fredag, oktober 31, 2008

The mother of all irony


Center for Human Dignity and Museum of Tolerance Jerusalem ska nu byggas. . .ovanpå en gammal muslimsk kyrkogård. . .

torsdag, oktober 30, 2008

Time to move


Ytterligare våld i Afghanistan och Irak, dags å sända hem alla trupper kanske? Skulle inte denna strategi av tillbakadragande innebära att de fundamentalistiska islamistiska fanatikerna skulle jaga amerikaner på New Yorks gator? Sannerligen inte, men vad det skulle göra är att dämpa ilskan och raseriet mot USA. Inte allt, men säkert mycket av det. De flesta människor i Irak och Afghanistan vill helt enkelt leva sina liv i fred och orkar nog inte planera så mycket illdåd i USA på sin surt förvärvade våldsfria fritid.

Minns för ett ögonblick Vietnam, när USA:s militär i ett ”här var det livat här var det skoj, mera bomber över Hanoi”-töcken av aggressivitet tillslut dödat mer än en miljon sydasiater och äntligen lämnade landet; lämnade även de vietnamesiska folket USA ifred. Det blev inga röda horder av små kommunister som spred sig över hela Asien och slutligen intog Hawaii till Sovjets ära. . .

Visst det kommer alltid att finnas en överhängande risk att människor vill ha hämnd men deras antal kommer att vara relativt små. Och det kommer att fortsätta finnas ett överhängande hot om terrorism, det är nog förvisso priset som måste betalas för tidigare förnedrande våldsinsatser. Vad är viktigt att notera är att en fortsatt interventionisk politik aldrig kan lösa det problemet, det kan bara göra det värre. . .

onsdag, oktober 29, 2008

Skriva regler följa regler

“As sovereign states, we have an obligation to govern responsibly, and solve problems before they spill across borders,” Mr. Bush said. “We have an obligation to prevent our territory from being used as a sanctuary for terrorism and proliferation and human trafficking and organized crime.”

Bush och co. påpekar att förebyggande attacker in i andra länder är O.K om dessa länder inte själv tar itu med terrorgrupper. . .ska världen tolka det som att Storbritannien numera får döda The real IRA-ledare i New York?

tisdag, oktober 28, 2008

London Calling!


Här hittar ni mig vilken helg som helst inom snar framtid. . .

The land of the free


Tio triljoner dollar i budgetunderskott i ett land som låg på 700 miljarder plus när Clinton tackade för cigarren och sig år 2000. Arbeten som skapas inom den privata sfären är en sjättedel av vad det var 2000. Fem miljoner fler amerikaner i fattigdom sedan Clinton stack, sju miljoner fler utan sjukvårdsförsäkring och premiepriset fördubblats för övriga. Några krig som startats på falska premisser, 150.000 soldater fast i Irak, 33.000 i Afghanistan, miljoner dödade i frihetens namn.. . .sex hundra biljarder i direkta krigskostnader. . .fem miljoner människor på flykt. . .tortyr och tragik har följt republikanerna under åtta år. Kina, Ryssland, Iran, Saudi är alla länder som flyttat fram sina positioner på grund av USA:s moraliska nedgång. Den amerikanska eran måste upprätthållas och det nästa president har att rädda är ekonomin, vården, miljön och USA:s värdighet. . .ett uppdrag som kräver mer än en pitbull med läppstift och en malignt mavrick.

President Bushs efterträdare kommer alltså att ärva två krig och begränsade resurser, minskat stöd från folket samt krympande möjligheter för den amerikanska militärern att påverka världen. McCains strategi i dessa framtida krigsfrågor sträcker sig till att han vill ha "seger", ett ord som f.ö. general David Petraeus vägrar att använda, och som i grunden är omöjligt att använda i den röriga typ av konflikt som pågår i Afghanistan och Irak. McCain vägrar i sina anföranden se till strategiska konsekvenser, han saknar en politisk taktik, han ser inte till faktorer som rör ländernas inre politik, ekonomi, korruption och regionala diplomati kan spela när en slagfälts seger är omöjlig att uppnå. McCain lever med att krig främst handlar om ära och uppoffring; kamp, risker, seger.

