fredag, augusti 31, 2007

Helgunderhållning

Statlig inblandning

Bush ska tydligen hjälpa låtagare komma ur skuldfällan. Var inte republikanerna motståndare till statlig inblanding? Varför ska skattemedel gå till att hjälpa enskilda som har hamnat i PRIVATekonomisk knipa? Om den svenska bostadsmarknaden faller kan det väl knappast vara rimligt att staten går in och hindrar personliga- eller bankmässigakonkurser? Lite ordning får det väl ändå vara på vidden av statens åtaganden.

"He (Bush) will announce that the Federal Housing Administration, which insures mortgages for low-income borrowers, will guarantee loans for delinquent borrowers," UniCredit said in a research note. "This would allow the delinquent borrower to refinance at more favorable rates. Obviously, this refinancing will not only help borrowers, but also their initial lenders," UniCredit said.

Milda Marcus

Har tidigare uppmärksammat vår nye Jolos vilja att på ledarplats i tidningen Kristdemokraten ivra för mer vapen och vapenhanterare till Irak. Då han inte läser och lär av mina texter får jag väl försöka igen...

Marcus beskriver Ramadi i Irak som en glömd framgångssaga i Irak. En ljuspunkt som media vägrar berätta om för man vill dölja den sanna bilden av landet. Bara vi får in fler franska soldater i landet som kan återställa det till Ramadi-standard kan lidandet minska. Hoppla. Ska vi granska Ramadi? Den senaste rapporten från Reuters säger bland anant följande:

The U.S. Army painted a slightly more optimistic picture in the Anbar capital of Ramadi. Army Col. John Charlton, commander of the 1st Brigade, 3rd Infantry Division, said daily attacks in Ramadi fell from 30 to 35 in February to one a day thanks largely to the growth of local police and army units.

Men det låter ju faktiskt bra. Kan Marus ha rätt? En attack om dagen iställer för 35 på ett halvår. Men ack till vilket pris har detta skett och sker fortfarande.

Befolkningen saknar infrastruktur, staden är etnisk rensad och styrs med järnhand av polisiära grupper hårt knutna till de lokla ledarna. USA meddelar att de behöver sex till åtta månader på sig att bygga en ny korsriddarborg, föråt bas, för att kunna stödja Irakiska trupper till den grad som krävs för att de ska kunna börja återuppbygga staden efter det att den attackerades 2006. Ramadi var för så sent som ett år sedan ett Falluja med blott 150´ invånare kvar.

Så visst kan det vara bra i Ramadi idag men sättet denna frihet och säkerhet uppnåddes på är detsamma som Brutus en gång ville uppnå dessa värden; And let us bathe our hands in blood, up to the elbows, and besmear our swords. Then we will walk forth, even to the market place. And, waving our red weapons o’er our heads, let us all cry “peace, freedom and liberty".

torsdag, augusti 30, 2007

Tänkte inte på det...

"To initiate a war of aggresion.. is not only an international crime, it is the supreme international crime, differing only from other war crimes in that it contains within itself the accumulated evil of the whole." - Nüremberg Tribunal

=

"The US-led invasion of Iraq was an illegal act that contravened the UN charter." UN Chief Kofi Annan - -September 2004.

Bush tänkte nog bara inte på det...

onsdag, augusti 29, 2007

Menningslöst webröstande, men kul ändå..

På följande länk så kan världen välja Dennis...
Gör gärna det du också.

Carnage med Carnerö och Lindgren

Svensk vapenexport bara ökar och enligt Uppdrag Gransknings "Vapenbröder" uppgår det idag till 6,2 miljarder kronor om året. Det är mycket stålar för staten. Då känns det ju tryggt att man är aktiv i ett parti som så tydligt i sitt principprogram sedan länge tar ställning för en mindre generös hållning i vapenexportfrågan. Eller är detta ytterligare ett område som omfattas av Kristdemokratisk tvetydighet? Troligen...

Det finns sedan 1996 i vårt land något som heter ISP dit våra folkvalda i riksdagen överlämnar "principiellt betydelsefulla" ärenden för att detta "filter" i sin tur ska ge underlag till regeringens senare avgörande. Men under det första året, 1996, så överlämnades bara ett enda ärende (kanoner Indonesien) och under 1997 till 2006 har ISP överlämnat blott sex ärende rörande krigsmaterielexport till regeringen. Därmed har regeringen och riksdag lyckats i sin strävan att befria sig själv från principiellt bekymmersam vapenexport.

