tisdag, oktober 30, 2007

Apoteksmonopolet

Kristdemokraternas iver att göra sig av med apoteket är imponerande. Men ju mer jag lär, ju mer ser jag att Sverige idag egentligen har en mycket kostnadseffektiv och rationell läkemedelsförsörjning som nu riskerar att fördyras.

Låt mig slå fast att jag anser att det i grunden bra att konkurrensutsätta tjänster, men tillskillnad från majoriteten inom partiet, anser jag att Apoteksbolaget i praktiken handlar på en marknad där staten har att distribuerar 19 mdr offentliga kronor i subventioner.

Läkemedelsmarkanden skiljer sig från flertalet marknader. Den monopoliserande delen av Apoteket består till 86 procent av försäljning av subventionerade och prisreglerade läkemedel. Detta gör apotekens verksamhet mer till en offentlig tjänst än en konkurrensutsatt verksamhet som ska ingå inom ramen för EU och den inre marknaden. Den intressanta frågan borde då vara hur vi organiserar systemet på det mest kostnadseffektiva sättet när de naturliga marknadsmekanismerna till stor del är satta ur spel?

När det kommer till notan för alla våra medikament står staten för 79 procent och därför reglerar även staten prissättningen så att inga överpriser tas ut. Om det finns två medicinskt likvärdiga preparat som ingår i läkemedelsförmånen är varje enskilt apotek skyldigt att expediera det billigaste alternativet, även om en läkare förskrivit ett annat. Risken är uppenbar att privata apoteks avkastning skulle prioriteras framför subventionssystemets kostnadseffektivitet om dessa kedjor skulle etableras. Det är ingen långsökt tanke då Sveriges apoteksmonopol idag har Europas lägsta vinstandel på ca 16 %. Lägre skulle knappast priserna bli, vid fri etablering.

Vidare skiljer vi oss i Sverige från andra EU-stater eftersom vi har stora glesbygdsområden där det inte är ekonomiskt lönsamt att driva apotek. Idag sker interna transfereringar från de lönsamma till de olönsamma apoteken. Om vi tvingades avskaffa nuvarande system skulle samhället vara tvunget att gå in och via skattemedel subventionera de olönsamma apoteken, vilket enligt min mening skulle vara förenat med en rad svårigheter. Bland annat skulle det uppstå problem att skilja de apotek som är i behov av stöd på grund av för lite befolkningsunderlag från dem som uppvisar dåligt resultat på grund av illa skött verksamhet.

Sist är det även en fråga om det är önskvärt att läkemedelsmarknaden växer. Överkonsumtionen av läkemedel är redan idag ett hälsoproblem som belastar samhället med onödiga kostnader. Det torde snarare vara så att markanden för läkemedel är ett nollsummespel där efterfrågan är konstant och behov av folkhälsohänsyn bör även de spela in i bedömningen.

Apotekens vara eller inte vara är förvisso redan sedan länge avgjord, emellertid hur man bäst och mest kostnadseffektivt för skattebetalarna ska hantera apoteks- och läkemedelsfrågan känns inte helt överspelad.

Mycket jobb


Egypten meddelar världen att de tänker återuppta sitt kärnkraftsprogram.

Presidenten förtydligar med: "The peaceful use of nuclear energy have become part of Egypt's national security for energy and march toward the future," Mubarak said, expressing confidence that the people and the government would live up to the responsibility of that decision.
Han verka glömma att folket i Egypten inte har något ansvar då de lever i en kleptokratisk diktatur. Han hoppas säkert också, i det tysta, att Bush inte hittar Egypten på kartan och därmed hotar att bomba även hans land. Det bråda dagar för USA just nu, mycket som ska bombas helt enkelt.

söndag, oktober 28, 2007

Håll i er!

CIA:s små underhuggare inom DCI Counterterrorist Center lanserade under sommaren en: "Terrorist Buster" Logo.

Skatteverkets gamla anti-svartjobbskampanj känns numera som en högst rimlig statlig utgift.

