fredag, mars 19, 2010

Ringhals 1 ångar på

Nina Ekelund presenterar idag sitt öppna brev till KD:s partiledning. Att brevet ens behövdes är sorgligt. Att partiledningen verkar fortsätta struts:a i frågan om miljöhot är förödande.

På något vis och sätt har KD snabbt blivit klimatskeptikernas högborg. Ett faktaförakt ligger latent i dessa skeptikers argument och förvånar mig något. Förvaltar- och försiktighetsprinciper är ju ideologiska grundbultar i partiets idéprogram och har mig veterligen inte ändrats.

Tänker inte börja hänvisa till en massa böcker och rapporter men manar istället till att applicera Occams vassa teori på problemet; Troligare att den breda forskarkonsensus som råder i klimatfrågan och baseras på samstämmiga klimatanalyser eller troligare att allt är konspiratoriska sammansvärjningar för att lura oss?

Kan man nu tro på stegar till himlen så bör väl bevisen vara mer än nog och nästan lite överflödiga vad gäller evidens för uppvärmning?