att ifrågasätta demokratiska beslut på moralisk grund. Det är så kallat odemokratiskt.
Egendomligt nog uppfattas ofta argumentet mot detta vara att man ska följa demokratiska beslut i alla lägen. Men är inte media och gänget på kulturkolchosen lite selektiva i sin argumentation? Att gömma flyktingar går bra men att underlåta att betala TV-licensen är en fara för statens stabilitet? Det är således en godtycklig skillnad på vilken typ av civila motstånd man väljer att försvara på en naturrättslig grund och vilka demokratiska beslut dessa handlingar får bryta mot.

Fostrad och uppvuxen i Brittisk/Amerikanska skolor och dess tanketradition kan jag finna denna svenska kultur av evigt socialdemokratiskt konsensusperspektiv inom de politiska sfärerna enormt påfrestande. Risken är nu uppenbar att Fredrik R. drar öronen åt sig och ersätter Stegö med någon kulturkramande folkpartist eller en kristdemokratisk kulturkameleont som egentligen bara kommer vilja sitta av tiden i fyra år, gå på premiärer och bibehålla status quo med de giriga kulturbaronerna.

Hardt-Breaker

KDU:s eminente pressekretetrare figurerar i denna artikel. Jag ser det som en uppenbar PR-kupp för att avskaffa den puritanska bilden av KDU:are.
Well done Fredrik!

söndag, oktober 15, 2006

Lewis igen

Plockade ut en, faktiskt ännu oläst, C.S Lewis bok ur mina dammiga hyllor idag. Efter det att jag bläddrat igenom och hittat Puddelgum i det tidigare inlägget kände jag att jag saknat Lewis apologetiska klarsyn. Sitter med den nu och upptäcker att bland hans kommentarer om Cicero's Somnium Scipionis, Lucan, Statius, och Apuleius' De Deo Socratis kommer han in på sin egentliga medeltida utflykt där bland annat hans syn på tortyr klargörs. Lewis använder en formulering som onekligen kan användas för att förtydliga hur fel Bush & co. har hamnat i och med dagens skruvade debatt i USA om nyttan i och nöjet med att administrera tortyr på icke-amerikaner och annat löst folk. Lewis skriver i slutet av kapitel fem följande: The identity, or close connection between the Fairies and the dead was certainly believed in, for witches had confessed to seeing the dead among the Fairies. Answers to leading questions under torture naturally tell us nothing about the beliefs of the accused; but they are good evidence for the beliefs of the accusers.


Mina hyllor

Självmordsbombare då och nu

En förmiddag i Svenska Kyrkan är alltid allmänt lätt beklämmande. Det är lite som att lyssna till Puddleglum i C.S Lewis Narnia svit: I'm on Aslan's side even if there isn't any Aslan to lead it. I am going to live as a Narnian I am, even if there is no Narnia.


Så ingen lär väl förvånas om jag säger att predikan bestod av lite allmänmänskligt humanistiskt själsligt balsam. Bland annat avhandlades vår vilja till att ständigt helga livet. I Bibeln förekom enligt mannen i predikostolen aldrig några självmordsbombare inte, där fanns inget hat som ledde människor till att i en folie à plusieurs mörda sina medmänniskor. Glömt Samson? (Dom 16:30) Känns skönt att inte ens prästerna längre har koll på sin Bok, då behöver jag inte skämmas om jag ibland blandar ihop Petrus och Paulus...

lördag, oktober 14, 2006

Barnflickan

Under hösten har jag haft anledning att läsa den rättspsykiatriska utredningen av barnflickornas enfant terrible, Sara Svensson. När man nu ser ytterligare en barnflicka toppa löpsedlarna i samband med Borelius-gate, förvisso denna gången från Filipinerna och inte Vaggeryd, så är det inte utan att man börjar tänka på om inte denna yrkesgrupp egnetligen är lite onda till kvinns.

