söndag, februari 28, 2010

Röpkemendation

Så. Har nu läst igenom tre av Wilhelm Röpkes skrifter och kan ju lugnt säga att denne man på modet inom KD:s traditionella filosofiska kanon var mer än bara en sifferfifflande ekonom. Under några av de mörkaste årtionden av nittonhundratalet, lät han mer som en profet som varnade för de faror som följer på en förlust av vår inbyggda moraliska kompass. Kollektivism hade som bekant få motståndare i det gångna århundradet men just därför att Röpke var en utbildad ekonom, förstod han uppenbarligen behovet av de personliga, politiska och ekonomiska friheterna på ett sätt som många andra kritiker av socialismen i dess olika former aldrig kunde artikulera. Bedömningen av historia och historiska sammanhang i hans analyser berikar bara tyngden i hans budskap. Återfödelsen av en marknadsekonomin i Tyskland och andra delar av Europa efter 1945 beror till stor del på hans intellektuella ansträngningar och arv. Såleddes rekomenderar alla att låna å läsa A Humane Economy till att börja med.