Vi och de där andra onda terroristerna"Humanity on the run." Mer som "Humanity gone AWOL." skulle jag vilja påstå.

Deus absolvat te

(TT)
Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund kritiserar statssekreterare Ulrica Schenström (m) efter de omdebatterade krogbilderna i en kvällstidning. Aftonbladet publicerade i veckan bilder som visar Ulrica Schenström i tätt samspråk med TV4:s politiske reporter Anders Pihlblad en sen kväll på en Stockholmskrog. Bilderna antyder att de pussas och kramas. [...] Regeringskollegan Göran Hägglund igen:
- Om man får tro vittnesmålen som speglas i artikeln så är det här ingen bra bild av regeringens högsta tjänstemän. Vi ska uppträda med integritet och värdighet för vi har ett väldigt stort ansvar och bär ett förtroende som vi ska motsvara.


Om vi bortser från det udda faktum att Göran plötsligt har det sviktande omdömet att verka vilja tro på vad som återges i en artikel från Aftonbladet så kan man ju inte annat än skratta åt kritiken han framför. Vill Göran kräva absolutism, avlösning och avhållsamhet för ansvarsfulla arbeten i statsförvaltningen?

Utomäktenskapligt smyghångel, ja det där med moral är ju svårt. . .händer det inte nog mycket i politiken just nu eller varför måste denna fråga upp i Ekots lördagsintervjuv? Två vuxna människor i en tungtango. Who cares!?!

I övrigt var Ekots halvtimme med Göran inte mycket att hänga i den hedniska julgranen. Inte för att Göran på något sätt var dålig utan mer det faktum att 15 minuter ägnades åt icke-frågan; Giftermål. Det var synd att Göran inte tog tillfället i akt och styrde in på famtiden de resternade 15 min. Görans möjlighet att dra till sig missnöjda moderatväljare med en rejäl högersväng i sittande program missades helt. En åtgärd som nog hade gjort under för opinionen och partiets självkänsla just nu. Men partiledningen fortsätter uppenbarligen sitt mittenmässiga motståndskrig mot allt vad ställningstaganden heter.

lördag, oktober 27, 2007

Twilight Zone

Intressant helg. Efter att ha genomfört en dag fylld med vardagsrealism, städa, stryka och tvätta, slår jag mig, i hopp om att få lite ideologiskt konsekventa domar över de nya moderaternas vänsterväg, ner i soffan och slår jag upp Svensk Linje. Döm om min förvåning när jag och finner att deras nya nummer med Tema: Framtid frontar Jakob Söderbaum och Dag Elfström.

Minns Wordplay avsnittet av Twilight Zone; An exaggerated portrayal of a world that is changing faster and faster, and the ordinary man's struggle to keep pace with it.

När moderater vill börja höja skatter och Söderbaum/Elfstöm förknippas med Framtid känner jag en viss oro för att även jag måste börja lära mig gamla ords nya innebörd. Vad denna helg bevisar om något är iaf. att ords betydelse förändras över tid.

Tre saker

Bensinskatt, bögar och så tillkom bistånd som en särskiljande politisk sakfråga mellan de Nya Moderaterna och Kd.

fredag, oktober 26, 2007

!-?-!

(TT)
Ungdomsförbundets ordförande Niklas Wykman efterlyste höjda skatter och avgifter på miljöns område.
- Skatter, kvoter och avgifter måste bli så höga att det är olönsamt att skada miljön, sade Wykman och ställde frågan:
- Varför kan inte vita, medelålders män åka buss?


samt

Partistyrelsen fick med sig stämman på sin linje om arbetsrätten och försvaret av den svenska modellen, efter de mindre förändringar som gjordes i skrivningen om arbetsrätten.
Inte ens ett relativt harmlöst tillägg till en av motionerna om att partistyrelsen på "lämpligt sätt ska följa upp och vid behov vidta åtgärder för att minska de negativa effekterna av konfliktreglerna" fick stöd av stämman. Ombuden sade också nej till marknadshyror.


