tisdag, mars 16, 2010

Om jag fick bestämma. . .. . .skulle denna CDU-reklam vara KD:s valreklam inför september. Inga torra torg i Årsta utan glimt och humor. . .