Sedan ISP fick ta över den demokratiska kontrollen av vapenexporten har densamma ökat med massor av procent och vårt land har öppnat upp för affärer med minst sex diktaturer i Mellanöstern för nya affärer med s.k. övrig krigsmateriel. Pakistan och Indien är med på båten. Indonesien och Thailand likaså. Och detta är bara länder jag lyckats få besked om. Det finns säkert fler som enl. 2 kap 1§ och 8 kap 6§ SekL är dolda.

Nu tänker säkert vän av ideologisk ordning att Kd:s representant i ISP protesterar nog när nya samarbetsavtal ska prövas? När nya ansökningar om samtillverkning och vidareexport kommer in för beslut? Knappast. Arbetspapper och minnesanteckningar som jag fått utlämnat efter några överklaganden visar att Åke Carnerö och Else-Marie Lindgren inte gjort avsteg från den moderata exportfållan en enda gång.

Min öppna fråga till partistyrelsen är: Är ni medvetna om att era representanter i ISPs Exportkontrollråd, den enda plats där våra politiska intentioner på vapenexportområdet med framgång kan genomföras, ignorerar vår politik? Och om ni är medvetna om problemet kommer ni byta ut Else-Marie och ersätta henne med någon som har koll på vad paritet vill? Enkel fundering från enkel gräsrot.

Vetenskap och Världen Idag

Världen Idag skriver idag på sin ledarsida att: Samma tv-kanaler och tidningar som verkar vara livrädda för att ge utrymme för tron på Jesus i sina sändningar och spalter är hur frimodiga som helst när det gäller att marknadsföra skrock, vidskepelse och okultism.

Hang on just a second...är inte själva tron på jungfrufödsel, brinnande träd, utdrivandet av demoner, uppväckandet av döda och botandet av blinda...exempel på skrock och vidskepelse? Utan evidens kan det väl knappast vara annat?

tisdag, augusti 28, 2007

Nygammalt

Battle Hymn of the Republic
(Brought Down to Date)
(1900?)
Mine eyes have seen the orgy of the launching of the Sword; He is searching out the hoardings where the stranger's wealth is stored; He hath loosed his fateful lightnings, and with woe and death has scored; His lust is marching on.

I have seen him in the watch-fires of a hundred circling camps; They have builded him an altar in the Eastern dews and damps; I have read his doomful mission by the dim and flaring lamps -- His night is marching on.

I have read his bandit gospel writ in burnished rows of steel: "As ye deal with my pretensions, so with you my wrath shall deal; Let the faithless son of Freedom crush the patriot with his heel; Lo, Greed is marching on!"

We have legalized the strumpet and are guarding her retreat; Greed is seeking out commercial souls before his judgement seat; O, be swift, ye clods, to answer him! be jubilant my feet! Our god is marching on!

In a sordid slime harmonious Greed was born in yonder ditch, With a longing in his bosom -- and for others' goods an itch. As Christ died to make men holy, let men die to make us rich -- Our god is marching on.
Redan år 1900 skrev Mark Twain en ny text till den gamla melodin. Han skrev den som en respons på att den av USA intvingade regimen i Manilla som första åtgärd efter "befrielsen" gav juridiska lättnader åt amerikanska företag...Ring a bell anyone? If not googla med fördel Custer Battles, DHL (ja de har avtal om att leverera alla julkort till och från Irak) KBR (the con-artists formally known as Halliburton), Parsons och Bechtel bara för att nämna några.

Irak har ända sedan dagen då Bush förklarade att kriget var över stadigt utvecklats till ett kapitalistiskt rövarnäste för opportuna företagare. Och helt ärligt, who can blame them? Du har ett land, med världens största bästa dollar bakom sig som mer eller mindre i blindo slänger sina pengar omkring sig? Det som oroar mest är inte företagens bristande moral, företag brukar per definition enadst följa profiten, det som oroar är USA och dess regering. Dess totala ovilja att rensa i sin egen skit.

måndag, augusti 27, 2007

Lösning och lösen

TT har sökt Sveriges Nordenminister Cristina Husmark Pehrsson (m) för en kommentar.