Gävlar i mig. . .jag börjar undra om moderaterna iaf. inte svängt i narkotikafrågan och öppnat Coffee shop. Antingen är hela gänget påtända eller så kommer psykvården belastas på måndag. . .Inte för att jag ideologiskt saknar de Alte Moderater men mittenröran i svensk politik blir total.

Det enda som numera verkar skilja moderater och kristdemokrater åt är alltså synen på bensinskatten och bögarna?

torsdag, oktober 25, 2007

Beware of Greeks bearing gifts

Man ska förbjuda muslimska schalar på offentliga arbetsplatser.
Halalkött får inte ersätta danskt svinkött i skolorna.
Simhallar ska inte få stängas för att muslimska kvinnor ska bada.
Det ska inte göras särskilda bad- och omklädningsrum på skolorna.
Inga särskilda badrum till muslimer.
Ramadan får inte påverka undervisningen i skolorna.

Dansk folkeparti slår fast sina valfrågor. . .Våra Sverigedemokrater lär snart ta efter för att komma över 4% spärren vilket de lär göra. . .

The race is on

Nu när Anders och Lars on the record anger att de inte kommer ställa upp till Europaparlamentet för ytterligare fem år så är det nog många som känner sig kallade.
Hoppas och önskar från min sida att Kd förstår omöjligheten att försöka lansera en dyster doldis av typen Holger och satsar på en medial magnet av typen Alf.
I kommande Europaval är image allt för Kd.

onsdag, oktober 24, 2007

Duktig Göran

Måste ju säga att Häggis var briljant i P1 imorse.
Talde om "fria vårdgivare" istället för "privata vårdgivare" och påpekade upprepade gånger hur bra Stockholm är. Man tackar.

tisdag, oktober 23, 2007

Förvirrat av Alf

Alf Svensson skriver idag på DN-debatt om: "Förvirrat om försvaret i regeringens budget". Skulle vilja säga: Förvirrat av Alf om regeringens budget. Var finns medkänslan för de svagaste i: Det finns anledning att förmoda att budgetskrivningar kan skapa förvirring bland väljare, osäkerhet i vår omvärld och stor oro på många orter där vi har en internationellt konkurrenskraftig försvarsindustri - orter som Linköping, Karlskrona, Malmö och Karlskoga.

Dagens bildskörd från AP innehåller bland annat bilden ovan, en bild som så ofta säger mer än tusen ord. Mannen begraver sin bror och brorsdotter. Det var inte ålderdomlig svaghet som dödade dem om nu någon trodde det. Det var artilleriattacker. Var granaten kom ifrån vet jag självklart inte, men tack och lov att Kd i alla fall inte spär på förvirringen och oron i Linköping, Karlskrona, Malmö och Karlskoga.

Kostnadskalkyl

Det är inte lätt att lägga en bra budget. Ju större belopp ju fler fel blir det. Bush vill nu ha ytterligare 46 miljarder dollar för kriget i Irak. Dubbelfel allstå. Kriget är f.ö. inne på sitt femte år och har hittills kostat 455 miljarder dollar.

Kostnaden för att ge ut federala bidrag (LIHEAP) i syfte att hjälpa fattiga familjer med uppvärmning över vintern, tillföljd av stigande priser på olja och gas, ligger 2,16 miljarder dollar. Trots det ingen höjning av de anslagen i sikte. Det rör sig om 314 dollar per sökande familj och år: Still, the administration did not back away from its threat to veto legislation to boost funding for LIHEAP to levels it has called too high.

Men det är väl vad en delkomponent i Excalibur kostar att polera. . .så pengarna gör nog mer nytta i kriget mot terrorismen i Irak ska ni se. Jag är inte generellt för bidragssystem av olika slag men prioriteringarna som görs är inte så lite skrattretande och tragiska.

måndag, oktober 22, 2007

Socialt samkväm

Cutting the ribbon to open the renovated office space for the Excalibur Joint Program Office are, from left, Lt. Col. Jeff Wilson, PM Excalibur; Brig. Gen. Paul Izzo, PEO Ammunition; Lt. Col. Joakim Lewin, Deputy PM Excalibur (Sweden); John Halvey, Raytheon Excalibur PM; Stefan Blomgren, Bofors Defence Excalibur PM and Brig. Gen. Per Lodin, Deputy Chief of the Swedish Joint Materiel Command.