Barnflickor har ju uppenbarligen varit problem tidigare för tillsynes lyckliga familjer. På rak arm har vi; Seperationen mellan Jude Law och Sienna Miller verkade mest handla om att Jude sexat upp barnflickan. Ozzy Osbourne låg med barnflickan när Sharon var på sjukhuset och födde sonen. Beckhams barnflicka hade bollkoll med David på ett sätt som frun ansåg offside. Den tidigare brittiske ministern David Blunkett kickades sedan han visumtrixat med en nanny. Bernard Kerik, tilltänkt Homeland Security boss i USA...visum och skvallrande nanny...igen. Det finns troligen otaliga fler exempel. Är verkligen det här med hushållsnära tjänster en bra idé, om Kd nu vill bevara familjen?

fredag, oktober 13, 2006

Lite internt...

Det finns inom Kd, som så många andra partier, ett FirstClass system. Ett numera riksbekant BBS program efter diverse spionskandaler.
Hur som, inom ramen för detta program återfinns något som kallas för Presentation, där man kan lägga upp sina kontaktuppgifter, eller som vissa väljer att göra, en resumé över sina liv. En som däremot uppenbarligen anser att förändring är förnedring är följande Kristdemokrat vars presentation per 2006-10-13 lyder:

Hej!
Jag har varit medlem i KDU sedan 1973 och Kristdemokraterna sedan 1979.
Till vardags är jag riksdagsledamot för Kristdemokraterna sedan valet 1994.
Jag är jur kand och arbetade under åren 1986 t o m 1993 i S-E-Banken.
Jag är gift med Jessica och har två barn - Madeleine och Victor.
Jag är bosatt i Spånga (1,5 mil nordväst om Stockholm city).

Adress: Östergökssvängen 37, 163 54 Spånga.
Tel: 08-786 43 45 (riksdagen)
08-621 14 15 (bostaden)
Mobiltel: 070-530 42 40 (även mobilsvar och text)
Fax: 08-791 75 60 (riksdagen)

Någon som kan gissa vem?

Synd om Anna

Jag anser att Anna Sjödin har råkat illa ut. Hon har utsatts för något som är få förunnat i detta land. Hon har utsatts för ett fungerande rättsväsende!

Antalet fyllebråk som utspelar sig i vårt avlånga land är legio. Antalet förolämpande ord av karaktären; svartskalle, svennemupp och hora som sedan följs av några rallarsvingar och lite egenmäktigt förfarande av motståndarens mobiltelefon är även det legio. Det som händer sen är att dessa polisanmälningar läggs på hög för att skrivas av efter en sex till åtta månader då en trött åklagare känner; dax å rensa skrivbordet. Standarduttrycket blir: Utredningen nedlagd på grund av brist i bevisningen. Inga förhör hålls, inga stjärnadvokater hjälper till, inga heldagsrättegångar.

Alla är inte lika inför lagen i vårt land idag. Jag önskar självklart att rättsväsendet kan fungera som det gjort för Anna, men fram tills dess att alla krogbråk utreds med samma frensi som Carzy Horse-incidenten tycker jag faktiskt lite synd om Anna.

torsdag, oktober 12, 2006

Underbart

Svenska akademin överraskar ständigt. När tyckarna utgår från att Pamuk är för "main-stream" för mycket man, uppenbart politiskt korrekt i tyckande och i sin tro...då slår man till och utser just Pamuk. Kan rekommendera mina läsare att läsa Den vita borgen och Istanbul: Minnen från en stad.

Personligen har jag alltid en hundralapp satsad på min favorit Andrei Makinë, men återigen man får inte alltid som man vill här i livet.

Dolda nummer

Svarade med förväntan på rösten när ett dolt nummer ville nå mig i morse. I dessa tider så tänkte jag mig nog att det var någon högt uppsatt person inom Kd som insett det var dax att byta ut Åke Carnerö i Exportkontrollrådet med någon som i.a.f läst partiprogrammets stycken om vapenexport och kan stava till restriktivitet.
Men icke sa Nicke...det var en dalmas från Bron Marketing som ville sälja mig en prenumeration på kalsonger...Verkligheten är grym ibland.

Dårarnas folkmordsdans

Fransmän och Turkar förtjänar verkligen varandra. Båda två är medborgare i länder vars kollektiva självbild utstrålar storslagenhet och vilja till världsherravälde; detta trots att de fått stå skam i varenda krig som länderna varit inblandade i sedan 1860 talet.

Nu vill Frankrike efterlikna Turkiet än mer genom att införa en förbudslag, en förbudslag som gör det olagligt att förneka det Armeniska folkmordet. I Turkiet har man redan en lag som säger att det är förbjudet att påstå att det förekom ett folkmord på Armenier.