Detta i samband med frågan om återlämnandet av krigsbyte...vi kan nog alla vara överens om att vi kan överlämna Cristina...utan krav på lösen...

Man vet det är illa...

...i hemlandet när man flyr och söker asyl i Folkrepubliken Kina.

lördag, augusti 25, 2007

N.I.M.B.Y

Så var det dax igen. Bygg gärna...men för i hel--te inte här! Eller som det heter på ängelska spraket, Not In My Back Yard.

Frågan det gäller nu är Årsta fältet. Så som en av de som faktiskt besökt denna märkta ängsmark mellan vägar och höghus kan jag bara uppmana till en sak och det är; bygg.

Självklart protesterar de boende runt om och ikring, men argumentet: - De starka upplevelsevärden som Göta landsväg erbjuder, i den bevarade sträckningen över Årstafältet, riskerar att försvinna om ny bebyggelse tillåts i dess närhet. Känns lite krystat. Visst resterna av vägen finns där, en stenbro som troligen kommer bevaras även om det byggs är den mest synliga rest av denna väg där Bellman och Gustav II Adolfs lik färdats...men hindra husbyggen på grund av grässbevuxna upphöjda rester av en gamla landsväg!?!

Snälla söta rara varför kan inte alla storsatdsmiljömuppar flytta up till Åsele? Där kan de sitta och häcka invid en landsväg som garanterat inte kommer bebyggas och knappt ens beåkas...

fredag, augusti 24, 2007

Totalt totalitärt

Hur vet vi att Kina verkligen är totalitärt? Svaret på den frågan finns nu att beskåda här.

Känns lite Harry Potter here on earth...Undrar om visitkorten är tryckta ännu?
Ho Ming Tung
Head Political Officer
Department of Determining What You May Reincarnate Into

Vem sa att politik inte är lösningen på allt?

Små vallmofrön

Inger Davidson är glad att Kd:s förslag om att tillåta drogtester på barn utan deras och målsmäns tillåtelse ska upphöjas till lag. Bara att drogtesta barn, även med målsmäns tillåtelse, är tveksam moralisk mark om det görs godtyckligt och alltför lättvindigt. Men att ta det steget längre och även utan föräldrarnas tillåtelse utföra drogtester...är det förenligt med partiets syn på förhålandet mellan stat och föräldrar?

För mig säger det att barnen ses som en form av statlig vårdegendom, det är upp till staten att kontrollera dem samt reglera dem till att bli bra, friska och sunda medborgare. Idag får du testa för droger om det föreligger misstanke om brott, eller i samband med brottsutredning, nu vill man helt enkelt testa barn som kanske är lite för anorlunda, lite för trötta, lite för arga, lite för mycket ADHD.

Såleddes vill Kd att staten först lite godtyckligt bestämmer vad som skall vara olagligt på känslomässiga snarare än vetenskapliga grunder för att sedan tvinga barn till tester, utan föräldrars godkännande, för att på så sätt försäkra sig om att de inte använder specifika droger som bestämts vara mer farliga än andra.

Jag vet att jag överdriver i mitt scenario men dessa ständiga små steg mot större kontroll, större grad av ingripanden från det allmännas måste alltid ifrågasättas.

Uppdatering:
Med tanke på vad som kan komma att bedömas som beroendeframkallande knark i framtiden kommer skolsyster nog ha en del att göra...

Nappe och Buske


Under min vistelse i Frankrike i sommar köpte jag inte bara viner utan även en bok om nationens store diktator och nationalhjälte, Napoleon.

Har nu läst ut boken och det är inte för utan Napoleons utflykt till Mellanöstern har vissa likheter med dagens försök att pacificera infödingarna. I juni 1798 landsteg Napoleon med 36,000 man och invaderade Egypten. Förlåt; befriade Egypten från deras Ottomanska överhuvud. Han ska enligt boken ha sagt följande när han steg i land; “Soldiers! You are about to undertake a conquest, the effects of which on civilization and commerce are incalculable. The Mameluke Beys who favor exclusively English commerce, whose extortions oppress our merchants, and who tyrannize over the unfortunate inhabitants of the Nile, a few days after our arrival will no longer exist.” Han hade fel...och orden som George W. Bush fällde i maj 2003 har likheter med dåtidens världserövrare; “Today, we have the greater power to free a nation by breaking a dangerous and aggressive regime. With new tactics and precision weapons, we can achieve military objectives without directing violence against civilians.”