Om man läser mer kring den svenska vapenexporten hos de länder som importerar så kan man hitta roliga skrivningar. Ta till exempel den omtalde Exalibur granaten, som Sveriges regering säger enbart Bofors hanterar och Bofors meddelar att de bara vet lite om hur den används, men där USA själva tydligen säger att: Excalibur is an international cooperative program with Sweden, which contributes resources toward the development in accordance with an established project agreement and plans to join in procurement.

Tydligen så finns det till och med ett Excalibur Joint Program Office. Med Sverige på plats via FMV? Jasså...vore kul å få se det avtalet. Tolgfors kanske vet något?

söndag, oktober 21, 2007

Borgheter

Med risk för att få ett gäng Borg-groupies på mig så måste jag ändå säga att finnansdepartementet inte briljerar i klassen"ekonomisinne" i och med deras nya förslag att spara en miljard på luftvärnsskydd för Visbyjollarna.

Har nu vapenkåta ministrar i tidigare regeringar ändå lagt ut 11 miljarder på nya korvetter så känns det inte helt optimalt att inte göra dem optimalt nyttiga. Ska vi ändå ha skräpet kan vi ju i alla fall se till att det är funktionellt; under den period vi nu har kvar ett eget nationellt försvar dvs.

Myndig-hets

Vi föreslås en ny myndighet. Vårdinspektionen. Folkhälsominister Larsson kommenterar det som så här: Jag ska naturligtvis titta på förslagen i detalj, men att vi har en väl fungerande tillsyn är väldigt viktigt. Det är grundläggande i ett demokratiskt samhälle.

Om inte jag minns helt fel lovade Alliansen att minska ner på antalet myndigheter? Att sträva efter en avpolitisering av Sverige och lägga ned ett antal myndigheter var ordet för dagen för drygt ett år sedan.

Vi har idag ett problem med att myndigheterna nyttjas för att bilda opinion för regeringens politik. Det är fel oavsett regering. Tidigare självständiga ämbetsverk har förvandlats till tankesmedjor med dubiösa agendor. Då behöver vi färre inte fler av den varan. Värt att påminna om är att Såssarna förra mandatperioden gav en myndighet i uppdrag att räkna det totala antalet myndigheter, eftersom ingen då kunde svara på hur många de var.

Så Maria; granska i detalj, sen förkasta. Tack på förhand.

fredag, oktober 19, 2007

Lågtryck i rättspolitiken


Vår vilda väderman Vänerlöv ger sig nu ut i det nya Kristdemokratiska kärnområdet rätt och säkerhet och kräver rätten att vittna anonymt.

Nu är en av tankarna att Kd ska slå sig in på säkerhet och rätt som ett nytt profilområde, nu när Björklund stjäl äldrevården dvs. Kan då vara bra om rättssäkerhet är en del av grundkonceptet hos vår nye talesman i rättsfrågor. För även om jag är blott en enkel tjänsteman av ringa grad kan ju inte låta bli att ha några funderingar kring min riksdagsmans idé. Jag förstår greppet att måla upp bilden av att ett skrämt vittne ska få vara anonymt inför ett elakt motorcykelgäng, men vem säger att lagen endast ska tillämpas i dessa fall? När man väl brutit mot principen går det snabbt utför.

Är det inte så att lagen Vänerlöv föreslår även kommer kunna utnyttjas av myndigheter? Hur riskerar den därmed att tillämpas av till exempel övernitiska poliser/åklagare/kronofogdar/socialsekreterare som kan anse sig hotade av en medborgare? Är det något Vänerlöv tänkt på? När hemlighetsmakeriet går så långt att människor kan kastas i fängelse utan att de själva veta vem eller från vilken myndighet den som vittnar mot dem kommer finns det all anledning att vara på sin vakt.

