måndag, mars 31, 2008

Moralist relativist javisst

Den anonyme Kd-bloggaren Personalisten lyckas väl med att förtydliga den tvetydliga partilinjen. Idag hyllar han Odell för utförsäljningen av V&S då det innebär slutet på dubbelmoralen vad gäller att äga sprittillverkning och samtidigt kräva mindre supande. Igår konstaterade han att svensk vapenindustri borde få muta mera, för så gör man ju inom den branchen. *sic*

Vore det inte då mer i linje med förda resonemang vad gäller spriten att Sverige ska sälja av även sina vapenindustriella aktier, avsluta sitt stöd till vapenexport för att därefter kraftfullt kunna kräva ett slut på världens minor, klusterbomber och andra hemskheter?

Vin, Sprit och Odell

Odell säljer V&S för 55 miljarder. Är ett bra eller dåligt pris? Who cares? Staten inte ska ägna sig åt spritförsäljning. Men vågar Odell även säga att staten inte ska ägna sig åt att subventionera krigsindustrin?

torsdag, mars 27, 2008

Skönt med klarspråk

Ur det kommande Lissabonfördraget som numera finns att tillgå vis SNS förlag:
Det permanenta strukturerade samarbete som avses i artikel 28a.6 i fördraget om Europeiskaunionen ska vara öppet för varje medlemsstat som efter ikraftträdandet av Lissabonfördragetförbinder sig att
a) mer intensivt utveckla sin försvarskapacitet genom att utveckla sina nationella bidrag ochgenom deltagande, i förekommande fall, i multinationella styrkor, i de viktigaste europeiskaförsvarsmaterielprogrammen och i den verksamhet som utförs av byrån för utveckling avförsvarskapacitet och för forskning, anskaffning och försvarsmateriel (Europeiska försvarsbyrån),

Låter upprörande upprustande i mina öron. . .Tur att fördraget kommer granskas kritiskt av våra riksdagsledamöter innan det klubbas i höst. *sic*

onsdag, mars 26, 2008

Stolta Svenska Stålet biter än

Jag har tidigare påpekat det underliga i att Svenska vapen, i detta fallet granaten Exalibur hittar fram till slagfält i krig som inte sanktioneras av FN. (Läs Irak.) Nu noterar jag även att framgången med vårt svenska vapenunderverk fortsätter. Kanada kommer från och med nu attt nyttja vår inovativa lilla leksak i Afghanistan. Kostnad per granat? Tja. . .som en ny Ferrari per skott. . .eller 1500 poliovaccin.

tisdag, mars 25, 2008

Ur askan i elden?

Påve Benedict XVI döpte i helgen den muslimske journalisten Magdi Allam. Allam kommenterade sin omvändelse så här:
"liberated from the obscurantism of an ideology which legitimizes lies and dissimulation, violent death, which induces both murder and suicide, and blind submission to tyranny". He has "seen the light" and joined "the authentic religion of Truth, Life and Liberty."

Hade han gått från islam till att bli kväkare eller amish så visst, men katolicimen är väl kanske inte det bästa valet när det gäller att distansera sig från murder, suicide och blind submission?

måndag, mars 24, 2008

Konkurrens

KBR får numera lite konkurrens vad gäller att leverera el, vatten och vapen till Irak. Förbrödringen i Basra är nog lika stor som förbittringen är tung i Washington. . .

söndag, mars 23, 2008

Gudomliga och andra grunder för talan kring gudliga nektar

Generaladvokaten i EU yttrar sig i mål C-434/04, som lite löst rör alkohol, finländare och fri rörlighet, enligt följande:

I have no hesitation in accepting the general hypothesis that the consumption of immoderate amounts of alcohol has a multitude of adverse effects on human health and public order. Indeed, this has been common knowledge since at least as far back as the time of the Old Testament.

Med tillhörande fotnot mind you alla:`[S]trong drink shall be bitter to them that drink it’ (Isaiah 24:9). See also: Leviticus 10:9; Judges 13:4, 7, 14; Proverbs 20:1; 23:32; 31:4‑5; and Isaiah 5:22.´

Innan dess har han värmt upp oss med lite Shakespeare:`Good wine is a good familiar creature if it be well used. It is astonishing, however, ‘that men should put an enemy in their mouths to steal away their brains´

Humor. . .och on a more personal note, gärna mer Heidenstam i NJA-referaten tack!

lördag, mars 22, 2008

"I am pleased, but not satisfied."