Fel då, fel nu.

torsdag, augusti 23, 2007

Kris i Kd BK

Bengt Germundsson och några av de andra främlingslegionärerna inom högerhulliganerna skriver i dagens SvD om hur Kd måste in och tackla M på högerflanken. En artikel som jag för övrigt först misstog som en feltryckt textversion av Kris i Åshöjdens BK från Buster november -85.

Eller vad sägs om:
Hägglund som högerforward. I en rad frågor har moderaterna abdikerat från klassisk borgerlig politik och lierat sig med socialdemokraterna och facket. ­Högerfältet har lämnats vidöppet för opportunister. Kd-ledaren bör bredda spelet och gå på offensiv på högerkanten, skriver tolv lokala kristdemokratiska politiker. [...] Det är risk för rött kort för moderaterna. I det politiska vakuum som har uppstått då moderaterna nu lämnat den högra spelplanen och placerat sig som vänsterytter bör givetvis vi som kristdemokrater träda fram. Alla som kan något om fotboll vet att det måste finnas spelare väl placerade över hela fältet för att man på ett effektivt sätt skall kunna sätta bollen i mål.Tyvärr verkar det som att de flesta spelarna har bestämt sig för att hålla sig till vänster eller på mittfältet, vilket gör att dörren på ett obehagligt sätt har öppnats på vid gavel för dem som på ett opportunistiskt vis vill utnyttja delar av den högra planhalvan. Med tanke på att vi i kristdemokraterna på ett tydligt sätt har tagit strid för föräldrarnas valfrihet och sänkning och avskaffande av samhällsnegativa skatter borde vi kunna fylla det politiska vakuum som de nya moderaterna har skapat. Vi lovar att sluta upp om Göran Hägglund (kd) träder fram som alliansens högerforward och levererar en politik som fångar upp alla de allmänborgliga väljare som förvirrat undrar över vilket parti de skall rösta på i nästa val. [...] De nya moderaternas ideologiska irrfärd har lett till en hel del politiska självmål. Nu är det dags att någon inom alliansen tar på sig den borgerliga lagkaptensbindeln och placerar några bollar i krysset, annars är risken uppenbar att vi ännu en gång tvingas lämna ifrån oss makten efter endast en mandatperiod. Det är dags för Göran Hägglund och kristdemokraterna att bredda spelet. Men om vi skall lyckas att vända det nuvarande negativa målskillnaden måste vi våga genomföra de nödvändiga förändringar som ­behövs för att Sverige skall bli ett bättre land att leva i. Enbart genom en offensiv taktik kan ­alliansen fullfölja en politik som leder till målfest för hela svenska folket!

Ny medarbetare

Poltikerbloggen meddelar vilka som ska ingå i ett Forummöte i riksdagen. Är det bara jag som är förundrad över den nye medarbetaren på Finansen: Sigrid Leijonhufvud, pol.sak Finansdepartementet?

onsdag, augusti 22, 2007

Vietnam, the real deal


Bush inser det en majoritet av befolkningens fritt tänkande individer insåg för fyra år sedan. Irak är ett nytt Vietnam. Han har kanske dragit ut slutsatsen till att förlust är ofrånkomligt men det kommer nog snart.

En tragisk och komisk påminnelse om exkt hur stora likheterna de facto är ser ni i denna artikel om CCP, Concerned Citizens Program. Syftet summeras i artikeln perfekt av den ansvarige militären: "People say: 'But you're paying the enemy'. I say: 'You got a better idea?'," says Balcavage. "It's a lot easier to recruit them than to detain or kill them."

Idén är därmed en exakt kopia strategin USA hade i delar av Vietnam under sextio- och sjuttiotalen...då liksom nu kommer de män som inkluderas inte uppvisa mer trohet till sina löften än min ex-fru...skillnaden i sak kommer enadast ligga i att männen numera får lön av USA för att skjuta på dess militärer under sin arbetstid.

tisdag, augusti 21, 2007

Antar att det inte finns mycket hopp...