De kommande åren kommer att kräva inte bara beslutsamhet, men också diplomati, flexibilitet, tålamod, förstånd, och ett stora intellektuella engagemang. Det är inte mer McCain:s och republikanernas starka sida.Obama är den bäste att leda en restaurering av USA:s utrikesengagemang, bättre att hantera kommande fördjupning av en global ekonomisk kris, kärnvapenspridning, terrorism, och andra, mer traditionella säkerhetspolitiska utmaningar. Inte minst behövs Obama för att återställa den amerikanska moraliska trovärdigheten, stänga Guantánamo, förbjuda all tortyr, och avslutade kriget mot terrorn så ansvarsfullt som möjligt. Obama har inspirerat många amerikaner med sin egen idealism. Valet av honom skulle göra något liknande även utomlands. Jag hoppas alltså att mitt cyniska hjärta har fel och att McCain stannar i senaten nästa vecka. . .

måndag, oktober 27, 2008

Varför gör de på detta viset?

Bushadministrationen verkar bomba på med oöverträffad timing, nu även i Syrien, under sina sista blodbesudlade dagar vid makten. Räden som genomfördes på söndagen, och dödade åtta människor, verkar passa in i ett bredare Bushadministrationskt mönster av att inleda gränsöverskridande attacker mot länder som USA officiellt inte är i krig med. Den senaste tidens attentat i nordvästra Pakistan är ett annat typexempel.

Jag undrar varför? Vad är strategin? Inte för att de haft någon innan men jag tänker de lära av sina misstag? I slutet av 2007 berömde befälhavare general David Petraeus Syriens samarbetsvilja i att minska våldet inom Irak, "Syrien har vidtagit åtgärder för att minska flödet av utländska krigare genom sina gränser med Irak" sas det då. Till detta har vi att Iraks president Jalal Talabani i förra månaden sa till George W. Bush att Iran och Syrien, inte längre utgör ett primärt säkerhetsproblem. Syrien har försökt börja utbyta information med USA och Petraeus ville åka till Damaskus i december 2007 att startaupp ett nytt samarbete, men förbjöds självfallet att göra detta av Bush och co. Allt på grund av att USA inte kan tänka sig skicka en ambassadör till Damaskus. Vita huset har vägrat att göra detta, utan föredrar att använda hot och helikoptrar för att tvinga till syrisk överensstämmelse. McCain påvisar också att han lär fortsätta att isolera och bomba Syrien. . .vilket knappast bådar gott för freden och friheten i Mellanöstern. . .

Allt blir mer förunderligt i ljuset av att Syrien nyligen tillsatt ambassadörer i Irak, Libanon och inlett samtal med Israel om en varaktig fred. . .men ser jag det cyniskt så resonerar nog Bush med att en Obamaseger den 4 november (snälla låt det vara så) kommer tvinga Syrien att uppföra sig fint för att vinna fördel med den nya administrationen. Således, Vita Huset tar nu ut lite personlig hämnd på Syriens sturskhet de senaste åren utan att USA behöver betala ett långsiktigt pris. Damaskus och de åtta döda syrianerna måste nog vara tvungna att skriva det som en farvälhälsning från hökarna i Washington. . .


On the Syrian Highway
På vägen mot As- Sukhnah

Solnedgång över Al-Jazira provinsen

fredag, oktober 24, 2008

ISP och kikarsikten

Svenska exportkontrollrådet är tydligen unikt i världen. . .unikt i att förleda ansvar det vill säga. Kristdemokraternas reella möjlighet att minska ner den svenska vapenexporten hanteras därmed av en enskilt vapenvurmande Else-Marie Lindgren.

Svensk vapenindustri är i dag en vinstverksamhet. Detta trots att export av försvarsmateriel är förbjuden i lag. . .men finns säkerhetspolitiska behov för det svenska försvaret kan man tillåta export. Mina senast framgrävda papper från ISP visar att Kristdemokraterna därmed anser det av vikt för det svenska försvaret att sända iväg kikarsikten och kamouflagenät till fundamentalistnästet, Saudiarabien.

