tisdag, mars 30, 2010

Saddam och hans folkmord

Fördel med nätet. Slipper sitta i bibliotek. Kan skriva ut material och sitta hemma i fåtöljen och läsa. Igår kväll hade jag sällskap av en amerikansk rapport om Iran-Irak kriget. En rapport som slog hål på ännu ett av de moraliska argument som användes i invasionsförvändande syfte.

Alla minns onekligen anklagelsen om att Saddam använde kemiska vapen mot sina medborgare. Det mest konkreta bevis som togs upp handlade om gasning av irakiska kurder i staden Halabja i mars 1988, alltså nära slutet av det då åtta år långa Iran-Irak kriget.

Men sanningen är tydligen den att allt världen vet med säkert är att kurderna bombarderades med giftgas den där förödande dagen i Halabja. Vi kan inte säga med säkerhet att det var Saddams kemiska vapen (köpta från väst f.ö. men det är en annan historia) som dödade kurderna.

De som författade rapporten jag läste igår borde veta. Han var CIA: s högst ansvarige politiska analytiker under Iran-Irak kriget, och vidare professor vid Army War College och därmed invigd i den krets som fick del av det sekretessbelagda material som strömmade genom Washington under den tiden.

Så obestridbar fakta om Halabja är följande: Gasen släptes i samband med strider mellan irakier och iranier. Irak använde kemiska vapen för att försöka döda iranier som hade tagit staden, som alltså ligger i norra Irak inte långt från den iranska gränsen. Det kurdiska civila som dog hade oturen att dras med i detta utbyte av bly å kemi. Men att döda kurder var alltså inte Saddams främsta mål. Kurderna var snarare, som det så ofint heter ”collateral damage”.

Omedelbart efter denna bergsstrid så presenterades i USA, av Defense Intelligence Agency, en sekretessbelagd rapport som hävdade att det var iransk gas som dödade kurderna, inte irakisk gas.
Alltså båda mordiska stridsglada sidorna i kriget använde gas mot den andra i striden om Halabja. Tillståndet för de döda kurderna var enligt rapporten att: "indicated they had been killed with a blood agent — that is, a cyanide-based gas — which Iran was known to use. The Iraqis, who are thought to have used mustard gas in the battle, are not known to have possessed blood agents at the time.”

Dessa fakta har tydligen länge varit offentligt men utomordentligt sällan hänvisat till vad jag kunnat se, i alla fall i jämnförelse med hur ofta som Halabja nämns. De tillfällen den har tagit upp så hänvisar krigsapologeterna till, utan bevis mind you, att det var den skeva amerikanska politiska favoriseringen av Irak i dess krig mot Iran som gjorde att man försvarade Irak. . .men även det väcker ju frågor. Varför försvara den blodig diktator om man heter USA?

Nej jag försöker inte försvara Saddam Hussein. Han är död och därmed sonat sina brott. Men anklagelsen mot honom att gasningen av det egna folket i Halabja så som ett solkart fall av folkmord är inte solkart korrekt, eftersom den information vi har säger, alla de fall där gas användes av inblandade parter i Iran-Irak kriget använde Irak bara senapsgas. Leverantörerna av gas; USA och Storbritannien säger att kunden Saddam inte hade annat att tillgå. Halabja är rättmätigt en tragedi, ett effekt av ett krig. Men folkmord. . .kanske inte.

Visst kan det ha funnits skäl för att invadera Irak, men Halabja är inte en av dem. Det kanske starkaste kvarvarande argumentet för att USA skulle kicka ut Saddam är att den blidgalne Kalle Anka-diktatorn hade begått brott mot de mänskliga rättigheterna i och med illdåden mot sitt eget folk. Och det mest dramatiska fallen var anklagelserna om Halabja och Basra.

Såleddes. . .de moraliska invasionsskäl som nu, seven years on, finns kvar, när WMD, kopplingar till Osama bin Laden, Irak skulle ha invaderat Kuwait igen och Halabja är ute ur bilden ger för handen att lika starka skäl finns för att Saudi, Nordkorea, Libyen och Sudan bör invaderas, pronto. Men inte mycket krav på det hörs från hökhögern i vare sig USA eller den svenska Tradition och Fasonfalangen. Varför valde så många att heja på ett krig om Irak på mänsklig rättighets grunder? Särskilt när det finns och fanns så många andra förtryckarregimer väst stödde och stödjer?