Juristen i mig säger att en vidare utveckling av detta beteende bland världens parlament och historieundervisningen kommer flytta från Humanistisk fakultet till Juridisk fakultet. Jag kan föreställa mig scenariot:
"Idag ska vi tala Brott mot Historien i BrB 22:1. Kan någon förklara om culpa är relevant vid ett påstående om att Sverige inte var neutrala under andra världskriget, om förövaren befann sig i en föreläsningssituation?"

Lika lite som man ska inskränka rätten att hetsa ska man inskräka rätten för människor att förneka det uppenbara. Historia forskas fram, analyseras och granskas källkritiskt av fristående instutitioner och enskilda. Staten ska vara en garant för att historia inte omvandlas till propagandavapen, och det görs bäst om debatten förblir fri och inte parlamentsstyrd.

O homines ad servitutem paratos!

onsdag, oktober 11, 2006

Tacksamt

Ibland lyckas socialdemokratin bättre än man kan hoppas på. Carin Jämtin lämnar rikspolitiken för att bli socialdemokratisk gruppledare och oppositionsborgarråd i den stora staden. Fördelen med detta är att socialdemokratin nu helt har kapitulerat på den utrikespolitska arenan. Uppriktigt sagt är Jämtin en kompetent Såsse samt den enda Såssen som på allvar skulle kunna komma med konstruktiv och utvecklande kritik av Alliansens utrikespolitik. Urban Ahlin, som nu tar över detta område i riskdagen, känns lite blek i sammanhanget.

Det goda med detta, av socialdemokratin, otaktiska drag är att Alliansen nu ostört kan genomföra sin utrikespolitk. En politk som förhoppningsvis bland annat kommer syfta till att stärka förbindelserna till USA och genomdriva humanitära interventioner för att rädda liv. Tiden då en utrikesminster, ála Freivalds, kunde inleda sig i diffusa diskussioner om innebörden i begreppen "folkmord" och "respekt för statssuveränitet" istället för att intervenera i Dafur känns tacksamt långt borta. Inte minst borde vi få en utrikespolitik som tillför en balanserad syn på alla de brännande konflikterna i Mellanöstern. Utrikespolitiken kommer hur som helst bli en fråga som är exlusiv för Alliansen och därmed, tacksamt nog, kommer vi slippa moralisk folkrättsrelativism från UD under minst fyra år.

tisdag, oktober 10, 2006

Stopplikt

Annelie Enochson har tagit plats i riksdagens Trafikutskott. Känns enormt betryggande; då Annelies vurm för att begränsa behövande asylsökande människors rätt att komma över vår gärns nu endast kommer manifestera sig i att hon får besluta om utformningen av stopskyltarna kring färjelägen och flygplatser.

måndag, oktober 09, 2006

O joy o bliss!

Ser att nyheter når även till Hässleholm, och att de når dit snabbt. Listan över tjänstehjon i samordningskansliet presenteras av Syskonskap. Känns nästan som en oroväckande bra uppställning. Även missade chanser vad gäller utrikesministerposter kan förlåtas med dylik statssekreterarutnämning av "the powers that be" inom Kd.
Countryälskande frikyrkliga HV-fanatiska nykterister med stort hjärta och viss Kubafixering är alltför sällsynta men ack så värdefulla kuggar i arbetet att förvandla Sverige till det bättre!

Sen som svar på frågan jag fick om jag kände till några skandaler kring den nye statssekreteraren från vår tid tillsammans i Kdu, så vill jag bara påminna frågeställaren om själva undrans orimlighet: Skandaler och Jakob är få om ens några, skandaler och Mats är fler om ens få. Därmed ligger terrorbalansen som så att Jakobs små fel förblir min hemlighet och därmed förblir även Jakobs vetskap om mina flertaliga dårskaper okända!

söndag, oktober 08, 2006

Popcorn!