Företaget Aimpoint i Malmö sände den 27 augusti 2007 in en ansökan att få exportera militära kikarsikten till sandlandet Saudi. Företaget uppger stolt på sin hemsida att flertalet av deras kikarsikten används för militära syften. En av deras största kunder är, förutom nu då Saudi, den amerikanska armén. . .som använder dessa kikarsikten som standard på sina skjutvapen. . .en standard som har påvisat god effekt. . .på mortaliteten.

Sverige och Kristdemokraterna beviljar tillstånd att exportera dessa kikarsikten och annan krigsmateriel under pågående krig, förtryck, diktatur och ockupation. . .trodde inte att utförselförbudet som råder för vapen till Saudi skulle kringgås, men tydligen. . .Else-Marie tycker väl uppenbarligen att säkerhetsintressen och vinsten för Aimpoint väger tyngre än människovärde och vapenkontroll. . .är det även partiledningens uppfattning månne? Med nuvarande partiperson på kontrollrådsplatsen verkar Kistdemokraternas målsättning med den svenska försvarsindustrin vara att vinstmaximera och exportera så mycket som möjligt, iofs gick de nyss nämnda exportprodukterna till Saudi under benämningen ”jakttillbehör”. . .så älgjakten måste bli framgångsrik där nere. . .

torsdag, oktober 23, 2008

Burnt by the firey redRobert Burns är en kär följeslagare sedan många år, han är alltid en bra motvikt till en slitsam vardag. Burns var en man som trots motgångar hade en aptit på livet av sällan skådat slag. Hans dikter ljuder av livsglädje och lek, socialt engagemang och en medkänsla för de utsatta människorna, de rika människorna, kärlek till naturen och framför allt anant ett lidelsefullt förhållande till skapelsens krona, den oförståbara kvinnan. . .

Burns skrev så gott som varje dag, om stort om smått, om långt, om nära och allt i ett omistligt melodiskt tecken. Hans dikter är sånger nästan alla. Han var förälskad, uppbragt, nedstämd, berusad, nykter, han levde som alla men beskrev det som ingen! Burns kan jag väl säga var en romantisk realist. . .han var radikal och nationalistisk konservativ, han var ett enigma, ett komplext mysterium i en dimma av förunderliga tankar, en subtilt sublim poet och en vägkrogssångsförfattare.

Han måste bara älskas. Byron, Keats, Goethe var alla hans lärjungar. Han arbetade utan betalning, han förlitade sig på nåden, han levde som en kung på en daglönares betalning. Han fick sju barn med sex kvinnor, han var tjusaren, romantikern, revolutionären och humoristen. I ett infantilt kvarhållande av ungdomens Sturm und Drang kan jag inte glömma Burns och hans rosor. . .

tisdag, oktober 21, 2008

Örongodis!

Once out of nature I shall never take
My bodily form from any natural thing,
But such a form as Grecian goldsmiths make
Of hammered gold and gold enamelling
To keep a drowsy Emperor awake;
Or set upon a golden bough to sing
To lords and ladies of Byzantium
Of what is past, or passing, or to come.

Kan det blir bättre? BBC. . .historia, Byzantium, den välskrivande historikern Bettany Hughes låter i fyra delar oss alla följa med igenom romerska rikets östra delar.

Östromerska riket var det enda tusenåriga riket som klart sig genom historien. Dess prakt och rikedom legendariska, sin konst och sitt siden. I Konstantinopel fanns alla reliker vi kunnat tänka oss, men mer än det var Byzantium inte den bysantinskt mörka delen av romerska riket som Gibbon gärna framställer det som. En av de första bestående lagreformerna, Eklogalagen innebar på många punkter en humanisering vi idag tar för givet, dödsstraffet inskränktes till att gälla för endast fem brott, i stället tillkom stympning och böter. Kvinnor och minderåriga får större, och vad vi idag, ser som allmängiltiga juridiska rättigheter, och detta redan år 739. Byzantium var även platsen där kvinnor kunde styra ett rike redan då. . .Theodora tillexempel? Kan nog hålla på länge, men för er noviser på Bysantium. . .börja lyssna och lära på BBC och Bettany.

söndag, oktober 19, 2008

Phånokrati

Gordon Brown har fått en ny idé. . .alla som köper ett kontantkort borta på ön i väster till sin mobiltelefon måste identifiera sig. . .

