lördag, februari 13, 2010

When will they ever learn?

Amerikanska och afghanska styrkor har så då börjat anfalla staden Marjah, det största talibanfäste i Afghanistan, och den första stora amerikanska militära offensiv sedan president Obama meddelade att han fortsätter i Bush-anda och skulle skicka dit 30.000 mer soldater.

Den amerikanska strategin är att skingra, döda eller fånga talibanerna, förhindra deras återkomst, och sedan ge stöd och bistånd till en tacksam befolkningen. . .fint så. . .men sett till historien så kommer det troligen bli ytterligare ett sofistikerat försök att vinna ovinnbara "hearts and minds". Budskapet måste hela tiden vara att NATO i Afghanistan kämpar ettkrig som går att vinna. Men som ni hör på filmklippet nedan så erkänner USA redan innan att civila kommer dödas. . .oundvikligen så dessutom. Givet den kunskaoen störtar nu uppenbarligen USA in i staden Marjah. . .