Det var just detta som tunga remissinstanser, bland annat Domstolsverket, opponerade sig mot när lagen om utökad övervakning behandlades. Metoder som tillåts bryta mot vissa rättssäkerhetsgrundsatser när det är "av synnerlig betydelse för rikets säkerhet" har nämligen en otäck förmåga att urholka grundläggande rättsprinciper så att även det mest demokratiska av länder får säkerhetshybris.

När vi i Sverige börjar tillåta polisen/myndigheter och för den delen andra medborgare vittna anonymt mot sina egna, även när det inte ens är "av synnerlig betydelse för rikets säkerhet" har vi i mina ögon gått lite för långt. Är detta förslag verkligen i linje med det liggande principprogrammet? Eller den frågan kanske inte alltid ställs?

torsdag, oktober 18, 2007

It ain´t going 2 happen

Nej; jag kommer inte lägga upp mig på Facebook! Så ni kan sluta tjata och maila mig om det. Mitt ego är dessutom redan bekräftat av antalet mail med påstötningar jag fått om att gå med.

Vill ni nåt, mejla. Jag är lätt att hitta!

Bra påminnelse

onsdag, oktober 17, 2007

Nämen va fint då. . .

Nu ska vi se. . .sedan militärkuppen i Thailand har den juntaledda regeringen godkänt en 66-procentig ökning av militärens resurser.

Minst tre ord i den meningen som borde få någon att reagera. Tyvärr verkar den svenska regeringen tycka det är helt i sin ordning att sälja stridsflyg till diktaturer. Istället så tycker vår utrikesminister att: det också bra för svensk sysselsättning och ekonomi, Och på frågan om det är rätt att ett land som leds av en militärjunta får handla bomber och granater av oss? Jo då kontrar Bildt med: Framför allt säljer vi inte till stater där det är grova omfattande och systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter. Det är det kriterium som vi har.

Kan jag hoppas på att någon kristdemokrat från riksdag eller regering ifrågasätter lämpligheten i att genomföra vapenaffärer med en stat som bara har kränkningar av mänskliga rättigheter på schemat, dock ej grova och systematiska? Samt att affären är ett tydligt och flagrant brott mot gällande regelsystem? Troligen inte va?

tisdag, oktober 16, 2007

Kom inte å gnäll

Nästa gång SSU kastar pil på Häggis under en Pridefestival kanske Tidningen Kristdemokraten inte ska skrika så högt? Nog för att Östros och Ulvskog inte är mina favoriter bland svenska sossar men att, som i senaste nummret av tidningen, framställa dem som dels en megalomanisk Gestapoagent samt en maktkåt Luftwaffe-Lotta känns inte helt kul. Ens på skoj s.a.s.

Om man nu är i desperat behov av att höja upplagan av Pravda varför inte istället avbilda Östros som Muhammed och Ulvskog som Muhammeds underåriga fru Aisha?

måndag, oktober 15, 2007

Flygterror

Då jag var en Eurobonuskund redan innan begreppet fanns och därmed har spenderat åtskilliga timmar på flygplatser världen över är det med en ökande trötthet jag bevittnar det eskalerande osakliga säkehetsförmynderiet. För närvarande är jag fast i Riga, beroende på ett fel med vårt roder, och i väntan på take-off kan jag sitta och begrunda köerna till de olika delarna av denna flyghamn och suck över vakternas iver att muddra mammor i syfte att hitta dolda vällingpaket.

