onsdag, februari 24, 2010

Obamas alla missar

Nu har jag som de flesta vet alltid varit en Dennis-man men självfallet stått ut med Obama, emellertid har ju mannen inte direkt vuxit med uppgiften att sköta USA.

Se bara vad det är det han inte gjort eller gjort fel:
Avsluta kriget i Irak: Hans plan verkar vara att sakta minska ned å soldatnärvaron men inte få slut på kriget och ockupationen. Samtidigt flyttar han bara militärskrotet till Afghanistan.

Upphöra med kidnappningar av misstänkta terrorister och tortyr av dessa: Hans förvaltningen, genom CIA chef Leon Panetta, har förklarat att rätten att kidnappa folk varsom & närsom kommer fortsätta gälla. Obama förbjöd iofs. skendränkning, som utlovat, men sanktionerna om tvångsmatning och andra konventionsvidriga tekniker gäller än.

Återställa amerikansk inrikes- och utrikespolitik till USA:s i grunden sunda konstitutionella ideal: Obama har godkänt att militära uppdrag i syfte att beivra terrorism fall där inga legitima åtgärder kan genomföras. Obama struntar även han i principen om habeas corpus, som han själv en gång kallade "essensen av vilka vi är". Hemliga fängelser fortsätter också de att finnas.

Återställa den personliga integriteten: Obama och hans lilla justitiedepartement har snarast förstärkt Bushregeringens tillsynsmetoder genom att ta i anspråk en hänvisning till suverän immunitet och därmed i efterhand bevilja Bush-administration retroaktiv rätt.

Stänga Guantanamo: Just det. Sist någon brydde sig så var fängelset på plats och fångarna likaså.

Såleddes. Obama förtjänar det dåliga rykte som misslyckandets moder han nu fått.