Bush talade till det iranska folket igår via Voice of America's Persian News Network. Önskade dem ett gott ny persiskt nyår, med löften om nya smällare kanske?

Lite high-lights från denna sänding:
"We're always concerned about the individual. I'm concerned about the mom trying to raise her child in a hopeful environment. I'm concerned about a child wanting to gain the knowledge so that he or she can realize her God-given talents. And of course we're worried about the human condition."

"The reformers inside Iran are brave people, they've got no better friend than George W. Bush, and I ask for God's blessings on them on their very important work"

Jupp. . .om jag var mamma och/eller reformpolitker i Iran skulle George W. Bush vara min allra bäste vän i viken. . .se bara hur bra det gick för Irak. . .

fredag, mars 21, 2008

Påskfrågan till mina troende läsarePåsken är onekligen den viktigaste högtiden för kristendomen. Utan påsken ingen kristendom, i alla fall om man tolkar 1 Kor. 15:14-15 rätt. Men när jag läser Matt. 28, Mark. 16, Luk. 24 och Joh. 20-21, Apg. 1:3-12 samt 1 Kor. 15:3-8 så får jag inte riktigt ihop det hela. . .

Jag börjar med den mest uppenbara problematiken. . .Mark 14:58. Jesus ska vara död och uppstå på den tredje dagen. Enligt Mark. 15:25 så spikas Jesus upp den tredje timmen på dagen alltså 09.00. Den sjätte timmen, kl 12.00 blir jorden mörk, kl 15.00 är Jesus redan död och begravs. Kl 18.00 börjar Sabbaten och slutar kl 18.00 på lördagen. Klockan 06.00 på söndagen så upptäcker, enligt Markus i alla fall, Maria Magdalena, Maria Jakobs mor och Salome att Jesus var borta.

Alltså, Jesus ska vara borta i 72 timmar. . .enligt bibeln var han död i blott 39 timmar, give or take, nästan en 50% rabatt på tiden i dödsriket?

Sen har vi det där med vem som upptäckte att Jesus var uppstånden. Markus säger sitt. Matt. 28:1 påstår att den var Maria Magdalena och den andra Maria. Luk. 24:10. . .tja han vill ha det till att Maria Magdalena hade med sig Johanna och Maria Jakobs mor samt de andra kvinnorna. . .lite löst så där. Och så Johannes som säger enbart Maria Magdalena. Så om vi bortser från att Maria Magdalena nog gjorde upptäckten varför skapa osäkerhet kring vem mer som var på plats?

Läser man vidare så ser man snart att dessa skillnader går genom hela berättelsen om uppståndelsen. Stenen framför graven var och var inte borta när Maria kom. Hon möttes av en eller två änglar alternativt vanliga män, som alla sa lite olika saker. De berättade inte vad de sett. . .eller så gjorde de det. Kunde man ta på Jesus kropp efter uppståndelsen? Johannes svarar både ja och nej på den frågan!

När och var uppenbarade sig Jesus för lärjungarna? Enligt Matteus på ett berg enligt Lukas i Emmaus. Samt inte minst frågan kring om Jesus stannande kvar på jorden? Ja enligt Apg. 1:3 i 40 hela dagar. Nej, enligt Lukas som säger oss att allt skedde på söndagen.

Vad ska en tvivlare som jag tro egentligen?

torsdag, mars 20, 2008

Dialog? Någon?

I en debatt mellan tre utrikespolitiska representanter för Obama, Clinton och McCain under veckan som gick fälldes det en del uppenbart intressanta kommentarer.

McCain, Eagleburger added, "will not talk with the Syrians, will not talk with the Iranians, will not talk with Hamas and Hezbollah. . . . He isn't going to push the Israelis."

samt

Lewis retorted: "The role of the president of the United States is to support the decisions that are made by the people of Israel. It is not up to us to pick and choose from among the political parties."

Eagleburger och Lewis företrädde alltså McCain och Clinton. Låter inte dessa uttalanden väldigt mycket som moraliska carte blanche? USAs utrikespolitk bör skötas av en president som i alla fall kan tänka sig dialog eller överväga att kritisera sina vänner.