Tänkte mitt besök i Tomaskyrkan kunde ökat på mina poäng men får nog göra lite fler besök...

You scored as Scientific Atheist,These guys rule. I'm not one of them myself, although I play one online. They know the rules of debate, the Laws of Thermodynamics, and can explain evolution in fifty words or less. More concerned with how things ARE than how they should be, these are the people who will bring us into the future.


What kind of atheist are you?
created with QuizFarm.com

Dagens suck

Inte bara då..dagens nyhetsrad som fick mig att sucka är följande: "Yes, through Hamas, al-Qaida has entered Gaza and through Hamas, al-Qaida is protected,"

Abbas och Olmert i samarbete…nytt uttalande som okritiskt lyfts fram via nyhetsbyråerna. Tragiskt att se hur Gaza mer och mer blir ett omringat Mellanösterns Sarajevo. Folket där ska svältas ut och vända sig mot Hamas, hunger och anarki ska göra det Israel av politiska skäl inte kan uppnå via en ny invasion. Skillnaden är att de numera har Abbas med sig. Senast förra veckan såg jag att Abbas får 190 miljoner dollar i bistånd och 80 i säkerhetsbistånd…samt uppgraderad till "a partner for peace" av Bush och co. Palestina behöver inga fiender när deras vänner utgörs av opportuna politiker av Abbas karaktär..eller brist därav.

Allt medans 80% av invånare i Gaza lever på 2 dollar per dag...tänk vad en textrad i ett AP meddelande kan orsaka upprördhet.
/M

måndag, augusti 20, 2007

Höstkollektionen

En ny serie med talande och multi-flexibla actionfigurer har kommit ut i USA. Maria, Moses, Jesus och några till finns att köpa till barnen.

Undrar när serien med Lots döttrar, Onan och Jefta kommer ut i handeln?

Pensionspengar

Vad är en nyhet? Enligt Expressn är en nyhet att Filippa Reinfeldt ÖVERVÄGER att ge blod. Med detta intresse för hennes person inser jag att min bok: Åren med Filippa som kommer släppas juni 2010 kommer garantera mig en bra grund för en solid pensionsfond.

fredag, augusti 17, 2007

Namn och Nytt

Gud byter namn till Allah. Förstår inte upprördheten...Gud är ju redan känd under olika allias, tror det kvittar Han om vi säger, El Shaddai, El Elyon, Adonai, Yahweh, Jehovah Nissi, Jehovah-Raah, Jehovah Rapha, Jehovah Shammah, Jehovah Tsidkenu, Jehovah Mekoddishkem, El Olam, Elohim, El, Qanna, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Sabaoth eller Allah.

Nytt krig

Som vanligt är det tyst när Bush stämplar Irans inrikestrupper som en terrororganisation i syfte att flytta fram postitionerna för krig.

Som vanligt är det endast en Democrat som talar ut mot dumheten, min Dennis. Obama och Hillary framstå mer och mer som duvhökar utan annan agenda än makten...lite som Alliansen här hemma alltså.

torsdag, augusti 16, 2007

Välja väg

Inget surfande via kyrktornet
Sävsjö (TT)
I Hylletofta utanför Sävsjö säger kyrkan nej till att bredbandsutrustning monteras på kyrktornet.


Antar att Matt 3:17 ligger bakom förbudet mot breda, snabba och problemfria vägar?

Skyll dig själv


"Folks, if you want a civil war in this country, that's your choice. Count us out of your civil war. We've been here four-and-a-half years," Democratic Senator Carl Levin of Michigan told reporters Wednesday during a stop at Michigan's statehouse.

Cause and effect är något Mr. Levin borde studera mera. Vad han egentligen säger är följande: Vi invaderade ert land. Vi okuperade ert land. Vi skrev er konstitution, där vi införde kolonialstyre under Bremer. Vi stal era pengar, ödelade er infrastruktur och tvingade halva ert folk i landsflykt. Vi skövlade Babylon och förgiftade Basra. Vi såg till att era historiskt delade folkgrupper fick mängder med nya fina vapen. Vi kommer behålla trupper i ert land länge än, men vi kommer inte längre sitta barnvakt. Se till och skärp er nu, ta er i kragen och jobba tillsammans som snälla barn. Lite blod får man räkna med, för demokrati är ju trots allt det vackraste som finns. Just det appropå suveränitet och folkstyre; anta den djä-la oljelagen som vi vill ha den så vi kan gömma oss i den Gröna zonen och studera hur ni dödar varandra. Tada!