Tror inte ni att fanatiska terrorister kommer stjäla telefoner och klona SIM-kort? Eller köpa en på E-bay? Undra när de ska komma på att öppna misstänkt post med frimärke på också. . .det funkade ju så bra i Sovjet för att "hindra terrorister att försvaga moderlandet."

Sen när blev det ett politiskt framgångs koncept att skapa en total övervakningsapparat? Slå mot brottslighet och terrorism? Ha! Som det varit sagt så ofta i dessa sammanhang. . .De som kan ge upp grundläggande friheter för att få lite tillfällig säkerhet förtjänar varken eller.

lördag, oktober 18, 2008

Kors i taket

Brukar gå igenom motionsfloran via nätet varje år, i år tar jag bara upp en. . .men den är desstu mer spännande. Inte riktigt vad jag hade förväntat mig se, men en välkommen balansering av synen på konflikten i Mellanöstern kom från Kd-riksdagskvinnan Désirée Pethrus Engström som skriver att hon vill: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige inom EU bör verka för att undanröja de hinder som försvårar för människor från de palestinska områdena att idka handel.

fredag, oktober 17, 2008

Hej till EU

Moderaternas nya kampanj. . .Hej till EU. . .känns mest som ett missriktat budskap till dyslexiska jämtlänningar. . .

torsdag, oktober 16, 2008

Pakat och klart


För en gångs skull kanske C.I.A och company har rätt, synd att det sker just i detta fallet bara: A U.S. official who participated in drafting the top secret National Intelligence Estimate said it portrays the situation in Pakistan as "very bad." Another official called the draft "very bleak," and said it describes Pakistan as being "on the edge." The first official summarized the estimate's conclusions about the state of Pakistan as: "no money, no energy, no government."

Den styrande koalitionen, med presidenten Asif Ali Zardari, änkemannen till Benazir Bhutto, i spetsen har varit upptagna av andra frågor, bland annat med att befästa sin makt genom att släng ut sin främsta rival, det Pakistanska muslimska förbundet, ur regeringskoalitionen.

Vilket självklart spär på de anti-amerikanska idéerna, känslor som sedan de påbörjande militära attackerna mot pakistanska islamister från NATO-baser i Afghanistan, tagit fyr ordentligt.

Landet står också inför en accelererande ekonomisk kris som inkluderar matbrist och energibrist, ökande bränslekostnader, en fallande valuta och en massiv flykt av utländskt kapital. Allt som grädde på moraset. . .Pakistans kris kastar därmed miljoner fler in i fattigdom vilket på känt historiskt manér ge rebellgrupper en allt större möjlighet att rekrytera unga arga män till krig och kamp. . .återigen. . .tack Bush.

onsdag, oktober 15, 2008

Trött lång dag. . .


Som jag lovade er. . .låg vaken till fyra och läste. . .och som ovana när jag placerat ögonen på något minnesvärt tänker jag lite snabbt försöka sälja Makine till er.

Med en uppseendeväckande brutal nakenhet inleds denna bok med en avskalad beskrivning av en upprepad våldtäkt. Innan offret dödas sticker en av männen ner sina fingrar i hennes mun letar efter gömda diamanter, och skjuter henne sen. Under samma tid som den dödsdans utspelar sig springer en barnsoldat, hög på narkotika och mäsk, samt med en trasig gas mask för ansiktet, och hotar att döda alla åskådare till övergreppet. . .Inferno?

Med den inledningen bakom sig är man fast och när man väntar sig mer ond bråd död kastar författaren oss 20 år framåt i tiden, bökens berättar-jag är nu på ett förträffligt hotell bland Afrikanska diplomater och nordbor av Wijkmanskt snitt. Oavsiktligt stängs berättaren in på en terrass utanför ett rum där den franska arrangören är i full färd med att ha sex ihop med en kongolesisk konstnär, endast avbrutna av ett samtal från maken i Paris och deras lilla dotter, roar de sig både länge och väl i den tryckande hettan.