Dax å bli lyrisk igen


Jag är medveten om att jag går igång på udda saker samt att jag sällan brukar frälsa några av mina vänner när det gäller min kärlek till fadon. . .men skam den som ger sig. En skiva som efter många turer med felsänd post äntligen hamnade i min brevlåda är: Stockholm Lisboa Project.

Vad jag nyligen avnjutit har varit 16 spår i en blandning av portugisisk och svensk folkmusik, av traditionella melodier och nyskrivna låtar. Det finns en bredd mellan finstämt och fartfyllt liksom mellan traditionellt och nutida. Det svenska vemodet och den portugisiska längtan försöker hitta en gemensam musikalisk plattform och inte för att det alltid lyckas, men en musikupplevelse av rang bjuds lyssnaren på. Och ett tips till alla er som har lyckan av att vara hemma i Stockholm den 10 april; då spelar gruppen på Stallet.

onsdag, mars 19, 2008

Jehova Jehova. . .


Efter att ha hört George Bush tal till soldaterna måste jag bara avbryta semestern och fråga mig. . .har han alla hästar i hagen? Jag har haft Jehovasfolk vid dörren som varit mindre blint troende än den mannen. Hans envisa fasthållande vid Osama-doktrinen har numera passerat fars och gått över till. . .ja Jehova vet vad.

"those costs are necessary when we consider the cost of a strategic victory for our enemies in Iraq"
Kriget har hittills kostat USA 1,6 triljoner, räknat med räntor vid en bibehållen truppnivå på 155.000 fallande ner till 55.000 innan 2010 kommer kostnaden 2017 ha nått 3,7 triljoner. Kostnaden för världsekonomin att ta sig igenom andra världskriget var i jämförelse 4,5 triljoner. När vi ändå är inne på liv och kostnader så överstiger numera antalet döda civila i Irak antalet döda Brittiska soldater i andra världskriget. . .med det dubbla.

Genomsnitlig kostnad för ett vaccin, vare det stelkramp eller mässling ligger på 1,20$ per dos. Oftast krävs tre doser. . .I do wish Bush would do the math.

måndag, mars 17, 2008

Non-Reluctant reader


Trött idag, men det beror inte på en vild helg utan, som min morgonseghet oftast gör, på att jag hade tänd läslampa och en bra bok. Nackdelen med att flyga mycket är att impulsköp av bra pocketböcker ökar.
Visst är öst/väst-budakapet i The Reluctant Fundamentalist urvattnat men den balans mellan ironi och skarpsinne Hamid uppnår när han tar oss med till Changez post-moderna leverne är faktiskt fängslande läsning. Huvudpersonens resa från att vara New York-bo till en alienerad muslim, utsatt för ökande amerikansk xenofobi följer man lätt med på och sidorna vände jag med nyfikenhet. Så om vi bortser från lite väl lättvinliga alegoriska knep med huvudpersonernas namn är boken en behaglig sträckläsare att avnjuta någon vårstormskväll.

fredag, mars 14, 2008

HelginformationenOki, den är lite lång men den är underhållande och, med tanke på den ekonomiska tsunami som snart kommer skölja iväg Bush och hans gelikar, bra att ha sett. Eller som FT utrycker det: America is going broke and the rest of the world knows it. Bernanke is just speeding the country along the ever-steepening downward trajectory.

Fördelen med marknadsekonomin är just detta, att den rätta sig själv. USA behöver pengar, Kina, Ryssland, Arabländerna köper alla tillgångar. Oh the ironi!

Lite roligt, like scary. . .

Never forgive, never forget får en helt ny dimension. . .humor. . .hoppas jag. . .men helt säker kan jag ju inte vara.

torsdag, mars 13, 2008

Facinernade frikort för Jämtsossar

Läs artikeln nedan. Den är från veckans nummer av Dagens Samhälle. För er som inte orkar läsa hela låt mig sammanfatta vad som är så facinerande. Artikeln handlar om vårdlköerna i Jämtland. Artikeln beskriver problemen, lidandet och all övrig ondska som drabbar patienter när vårdköer uppstår.