onsdag, augusti 15, 2007

Nytt vapen

Two officials at leading Communist Party bodies have given interviews in recent days warning - for the first time - that Beijing may use its $1.33 trillion (£658bn) of foreign reserves as a political weapon to counter pressure from the US Congress.
Shifts in Chinese policy are often announced through key think tanks and academies.
Described as China’s “nuclear option” in the state media, such action could trigger a dollar crash at a time when the US currency is already breaking down through historic support levels.


Kina har alltså hittat ett nytt sätt att utföra en MAD...mindre fall-out och Kineserna är nog mer vana vid fattigdomen som kommer följa i krigets spår.

tisdag, augusti 14, 2007

One more down

Australiens högsta domstol beslutade nyligen att terrorlagarna som beslutades om 2002 är godtagbara i förhållande till konstitutionen.

Australien (som har fångat och fängslat en (1) terrorist sedan 2002) kan numera låta sin regering syssla med avlyssning utan domstolsbeslut, intrång i hem utan detsamma (inbrott för alla andra), omvändbevisbörda för terrormisstänkta, häktning utan grund i upp till sex månader och så vidare och så vidrigare. Usama bin Laden vann i och med detta beslut ytterligare en seger.

Jag kan för mitt liv inte förstå varför en majoritet av domstolen och australiens invånare tror att staten per definition skulle vara god och bara använda sin nyvunna makt till det gemensammas bästa...

måndag, augusti 13, 2007

Oj, oj

Man undrar varför TT missat detta? Dick Cheney beskriver 1994 i detalj varför USA inte ska gå in och ta över Irak. Konsekvensanalysen är klockren...synd bara att han glömde bort den på de tio år som följde.

Genetiskt

Med anledning av att Anders kusin hoppat över till såsseriet...är partibyte genetiskt?

Såg även att Görans presskvinna säkrat upp sin framtid, lämnat 3,5 partiet och blivit löneslav hos Bildt istället. I de lugnaste vatten bor det tydligen alltid en liten moderat.

måndag, augusti 06, 2007

Varmt

Har det just nu varmt och skänt på stranden invid Kalmarsund...andra som har det varmt saknar både vatten och el.

lördag, augusti 04, 2007

Konfliktsökande...äntligen!

Kd reagerar med oförståelse till varför de ska delta i årets Pride. Bra. Det sätter Kd i motstånd till något, det visar att Kd tycker något som en majoritet inte tycker. Hade bara kunnat kombineras med ideologiskt korrekta pressmeddelanden om "allas rätt till lika rättigheter" och avskaffad särlagstiftning kunde det blivit riktigt bra. . .men lite är bättre än inget.

onsdag, augusti 01, 2007

Bayeux, Kö till slott och Omaha beach
En stridsvagn tack!

USA ger 60 miljarder dollar i "military aid package" till sina "allierade" i Mellanöstern. Saudierna, ni vet landet som producerade 12 av kaparna till 9/11 attacken, får 13 miljarder att köpa vapen för. Behöver den regionen mer vapen? En promenad genom Damaskus och Kairos slum skriker nej, men vad gör man inte för kampen mot terror. Andra storslagna demokratier som får shopa loss på vapenbazaren är Dubai, Bahrain och Qatar...alla uppenbarligen med på Amnestys topp-tio lista över nationer som vi kan lita på följer vissa grundläggande ideal...[ironi igen]

Tydligen så motiverades delar av dollarregnet till Saudierna med att "Saudi Arabia and others are not doing all they can to help us in Iraq". Well...låt mig se nu jag har inte lyft ett finger för att hjälpa US i Irak..var vänder jag mig med ett önskemål om några miljoner till en lite stridsvagn att tackla Essingeleden med?

Jag gillar Frankrike och fransmännens politik mer och mer... Bilden nedan visar för övrig en cermoni jag bevistade för två dagar sedan när presidenten hedrade två av de senaste franska offren från Afghanistan, för att förekomma kommentarer om att fransmännen fegar i kampen mot terror.