Så fortsätter sen boken, i enlighet med Makines beprövade stil, fram och tillbaka över decennier, det oberäkneliga minnet ständigt på jakt efter detaljer i då och nu.
Huvudpersonen konverteras till marxismen och skickas senare till Moskva för att utbildas som professionell omstörtare. Det är där han träffar Anna, flickan från den sibiriska byn, och självfallet kärleken i hans liv. I en nästan Houllebecq:sk stil strös kapitlen med sex, ofta våldsamma akter, kvinnor behandlas som kött och utnyttjas. Det beständiga är kärleken till Anna, är aldrig fullbordat, men alltid närvarande. Livet skiljer dem åt, plågande av krig och ett Moskva som inte tillåter avvikelser.

Makine är en romantiker: han tror på kärlek och skönhet, öde och oden, och inte minst möjligheten att förverkliga en underbar ymnighet av minnen under ett kort liv. Han skriver vackert och även denna gång har han sitt oförvitligt öga för de känsligaste detaljer, de minsta av ord, de exaktaste av adjektiv för att framhäva en hel kontinents öden eller en evig kärlek på några få rader. Skillnaden från tidigare böcker är att mörkret är mer kompakt, men han ifrågasätter hela tiden om livet behöver just så svart.

Precis som jag alltid satsar på dömda kandidater, Kucinich som president i USA eller Jakob Forssmed till partiledare för Kd vill jag ha Andrei Makine som Nobelpristagare. Alla hans böcker är underskattat underbara och den jag nyss la ifrån mig är inget undantag. Om du som läsare av denna blogg tillhör den kulturelitistiska klubben som tjatar om den moderna litteraturens död samt tillhörande oförmåga till att skapa nya storheter, läs Makine. Om du som läsare tillhör kategorin som förtvivlat undviker modern litteratur om den inte kommer i pocket och handlar om Annika Bengtzon, läsa Makine.

tisdag, oktober 14, 2008

Lång skön natt

Sänggång med en vacker upplevelse, jag har nämligen här bredvid mig Makinës senaste roman, i nyutkommen engelsk översättning, Human love. . . Smaka bara på hans första mening; I spent, two days in captivity there with a colleague, a Soviet military instructor, and with what we took to be a corpse stretched out on the floor of our prison of dried clay, an African, dressed not in combat kit, like us, but in a dark suit and a white shirt stained brown with blood.

Direkt när jag vilar ögonen på Makines ord vill jag ha mer, likt ett förföriskt sidenplagg som döljer det nakna köttets ljuvlighet och dess löften om köttslig upprymdhet, lovar hans första bokstäver alltid en påföljande lång och synnerlig sinlig njutning. . .kommer vara en trött medarbetare imorgon. . .

måndag, oktober 13, 2008

Horas Ängdal

Horace, denne man och myt anser tydligen att svenskar är obildade för att de inte kan skilja franska författare från franska såser. Självklart står det inte särskilt bra till med bildningen i utbildningensfabrikernas era, den klassiska formen av bildning har ju helt klart marginaliserats. Men, allting är ju relativt, Horace jämför nog inte svenskarna med andra nationaliteter, utan med sig själv. . .då är också jag enormt obildad. . .sen är ju faktiskt bildningen överskattad. . .

För lets face it. . .vilken nytta har jag haft av att kunna den Bysantinska kejsarlängden eller Bunins dikter? Har aldrig uppfyllts av någon större lycka av att befinna mig i det övre bildningsskiktet. Lets face it again: det saknas objektiva fördelar med att vara bildad, man får inte mer kvinnor, inte bättre lön, och vill man bli känd ska man snarast vara obildad och lalla runt om Treblinka i TV. Oh bliss att vara obildad. Att njuta av att inte ifrågasätta Expressen eller problematisera en massa konflikter. Slippa att automatiskt göra historiska analogier och helt enkelt supa till varje onsdag och fredag, samt kanske till och med finna småsnacket på reklamradion berikande. Det finns ju trots allt en hel del undersökningar som säger att mindre klipska individer är lyckligare, efter en tydlig princip om don´t worry be happy!