Det som saknas. . .och saknas helt är en endaste referens till att Jämtland de facto är ett genetiskt sossefäste sedan familjen Hedenhös drog fram över Storsjöns is. Men den enda politiska referens som görs i artikeln är till Häggis och det faktum att Jämtland får för lite pengar att kapa köerna med. Inte en enda liten bisats som frågar; Vad gör majoriteten i Jämtlands läns landsitnget åt problemen? Tänk er en artikel om köer på Karolinska som Filippa slapp kommentera. . .When pigs fly.

Frustrerad kamp mot köer
Dagens Samhälle 2008-03-13
Hans Perkiö
Sida: 22-23
Patienterna plågas. Personalen är frustrerad. Ingen vill ha vårdköerna, ändå består de. Varför? Några svar finns på ortopeden i Jämtland.
Ytterligare en patient på ortopeden har fått vinterkräksjukan. En avdelning är isolerad. Jämtar som ligger inne och väntar på operation tvingas åka hem. Mitt i kaoset står operationskoordinator Lena Terneblad.
- Typiskt för mitt jobb. Man kan inte ha ett socialt liv, nu kommer jag inte härifrån. Klockan är närmare fyra och hon måste jaga in personer på väntelistan som kan opereras och gå hem samma dag. Operationssalarna får inte stå tomma. Vilka kan komma med så kort varsel? Socialstyrelsen konstaterade nyligen att mer än två år med den nationella vårdgarantin har gett magert resultat. Väntetiderna består. Och längst är de i Jämtland.
Varför är det så jäkla svårt? Ortopeden i Östersund brottas med att omsätta de politiska besluten i verkligheten. Kraven haglar över vårdpersonalen: jobba smartare och effektivare, få flyt i processerna.
Pengarna kommer i mer spridda skurar. Roger Olsson, ortopedens verksamhetsområdeschef, ler snett och pekar på en debattartikel där socialminister Göran Hägglund (kd) skriver att regeringen satsar 250 extra miljoner på vårdgarantin.
- En droppe i havet. För Jämtland betyder det 3,5 miljoner kronor, en promille av landstingets budget. Antingen försöker socialministern lura befolkningen eller också begriper han inte själv hur lite det rör sig om.

För visst har ortopeden blivit effektivare, hävdar Roger Olsson. Sedan 1999 har antalet planerade operationer ökat med 37 procent. Var tionde på väntelistorna har strukits för att behandling inte behövdes längre. Patienter skickas till andra landsting. Och man har studerat kliniker som lyckats bäst. Ändå kvarstår köerna.
Det är en av sjukvårdens paradoxer: ju bättre metoder, desto fler kan behandlas. Då räcker det inte med bara effektiviseringar, menar Roger Olsson.
- Vill vi följa med i den medicinska utvecklingen måste vi satsa mer pengar.
Ett speciellt krux för Jämtland är att det bara finns ett enda sjukhus som tar all vård, akut såväl som planerad.
Och det akuta går alltid före, på bekostnad av patienterna på väntelistan.
- Åttio procent av patienterna som tas in på avdelning är akuta fall. Skadorna ökar bland länsinvånarna, på grund av en mer aktiv livsstil och en allt äldre befolkning. Till detta kommer 80000 skidturister varje år.
Först under nattens timmar vet personalen hur många akuta operationer som måste göras kommande dag. Det varierar mellan noll och tjugo. Antingen står salar tomma för att man inte hinner ringa in patienter eller också räcker inte salarna till.
- Det går aldrig att förutspå, säger Lena Terneblad som är den som ska se till att allt flyter på.
- Och så får vi vinterkräksjukan på det!
I sådana lägen brukar Roger Olsson köpa tulpaner till henne, berättar han.
Blir han inte själv frustrerad då? Nja, jag är nog en lite mer kallhamrad typ, säger han skämtsamt.
Normal produktion har ortopeden i bästa fall höst och vår. Annars är det sommarsemestrar, julledigheter, vinterturister, kräksjuka, influensa. Överkapacitet varvas med underkapacitet. Det är nog enklare att planera biltillverkning.