Redan innan 9/11 och säkerhetspaniken hade jag problem att ta mig igenom säkerhetsbågen tillföljd av en metalbit i min vänstra armbåge. Numera har det tidigare milda obehaget av att ständigt pipa blivit ett besvärande inslag i mitt resande. Då samtliga passagerare numera måste ta av sig bälten, klockor och kavajer för att passera igenom spärren utgår inte direkt säkerhetspersonalen från att detektorn ska blinka som en billig kinesisk plastjulgran när jag passerar.
 • Detta får oftas följande effekt:
  1. Plötsligt uppvaknande hos personalen.
  2. Hänvisning till plastmattan bredvid bågen
  3. Stilla önskan från min sida att den blonda, "storögda" tok-sexiga uniformerade Snezanna ska hantera mitt fall och inte hennes anabolaskadade svettiga kollega Janis. (No such luck…ever.)
  4. Ivriga smekningar av Janis björnhänder utöver och runt mina ädlare delar
  5. Barksa order om att ta av mig skorna
  6. Jag ber som vanligt artigt om att de ska köra handdetektorn över min armbåge; vilket oartigt viftas bort
  7. Passera spärren igen, tjuta igen, tyst önskemål om Snezanna igen
  8. Janis handdans över min kropp. . .ingen. Följt av ett, oartigt, viftande från min sida om att de ska köra handdetektorn över min armbåge
  10. Tveksamt hämtande av handdetektorn och test av densamma över min armbåge
  11. Rullar upp min skjortarm och förklarar att det är en bit splitter från finska vinterkriget
  12. Påklädning och snörning av skor
Skulle tro att kriget mot terrorn faktiskt är en förlustaffär både i liv och pengar, fler som tar bilen och dör i trafiken, fler som får hjärtinfarkt för att de fastnar i köerna på flygplatserna och stressar till gate:n, fler som dör för att deras astmaspray beslagtas i en säkerhetskontroll. . .De nya säkerhetsreglerna har helt enkelt gjort samtliga världens flygplatser till ett kroniskt köstockat Charles De Gaulle. . . och Charles De Gaulle till ett mikrokosmos av downtown Bombay i rusningstrafik.

Ny strategi

Tillbaka under 4%, tja det var väl väntat. När abortaccepterande Kd-väljare upptäcker att de har ett nytt mitten/vänsterparti i form av de nya moderaterna, som numera vill ha kvotering, mindre försvar och bruksvärdessystem så är det lättare att kalla sig Nymoderat än Kristdemokrat i sociala sammanhang. Därmed tappar Kd representanter i de viktiga politiska vardagssamtalen kring fikaborden.

Att Häggis ogillar att få sin politik stulen av Raj-raj är uppenbart, men då får Kd anpassa sig. Moderaterna snor politik av Sossarna, samtidigt som det traditionella bondepartiet släppt sina krav på fler hinder i vardagen och blivit liberaler. Kvar som valmöjlighet för Kd är att gå högerut, greppa gamla center och moderata högerelement som gillar kinder, kirche och küche. Alternativet är att renodla partiets ideologiska profil men då jag finner det föga troligt att Syskonskaparna är starka nog att börja peka med hela handen och markera färdriktning mot slopad vapenexport, ökat bistånd, civilförsvar, skatteväxlingar, höjda restriktioner på alkohol och tobak, utökad frivård och utbyggda alternativa energikällor tar vi den andra lösningen som finns tillhands.

Opinionutläsare från Göteborgs universitet har redan påvisat att Kd fortfarande uppfattas som ett tydligt högerparti bland väljarna. Så steget behöver inte vara så långt för det ska makera en kursändring. Längre batonger, mindre bistånd, betyg och vapenexport. Nationalcentrerad hållning i EU frågan, mer försvar, fler vägar, sänkt bensinskatt, utbyggd kärnkraft och så weiter.
Nej självklart står jag inte för dessa åsikter men så skrev jag heller aldrig att partiet skulle börja verka för att de genomförs, jag sa bara att vi skulle marknadsföra dem. Lite som sossarna när de säger sig vara feminister och invandrarvänliga. . .

torsdag, oktober 11, 2007

Do the arabs love their children too?

Läste nyss ut Steinbecks A Russian Journal från 1947 och det är underhållande och skrämmande att se hur synen på fienden är densamma och hur bara objektet för misstron och hatet förändras över tid.