Göran Hägglund tackade nej till att bli Utrikesminister. För att beskriva denna nyhet använder jag ett uttryck lånat av en högt uppsatt tjänsteman inom Kd: Vilket popcorn!
Han hade ju fått allt i den rollen, inklusive prinsessan och halva kungariket! Det är faktiskt i det närmaste kriminellt att en partiledare för Kd inte ser möjligheten att som utrikesminsiter kunna driva på i frågor som rör biståndet, vapenexporten, mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning. Var det månne rädslan för att tvingas omsätta kontroversiella Kd beslut i praktiken som gjorde att han drog öronen åt sig? Rädslan för att publikt låta skrivningana om begränsad vapenexport vara gällande? Rädslan för att Hök-falangisterna inom partiet då inte skulle kunna acceptera partiets politik så som den i teorin och i Principprogrammet ser ut? Oavsett anledning och skäl är det tragiskt.

Cluedo

Efter valresultatet för Kd i Stockholms Stad, där man tappade ett mandat med två rösters marginal, är det inte utan man undrar om denne man kan ha utsatts av förhandlingsrelaterat våld av Fru Blå, med ljusstaken, i Blåhallen?

lördag, oktober 07, 2006

En tanke

En av dessa människor som via sin penna försökte bemäktiga svärdet och statsmakten, Anna Politkovskaja har mördats. Anna gick i fotspåren av de stora ryska författarkritikerna som så många gånger tvingats betala det högsta av pris för sitt engagemang. Vare sig de stod upp emot Tsaren, Stalin eller Putin. Autokraterna i Ryssland går igen oavsett årtusende.

Har ni inte redan gjort det läs hennes: Tjetjenien - sanningen om kriget ISBN:9173249955 och minns hennes ord när den nya moderata handelsministern om några månader skakar hand med Putin för att "stärka vänskapsbanden" mellan våra länder i mammons namn.

Detaljfrågor

Min gode vän i Syd; Syskonskaparen sände vidare en av dessa veneriska internettest till mig, och för att underhålla alla som tror sig ha en klar och tydlig bild över var jag står så har jag tagit mig lite tid jag inte har till att svara på dess frågor.

1) Politisk ideologi du förespråkar?
Följer en tradition som började med de Grekiska koncepten presenterade via Eunomia, Dike och Eirene för att sedan fall in den modernt skapade Kristdemokratiska idétraditionen. Där de gamla vanliga subsidiaritet, syskonskap, ofullkomlighet och personalism hålls som ledstjärnor.
2) Politisk ideologi du föraktar mest?
Om jag tar Destutt de Tracys tolkning av ideologi så får det bli den Populistiska vars avarter orsakat en hel del lidande.
3) Materialist eller idealist?
Idealist.
4) Plikt- eller konsekvensetik i politiken?
Pliktetik för politkerna. Konsekvensetik för spindoktorerna och kampanjmakarna.
5) Politiskt uppvaknande?
Tiden som plit inom Kriminalvården då jag förstod att politiska beslut alltid måste vara en nödvändig del av ett gott samhälle.
6) Politisk detour?
Några år i det nyliberala träsket inom ramen för FMSF.
7) Enskild person som påverkat dig politiskt?
Finns ingen enskild person som haft den typen av påverkan på mina politiska ställningstaganden. Alltför många författare och förebilder har tillsammans skapat de idéer jag själv för fram idag.
8) Bok som påverkat dig mest politiskt?
Svårt men Nikolaj Berdajev; Vägar till självkännedom gav mig en bra inblick i en socialt-kristna rörelsen.
9) Största bristen i den politiska ideologi du förespråkar?
Den är svårformulerad. Dvs. passar inte för att göra om i enkla slagkraftiga budskap att passa massan.
10) Viktigaste enskilda politiska frågan?
Fattigdomsbekämpningen. (Inkluderar självfallet fler sub-nivåer men det hoppas jag ursäktas.)

fredag, oktober 06, 2006

Tack Fredrik

Carl Bildt som utrikesminister. Något att glädjas åt. Odelat. För de som tvivlar på hans förmåga och utrikespolitiska klarhet kan alla läsa in sig på det via hans blogg.

Uselt!

Låt mig börja med att konstatera: Pactum turpe.
Jag gör redan nu ett antagande att Kd´s stabschef, den skönsjungande Forssmed haft semester de senaste veckorna. Resultatet av förhandlingarna för Kd´s del är nämligen uselt. Ett departement; vilket självklart blev det Sociala sådana, vilket inte är annat än förväntat och därmed mediaskuggat redan i förväg. Sedan tilldelas vi ytterligare två ministrar utan departement, en Volkshälsominister och en...och låt mig få det rättstavat nu...Finansmarknadminister. Partiet kommer med andra ord synas i familje- folköls- och finnansfrågor under fyra år.