Roger Olsson kan bara drömma om att ha hela sjukhus för planerad vård som vissa landsting har. I stället hoppas han utöka med en femte operationssal och några vårdplatser. Han har hyfsat bra med läkare.
- Men den svenska sjukvårdens dilemma är att operationstiden per doktor är väldigt liten. Det är mycket pappersarbete.
Ortopeden släpar på en kö sedan gammalt. Förra året skickades 400 patienter till andra vårdgivare, men det räckte inte riktigt. Problemet är att patienter inte vill åka, de är gamla och sjuka.
- Många har aldrig flugit eller varit i Stockholm. Det är jobbigt för dem att resa och då väljer de att stå kvar i kön, säger Kristine Bergström, vårdgarantikoordinator.
Tro bara inte att någon vill ha köerna. Personalen lider med patienterna. De som väntar har svåra smärtor, säger Kristine Bergström. Lena Terneblad tycker att de som stryks sent från operationslistan borde få skadestånd.
Veckan efter Dagens Samhälles besök har stockholmarna sportlov. Dags för tulpaner igen?

onsdag, mars 12, 2008

Junilistan har en poäng

Världen Idag, tidiningen som oftast beskriver världen igår, har idag en debattartikel från Junilistan inne om skiljelinjen inom Kd vad gäller EU-politiken eller snarare bristen på gemensam sådan. Det är lite "You say potato, I say potato; you say tomato, I say tomato" över Wijkman och Wohlin i parlamentet.

Frågan är hur partiets Europaprogram inför 2009 års val egentligen ska utformas. En urvattad kompromiss mellan två ytterligheter är inte önskvärt, men tyvärr troligt. Det jag personligen kan hoppas på är att Kd väljer sätta en enande och känd frontfigur överst på listan. . .typ Alf Svensson, och därmed undvika diskussioner om sakpolitiken. Gör man det inte är nog oddsen för fortsatt Kd närvaro i Bryssel rätt små.

måndag, mars 10, 2008

My love came back

Måndagen är räddad, likaså hela veckan som kommer. I marsregn och grådask, i fukt och längtan efter ljusare dagar, fick jag ikväll åter njuta av en vacker kvinnas omsorg. En kvinna som varit borta från landet i två år. Erkännes att hon liksom förra gången, på Södra Teatern, inte uppträdde bara för mig, då den kvinna jag talar om är Yasmin Levy.Levy är en kvinna med en sällsynt övertygande röst. En röst som förmedlar minnet av en tid då den judiske Chazanen, den muslimske böneutroparen och det kringvandrande folket levde i relativ fred i områden som idag heter Spanien. Sångerna, framförda på ladino, spanska och arabiska är en musikalisk och lingvistisk skatt att bära med sig länge än. Levys serfadiska sånger förenar livsledan i fadon, passionen i flamencon, den vokala lekfullheten från de turkiska sångerna och den speciella judiska melankoliska uppriktigheten om livets torftighet. Inget kunde göra mig gladare!

Något är farligt

Kd ligger under 4% igen. Detta börjar snart tappa sitt nyhetsvärde, men vi kan räkna med att profeterna kommer krypa fram ur sina ökengrottor och lämna över så kallade "bra förslag" på lösningar. Först ut är Alf som lämnar oss det upplysande rådet att: Gör något för det hade jag gjort. Livet är orättvist, men Alf är god och nu ska han hitta en snabb lösning på problemet. Bättre vore om partiledningen slog dövörat till och ägnade sig åt långsiktigt arbete med att ta ut en tydlig syskonskaplig kompassriktning och inte bli nervösa över tillfälliga opinionsskeenden.

Sen skulle det ju såklart underlätta om Göran på kort sikt släppte tanken med att ta på sig skulden för ett garanterat misslyckat framtida avskaffande av apoteksmonopolet. . .

söndag, mars 09, 2008

En behaglig bagatell

Har nyss läst ut Saramagos; Death at Intervals och som vanligt med denne Portugis så är det en fabelliknande behaglig bagatell som jag kan rekommendera att ni inhandlar.

