torsdag, februari 11, 2010

Kristdemokraternas vanliga verklighet

Kristdemokraterna
Uppmanar ledamöterna att vara mycket försiktiga med sidouppdrag där det är kommersiella intressen inblandade. Är samtidigt positiva till sidouppdrag som ger ledamöterna ”kontakt med den vanliga verkligheten”.


Lennart uttalar sig i dagens Aftonbladet.

Hur ser den ovanliga verkligehten ut? Tänker Lennart Sjögren att overklighetens verklighet handlar om den ännu nyare fysiken bortom Standardmodellen? Är det så att den Kristdemokratiska verkliga verkligheten uppvisar en verklighet vid gränsen för det mätbara; en spegelsymmetri mellan det stora och det lilla samt en odifferentierbarhet mellan icke-existens och existens? Befinner sig Lennart inom den mätbara verklighetens området, där allt som existerar är beräkning, uppvisar KD:s verklighet en symmetri som matematiskt representeras med en tredimensionell mångfald och som i det här sammanhanget står för att det inte finns några särskilt utmärkande platser eller riktningar i den overkliga vanlighetens rumstid? Bara en fundering. . .