Har partiet överhuvudtaget förhandlat eller har partiledartrojkan återgått till snällismens ideologi? Jag tror jag ser en fara i att de som slås om platserna själva är med och deltar i förhandlingar. Det kan så lätt bli att dessa då ser till sina egna intressen mer än till parteits väl och ve om fyra år. Det mest upprörande är ändå trots allt att det internationella lyser med sin frånvaro, ett område där partiet så behöver leverera mera. Bistånd, handel, utrikesfrågor, EU lämnar vi över till Fp och M.

Vidare är det ur statsfinnansiella hänsyn enormt oroande att alla partier fick sina värsta spendera, stoppa och segregera områden. Vi har bävergänget¨som kan ta och ödsla bidrag över jordbruks- och miljölobbyn, moderat migrationsminister som på Enochssonskt sätt kommer hindra asylsökande att nå hit, vi själva med ansvar för det sociala och folkpartister med ansvar utbildning och integration!

Ska jag nu ändå se lite ljus i ett annars kompakt mörker så blir det att min tidigare arbetskollega Emma Henriksson kommer sitta i riksdagen. Grattis! Det enda som kan oroa mig lite är att familjen Henriksson nu kommer ledas av Pappa Per, Advokat och Mamma Emma, Politker. Vem ska lära barnen om rätt och fel?!

onsdag, oktober 04, 2006

Det här är Lennart

Man kan tycka att efter "Det här är Lennart" kampanjen så skulle partier i Sverige avhålla sig från att välja medelålders män vid namn Lennart till några framstående poster, men skam den som ger sig. Kd har nu tillsatt Lennart Sjögren som ny partisekreterare.
Lennart ska: vidareutveckla och stärka kristdemokraternas traditionellt starka partiorganisation. Sa någon Sysifos sten?

Hade personligen gärna sett Göran Holmström avancera, men man får inte alltid som man vill. Önskar Lennart lycka och framgång på vägen.

Over the top

Kröp efter dagens statusjakt in i biomörker och lät mig underhållas av Over the Hedge. En Krist-Flick visade det sig vara; en film om vänskap, familj, tillit och syskonskap. Enligt uppgift så fann jag dessa 3D-ligt tecknade små figurer underhållande nog att skratta högt åt, vilket kan tillägas inte är ofta det händer. Koffinöverdoser har aldrig framställts så bra som i denna film är allt jag vill avslöja.

Så över till det Kristliga i det hela. Filmen påminner garanterat publiken om Apostagärningarna 4:32, och frågan om ensam/gemenskap ligger ständigt bakom varje beslut som de lurviga små liven fattar. De är vidare rädda för häcken, tillber den och för att sen trancendera den. Vidare välkomnas den vilde syndige falske-frälsaren in i gemenskapen osv. osv. osv. Ja ni kan själva kryssa av delarna av Bergspredikan under de 90 minuter Hollywoodunderhållningen bjuder på. Glöm inte att även hitta de stulna små citaten från Citizen Kane och Linje Lusta...men framför allt njut...

tisdag, oktober 03, 2006

Good night and Good luck.

Urban Svensson avgår. Triumph för Kd kan man kanske spexa till det och säga?
I alla fall så känns det som att Urban efter schavoteringen av oskyldiga KDU:are började tappa konceptet. Att denna dag även kryddas med att Rojas lämnar posten som integrationsguru i Alliansen kan ju inte annat än vara ett tecken att Någon faktiskt belönar mig...ska kanske lägga av med alkohol lite längre än bara fram till jul?!

Förnuftiga småttingar

Då jag inte har några egna ungar, i alla fall inte några jag juridiskt behövt ta ett faderskapsansvar för, lånar jag ibland andras.
Den juniore O säger idag följande till mig: Mats varför har du päls på huvudet?
Mats: För att jag egentligen är en varulv.
O: Är det därför du har så jättestora fötter också?
För ungar kring sex år är man alltså en lurvig best med för stora tassar.
Ridå.