Boken leker med tanken att döden tar semester och lämnar medborgaren i limbo. Ingen dör, men vissa är inte heller i livet. Men förutom att vara Saramagosk filosofiskt djupsinnig så har denna bok även ett oväntat enkelt och vackert kärleksmoment inbäddat i texten. Döden, som är en kvinna, blir helt enkelt kär. I och med detta banala faktum påvisar författaren på ett underbart sätt vad det är i vår vardag och våra liv som gör oss så mänskliga.

lördag, mars 08, 2008

Brave new world


Bush stoppar lag mot skendränkning

Washington (TT-Reuters)

USA:s president George W Bush lägger in sitt veto mot ett lagförslag som förbjuder skendränkning och andra kontroversiella och brutala förhörsmetoder.


. . .and there goes the last of the moral high ground. . .never in the field of human conflict was so much fucked up for so many by so few.

fredag, mars 07, 2008

Just så. . .

Anders Wijkman ställer inte upp för omval till EU parlamentet, risken att han faktiskt inte blir omvald är förvisso överhängande så det ensamt skulle kunna förklara varför han väljer sluta innan han petas av väljarna. . .men hans egen förklaring till avhoppet blir en helt annan.
Och är faktiskt en helt underbar summering av de vedermödor dagens politikerelit måste genomlida för att göra vår värld en bättre plats; perspektivet kan dock synas vara något västerländskt, miljöhansynslöst och i-landsproblematiskt:

Att jag slutar om ett år beror på att det blir för slitigt att pendla. Är man två meter lång tar det på krafterna att veckla in sig i ett plan två gånger i veckan.

The facts


I ljuset av det senaste dårskapsdådet i Mellanöstern så kan det vara bra att ha siffrorna med sig.

119 Israeli children have been killed by Palestinians and 982 Palestinian children have been killed by Israelis since September 29, 2000.

1,031 Israelis and at least 4,528 Palestinians have been killed since September 29, 2000.

6,845 Israelis and 31,815 Palestinians have been injured since September 29, 2000.

During Fiscal Year 2007, the U.S. gave more than $6.8 million per day to Israel and $0.3 million per day to the Palestinians.

Israel has been targeted by at least 65 UN resolutions and the Palestinians have been targeted by none.

1 Israeli is being held prisoner by Palestinians, while 10,756 Palestinians are currently imprisoned by Israel.

0 Israeli homes have been demolished by Palestinians and 18,147
Palestinian homes have been demolished by Israel since 1967

The Israeli unemployment rate is 9%, while the Palestinian unemployment is estimated at 40%.

Israel currently has 223 Jewish-only settlements and 'outposts' built on confiscated Palestinian land. Palestinians do not have any settlements on Israeli land.

torsdag, mars 06, 2008

Sex på Apoteket?

Nu när Apoteket AB ska in och spela på den fria marknaden så tar de tydligen till den gamla visdomen: Sex säljer! Men jag ser inte att framtida konkurrenten Boots har några produkter av denna sort? Jag menar bara när det finns internet och bruna postkuvert så varför ens försöka sälja denna typ av produkter i butik? Det var svårt nog att få folk att köpa kondomer över disk, så hur många i te.x. Gnosjö, kommer gå in på det lokala Apoteket och be om en Power Poker deluxe?

Apoteket borde ägna sig mer åt frågor som rör säker och ändamålsenlig läkemedelsförsäljning. Den nalkande halvmesyren som jag förväntar mig blir resultatet av avregleringen kommer kräva betydligt mer än sexig marknadsföring.

tisdag, mars 04, 2008

Oväntat

Här i London kan man hitta de mest underbara fakta:

'United Press International
October 10, 1986
MOSLEMS IN BUCKINGHAM PALACE
Mixed in with Queen Elizabeth's blue blood is the blood of the Moslem prophet Mohammed, according to Burke's Peerage, the geneological guide to royalty. The relation came out when Harold B. Brooks-Baker, publishing director of Burke's, wrote Prime Minister Margaret Thatcher to ask for better security for the royal family. ''The royal family's direct descent from the prophet Mohammed cannot be relied upon to protect the royal family forever from Moslem terrorists,'' he said. Probably realizing the connection would be a surprise to many, he added, ''It is little known by the British people that the blood of Mohammed flows in the veins of the queen. However, all Moslem religious leaders are proud of this fact.'' Brooks-Baker said the British royal family is descended from Mohammed through the Arab kings of Seville, who once ruled Spain. By marriage, their blood passed to the European kings of Portugal and Castille, and through them to England's 15th century King Edward IV. '