Texterna i boken som berör kraven på ett "preventive war" mot Sovjet är nästan kopierade från dagens tal om "preemptive strikes" mot Iran. Krigshetsarna fick inte majoritet för sina krav 1947 låt oss hoppas de inte får det 2007 heller.

We share the same biology
Regardless of ideology
Believe me when I say to you I
hope the Russians love their children too

onsdag, oktober 10, 2007

Kung å försvar

Kung, moral, kyrkolokal och försvar är den nya melodin för Kdu. Det hade varit mer intressant om grabbarna Tjat om granat hade ställt lite kritiska frågor kring hur det te.x. kan komma sig att det finska försvaret tycks klara sig utomordentligt med ca 20 mdr per år, mot svenska försvarets ca 47 mdr? Just nu låter de mer som gnälliga sossar som istället för att automatiskt kräva mer skattekronor till vård, skola, omsorg kräver mer till bomber, Bamse och bandvagnar.

Det svenska högre anslaget till försvaret jämfört med finska kan ju heller knappast skyllas på att hotbilden mot Sverige är högre än den mot Finland? Med tanke på finlands placering på kartan, och i ljuset av det eviga hotet från öst kan det knappast sägas vara så att finlands sak är värre än vår. Vidare är det så att även om man slår ut det på; kvadratmeteryta att försvara mot pengar investerade i försvaret, ligger Svearike på överbudget jämnfört med Finland.

Så innan Kdu säger något vettigt om försvaret, istället för att bara skrika på mer pengar, kommer jag forsätta att hävda att regeringens anslag till försvaret är minst 15-25 mdr för högt.

tisdag, oktober 09, 2007

Nya fiender

President Bush har tydligen börjat tala om att vi "alla ber till samma Gud" samt "Jag tror på en universell Gud. Trots allt härstammar vi alla från Abraham. Jag tror på det universella och att frihet är en gåva från den Allsmäktige till varje kvinna, varje man och varje barn. Och jag är övertygad om att människor, om de får en chans, kommer att välja friheten."

Kommer därmed nästa USA-attack rikta sig mot icke-abrahamiterna i Indien och Kina?

måndag, oktober 08, 2007

Progressiva Islam

Då Sheikh Muszaphar Shukor är muslim samt ska upp och flyga under Ramadan så har vissa riktlinjer tagits fram.

Notera i dokumentet:
i. According to Islam, traveling to space is encouraged.
ii. A Muslim astronaut needs to observe traveling ethics which are:
a. To maintain the relationship with Allah SWT
b. To observe peace with other beings
c. To maintain sustainability of the space environment.

Fördömde inte den ortodoxa kyrkan de första bemannade rymdfärderna? Så vem sa att Islam var en introvärt och sekteristiskt tro? Kan i själva verket Mr. Spock varit muslim!?! Intrigen tätnar. . .

Etta, kors, tvåa


Det verkar som Vatikanen tagit Germundssons fotbollsartikel på allvar och nu har de helt sonika gått och köpt sig ett lag att tävla med.

Prästerna lär ju iofs bli bra tifosi, hängivenhet är ju en dygd även hos dem. Nu ska vi dock komma ihåg att för mindre än ett år sedan så avfärdades förslaget med en egen klubb, så det kan ju inte ha varit en kardinalfråga för påve Bengt.

söndag, oktober 07, 2007

Stora politiska nyheter


Även om jag höll med och politiskt beundrade Dennis Kucinich redan innan han gifte sig kan jag ju erkänna att mitt vurm för den mannen inte minskade när han vann den 1.80 långa engelska aktivistiska skönheten Elizabeth. Det stora politiska avslöjandet i landet i väst är att hon dessutom är piercad. . .på ett ställe som ex-president Clinton skulle uppskatta. . .Det är helt enkelt inte Dennis demokraterna inte är redo för, det är uppenbarligen hans first lady. . .
Som en mycket vis och erfaren man en gång sa: There is no place somewhere in between heaven and hell for red headed women. They always take you to one place or the other.