Nu när Blondinbella slutar kanske jag ska göra om min blogg till Redskullsrövarliv och skriva om mina vinorgier och shopingrundor?

söndag, oktober 12, 2008

Hela sanningen kanske?

Enligt SR så strtade upploppen i Acre sedan en palestinier spelat hög musik i bilen under judarnas viktigaste högtid Yom Kippur, då även sekulära judar undviker bilkörning. Föraren misshandlades av ett judiskt gäng. Sen brände judiska huliganer ner arabiska hus. Vad de glömmer är att innan det hände så hade: Hundreds of Arabs took to the streets shortly afterwards, damaging around 100 cars and 40 shops, according to the police.

Lite mer öga för öga var det nog innan de två arabiska husen brändes. . .men neutrala rapporter om Israel har ju aldrig varit ett kännetecken. . .

Händer saker

Räcker med att man är på resande fot i några dagar så händer det saker. . .så sent som förra måndagen avvisade Gates några som helst samtal med Taliban-tokarna. Men jag kan bara anta att soldaterna snart behövs på hemmaplan för att slå ned upplopp i bankkrisens spår.

Robert Gates, the US defence secretary, who initially dismissed the brigadier’s comments as “defeatist”, said on Friday that the US was now prepared to back talks with the Taliban.

torsdag, oktober 09, 2008

onsdag, oktober 08, 2008

Dubbelmoralen igen


Israel ska lämna över en bit land i Jerusalem till Ryssland. Motståndare till förslaget säger att det är olämligt att regeringen fattar beslut om att: överföra en central tillgång i Jerusalem till en utländsk regering med imperialistiska ambitioner.

Antar därmed att beslut om att okupera centrala tillgångar på Västbanken och i Östra Jerusalem också ska stoppas?

tisdag, oktober 07, 2008

En plan trots allt?

Ser i dagens Demoskop att Sverigedemokraterna ökar till 4,5% och Kd ligger kvar på 3,2%. . .är bildvalet från igår bara ett försök att flirta med nazisterna i Sd?

Häggis och den österrikiske korpralen

Fotografen och artikelförfattaren har en dokumenterad fäbless för Österrike. . .men valet av bild på Häggis i förra veckans nummer av Pravda. . .elakt. . .faktiskt. . .

måndag, oktober 06, 2008

Mumsig vecka


På torsdag blir det besked från Svenska Akademien. . .eder bokfåne kommer bry sig. Skulle ljuga om jag skrev att fallet inte var så. . .nämner en handfull författare som jag njuter extra av att ordonanera till och anser ska få The Prize:

Andreï Makine. .och framför allt han. . .
men även. . .Ismail Kadaré
António Lobo Antunes
Le Clézio
Herta Müller
Amos Oz

Proportionalitetsprincipen

Israel ska i framtiden tydligen använda 'disproportionate' stora motangrepp för att förstöra Hezbollahs raketramper.

"What happened in the Dahiya quarter of Beirut in 2006 will happen in every village from which Israel is fired on. We will apply disproportionate force on it (village) and cause great damage and destruction there. From our standpoint, these are not civilian villages, they are military bases. This is not a recommendation. This is a plan. And it has been approved," said Gadi Eisenkot, head of the army's northern division.

Att sätta proportionalitetsprincipen ur spel i krig känns som ett vinnande recept för fred. Ett av de 300 israeliska kärnvapnen kanske är nästa proportionella svar på en Katjusjaraket? Man kan ju även undra hur en "civilian village" kan vara något annat än befolkad av just civila? Mängden "terrorist villages" är ju troligen rätt begränsade.

