fredag, februari 12, 2010

Else-Marie Lindgren och de bra bomberna

Christian Karlsson gör mig uppmärksam på Else-Marie Lindgrens senaste "bomb run".

Det är att sända JAS 39 Gripen till Afghanistan vilket också Else-Marie Lindgren (kd) har öppnat upp för genom följande formulering i Norrländska socialdemokraten:

” -Vid vårt besök på F 21 har vi fått bekräftat att Jas Gripen skulle kunna göra en värdefull insats för att med hjälp av spaning skydda de svenska trupperna. Flottiljchefen på F 21 är positiv och man har ju övat för det här. Vi ser ingen orsak till att inte använda alla ”verktygen i verktygslådan” för att kunna öka säkerheten för de svenskar som är på plats för att hjälpa till att bygga upp Afghanistan”


Vet inte varför jag numera sätter skrattet i halsen när jag lyssnar på Kreti och Pletis gamla slagdänga: Ni ska få se att allt bli bra när vi får bomba. Numera to close till sanningen kanske?

Rättelse: Är nu infomerad om att Else-Marie enbart avsåg att JAS skulle utföra S:et i sitt namn på ev. uppdrag i Afghanistan. Jag var inte uppmärksam på detta, men mina dubier kvarstår. Om vi nu enligt Else-Marie ska använda alla verktyg i lådan, kommer piloterna att avstå från Jakt och Attack om soldatkollegor från NATO ber dem? Jag vet inte, men jag tror de kommer bomba loss. Så bättre att avstå från att spana helt kvarstår som uppfattning även om jag drog fel slutsats i sak vad gällde Else-Maries intentioner denna gång. Sorry.