Kvinnor och barn först

För att kunna betala skadestånd till ett antal, närmare 508, korgossar har Katolska kyrkan i Kalifornien beslutat sig för att sälja lite fastigheter. Detta har fått till effekt att tre gamla nunnor vräks lagom till jul. Den PR-mässiga motvinden håller i sig för Påve Bengt. . .

Among those being forced to move is Sister Angela Escalera, 69, who, diabetic and able to get around only with a walker, had hoped to live out her days in the Santa Barbara convent. "This is how the archdiocese is going about getting the money to pay off the victims," said her younger sister, Rosemary Escalera Gutierrez, 64, a former nun in the order.

Excalibur

Expressen avsätter idag en sida för vapenexporten. Gäller att de passar på de dagar Idol-tävlingen inte tar all plats.

Tidigare påpekanden om det absurda kring Excalibur finns här.

lördag, oktober 06, 2007

Ömma tår

Nobelpristagargen Tutu har tydligen blivit bannlyst från att tala inför studenterna på ett katolskt universitet i USA. Skälet ska vara att Tutu i ett tal 2003 jämnfört Israels regeringspolitik i frågor rörande de okuperade områdena med totalitärt beteende.

Nu ska vi se. . .Columbia universitetet släpper in den legitimerade dårpippin Mahmoud Ahmadinejad medan St. Thomas dissar Desmond? Skalan för vad som tillåts inom ramen för yttrandefrihet är tydligen mycket glidande just nu. . .

onsdag, oktober 03, 2007

Vikarien

Weimers har gått in som vikarierande boss för knotten i Kdu och däremd åter börjat knappa på sin blogg.

I sitt första inlägg slår den gamle höger- nyblivne mittenmannen fast att:
Under det kommande halvåret planerar jag att här på bloggen presentera några av de frågeställningar och problem som vi som borgerliga måste hantera för att förnya Sverige.

Vi icke-socialistiska Kådisar hade väl kanske sett att det presenterades lösningar istället för frågor och problem. . .men det kanske är en borgerlig strategi vi icke-socialister ännu har att förstå oss på. . .Men oavsett menningskillnader i sak så önskar jag Charlie ett stort lycka till i det svåra uppdraget att leda ett ungdomsförbund.

From the halls of Montezuma. . .

En liten skrift om var, när och hur USA har intervenerat sedan 1798. Börjar på 1800-talet med flottkrig mot Arberna i Tripoli. Vi når 2000-talet och USA är krig mot Araberna i Irak. Inget nytt under solen alltså. . .

tisdag, oktober 02, 2007

Dual standards

Bush är upprörd för man har hittat Iranska raketer i Irak. . .Stackaren. . .Befolkningen och därmed även de så kallade statsfienderna till Indien, Pakistan, Indonesien, Saudi Arbaien, Israel, Algeriet och de fem Stan-länderna i Centralasien är även de upprörda över att de hamnar på fel sida av de amerikanska vapen som exporterats till deras länder.

Att USA är den största leverantören av vapen till tredje världen, och att vapen har en tendens att försvinna på vägen kan vara en förklaring till att överflödiga raketer hittats i Irak? Typ? Kanske?

måndag, oktober 01, 2007

Dr. Strangelove


Vi vet att verkligheten ofta överträffar dikten, nu överträffas även Tom Clancys konspirationsteorier i och med John Boltons uttalande i England under helgen. Med anledning av Iran uttrycker sig den tidigare diplomaten föga diplomatiskt.

"Because life is about choices, I think we have to consider the use of military force. I think we have to look at a limited strike against their nuclear facilities."
He added that any strike should be followed by an attempt to remove the "source of the problem", Mr Ahmadinejad.
"If we were to strike Iran it should be accompanied by an effort at regime change ... The US once had the capability to engineer the clandestine overthrow of governments. I wish we could get it back."

Kan jag anta att Bolton är först in och leder anfallet mot Iran? Kan jag anta att George och Dick försvarar de amerikanska baserna i Irak när Iran efter en attack går över gränsen? Kan ingen sätta dessa chicken-hawks på en Dr Strangelove:sk Slim Pickins manöver?