Eskaleringen pågår i detta nu i och med krigsdårfinkarna Hezbollahs svar. Då Hezbollah numera även sitter med i Libanons regeringen, vilket de inte gjorde 2006, så kommer ett eventuellt nytt krig automatiskt föras mellan staterna Libanon och Israel, vilket kommer leda till enormt större civila förluster än för två år sedan.

söndag, oktober 05, 2008

Vem blir vilda österns de Mås?


Romarna visste att ett land kan nå situationer där det, för en kort tid, behövs för den demokratiska kammaren att tillsätta en diktator. Observera att diktatorn enligt den romerska modellen är framröstad och tillfällig. Med dessa villkor tillgodosedda ser jag vad Sherard Cowper-Coles menar, när han i egenskap av brittisk ambassadör till Afghanistan, kräver att en diktator att styra landet. Under den romerska modellen är för mig en diktatur godtagbar.

Innan ni nu skriker ond bråd död och Mats har tappat allt försans och undernuft vill jag påminna alla mina yngre läsare om att detta var, i huvudsak och av princip, vad det franska parlamentet gjorde med de Gaulle 1958. Han behövde extraordinära befogenheter att avkolonisera Algeriet och hindra de upprepade revolterna inom armén. Han var klar med detta till 1962. Hans stora och största misstag var att gå på alltför länge. Hade han trappat ned när hans tid som president avslutade 1965 hade han blivit en hjälte. I stället, upp till omval där han fortsatte att styra diktatoriskt i en normaliserad, demokratisk situation. Resultatet blev en katastrof, maj 1968, och förlusten i val 1969.

Samma lär hända i Afghanistan, och möjligen Pakistan om det fortsätter åt fanders även där dvs., diktatorn lär vilja stanna. Hur man löser det? Det problemet har aldrig fått sin lösning och givet den snabbt förvärrade situationen i området lär inte dessa länder heller bli det första som hittar svaret på denna eviga fråga. Men Sherard Cowper-Coles idé är intressant oavsett om det kommer förnekas, förkastas och föraktas i officiella uttalande världen runt. . .men bakom maktens stängda dörrar? Oh yes de planerar för hans lösning. . .

Bananarepublikaner


Nu ska vi se. . .10 till 12 regioner i landet är konkursmässiga, bensinbrist med påföjande timmslånga köer. . .Nigeria? Nix. . .USA. . .Good job there republikaner.

Fitna

lördag, oktober 04, 2008

Skräp också. . .

Dags för egoistisk i-landsklagan från min sida. Majoritetsgänget i stadshuset har nu beslutat att frysa alla ombildningar. . .

fredag, oktober 03, 2008

Höstens morde


Snart kommer de galna mullorna med svarta turbaner och dårfinken Ahmadinejad i Iran att vara ett glömt uppdiktat hot mot världsfreden. Det verkliga hotet ligger, som påpekats av alla som läser en bok lite då och då, i Pakistan.
Jag har skrivit här i mer än tre år att det finns en nation i sydvästra Asien, som är fullproppad med talibansupportrar och al-Qaida-anhängare, och de har en bomb, stor bomb, den största av bomber, och landet är helt korrupt, från taxikillen till presidenten, de styr via underrättelsetjänsten och en delad armé, landet kallas Pakistan.
Landet som saknar gräns till Afghanistan. Landet som delar befolkning med Afghanistan. Landet som delar ideologi med Afghanistans fundamentalister. Först nu börjar vi se Pakistan poppa upp på Bush radar. . .

Hur väljer NATO och USA att hantera det här landet? Genom att sätta in trupper och kränka Pakistans suveränitet, genom att inte förstå att krig hela tiden föder krig. Det kommer att bli en helt besatt blandning av förstörelse och våld nu när situationen snart och snabbt eskalerar. Är Pakistan allierad eller fiende? Utlänningar i Pakistan kommer att evakueras av militär inom några veckor och självmordsbomber kommer vara höstens nya hype i Islamabad, USA kommer som vanligt möta detta växande kaos med fortsätta bombningar av ”terrorister” i bergen.

Det vore till att börja med så härligt om USA övergav retoriken kring en "seger" i Pakistan. Bättre vore om de sen började tala om "rättvisa för folket i Öst och Västasien." Lovar man människor i Mellanöstern mänskliga rättigheter och alltid anländer med Humvees, Apache-helikoptrar och stridsvagnar möter man sällan något som kan liknas vid seger, då skapar väst bara en mental och moralisk öken i de drabbade länderna. Den enda framtiden för regionen mellan Tripoli och Bengal är att merparten av våra militära styrkor dras tillbaka och att väst inleder allvarliga politiska, sociala, religiösa, kulturella förbindelser med dessa länder och dess människor. Det är inte vår mark, inte våra länder, inte vår kultur.
Är övertygad om att folket i Pakistan vill leva i fred, ha ett jobb, älska sin fru, sätta barn till världen, klä dem och föda dem, ge dem en utbildning, ta hand om sina föräldrar på ålderns höst, dra en rolig historia med sin granne, gå till moskén och be. . .inte spränga amerikaner i luften borta i USA. . .

torsdag, oktober 02, 2008

Satsning på mångmiljonärer


700 miljarder dollar ska delas ut samtidigt som den 63:e session i generalförsamlingen är i fullgång. FN söker ett utökat ekonomiskt stöd från de ”rika” länderna att hjälpa utvecklingsländerna uppfylla de vacklande Millenniemålen, där en 50-procentig minskning av extrem fattigdom och hunger till år 2015 ingår. För det vill FN ha ytterligare 72 miljarder dollar per år i extern finansiering för att uppnå målen till 2015. 72 miljarder till hunger och nöd eller 700 miljarder för att rädda en del av Wall Street? Inte helt överraskande är det som vanligt de fattiga som betalar priset för de otyglade giriga och ansvarslösa bolag som nu skriker efter de svindlande 700 miljarderna.

onsdag, oktober 01, 2008

Historien lär att vi inget lär. . .Finns det någon som på allvar tror att USA:s offentliga och privata skulder, nu på cirka $ 45 biljoner kommer att kunna betalas tillbaka? Att den amerikanska förvaltningen ökning av den federala skulden från $ 5,6 biljoner till $ 9,8 biljoner medan upplåningen från ytterligare en biljon dollar från det sociala kontot i budgeten inte kommer förvärra allt?

Bush spenderar $ 16,000 för varje familj bestående av fyra personer för militära ändamål varje år. USA har hamnat i en skuldkris, inte en kreditkris, USA är egentligen i en moralkris om man hårdrar det. Precis som gamle FDR var tvungen att rädda kapitalismen efter Wall Streets överdrifter måste nu en klarsynt demokrat stärka USA:s ekonomi med verklig, inte imaginär, tillväxt. Det omfattar inte ett oändligt krig mot terror på bortaplan och den breda amerikanska medelklassen på hemmaplan. USA: s fabriker stänger, miljontals arbetstillfällen försvinner från Amerika, utlokalisering av vinster, out-sourcing av arbetstagare, krossade pensionsfonder, lönesänkningar, en fullständig annullering av hälso- och sjukvårdens få fördelar. Detta medan bankerna rusar till Vita Huset för att få subventioner, i tron att de är oersättliga? Dubbelmoralen är fantastisk: bankernas vinster är deras vinst, men deras förluster är allas förluster? Bush och republikanerna kommer inte att ge riktiga jobb tillbaka till USA. Den industriella kapitalismen har förstörts, och med den en amerikansk epok jag kommer sörja något oerhört.

Allt Bushadministrationen någonsin gjort, från Patriot Act, till ockupationen av Irak och vidare har steg för steg ruinerat den amerikanska ekonomin, den manöver Bush nu försöker sälja är en lösning på jakt efter ett problem som det verkar avsett att skapa. Har Bush sett sig om i sitt land? Ägandet av det egna boendet är över. Wall Street är störtar. Bankerna är borta. Kriget är oupphörligt. Medborgerliga rättigheter försvinner. Federal Reserve och Finansdepartementet tar gisslan. . .

Väljer nu bara Kina att kräva in sina skulder och OPEC att ta betalt i euro istället för dollar har USA fallit. . .vem skyddar oss då?

Som om detta inte vore nog. . .mer problem.