torsdag, december 30, 2010

Avskildhet

Israeler till vänster, palestinier till höger. . .enligt militärorder.

tisdag, december 28, 2010

Dilemmat med apoteksmarknaden

Verkligt folk vill ha sin medicin. Det vet Göran om. . .frågan är då om Göran vet vad han gjorde av Apotekets folkhälsoarbete? Låt mig slå fast att jag anser att det i grunden bra att konkurrensutsätta tjänster, men tillskillnad från majoriteten inom partiet, anser jag att Apoteksbolaget i praktiken handlar på en marknad där staten har att distribuerar 19 mdr offentliga kronor i subventioner. Man kan enbart konkurrera med pris eller kvalitet på en fri marknad. Samtidigt som man eftersträvar hög kvalitet som konkurrensfaktor så pressas priset då det är en fri marknad. Detta resulterar, i de flesta fall, i ökad service genom bättre tillgänglighet och priser. . .i teorin. . .men läkemedelsmarkanden skiljer sig från flertalet marknader.

Den monopoliserande delen av Apoteket består till 86 procent av försäljning av subventionerade och prisreglerade läkemedel. Detta gör apotekens verksamhet mer till en offentlig tjänst än en konkurrensutsatt verksamhet som ska ingå inom ramen för EU och den inre marknaden. Den intressanta frågan borde då vara hur vi organiserar systemet på det mest kostnadseffektiva sättet när de naturliga marknadsmekanismerna till stor del är satta ur spel?

När det kommer till notan för alla våra medikament står staten för 79 procent och därför reglerar även staten prissättningen så att inga överpriser tas ut. Om det finns två medicinskt likvärdiga preparat som ingår i läkemedelsförmånen är varje enskilt apotek skyldigt att expediera det billigaste alternativet, även om en läkare förskrivit ett annat. Risken är uppenbar att privata apoteks avkastning skulle prioriteras framför subventionssystemets kostnadseffektivitet om dessa kedjor skulle etableras. Det är ingen långsökt tanke då Sveriges apoteksmonopol idag har Europas lägsta vinstandel på ca 16 %. Lägre skulle knappast priserna bli, vid fri etablering.

Vidare skiljer vi oss i Sverige från andra EU-stater eftersom vi har stora glesbygdsområden där det inte är ekonomiskt lönsamt att driva apotek. Idag sker interna transfereringar från de lönsamma till de olönsamma apoteken. Om vi tvingades avskaffa nuvarande system skulle samhället vara tvunget att gå in och via skattemedel subventionera de olönsamma apoteken, vilket enligt min mening skulle vara förenat med en rad svårigheter. Bland annat skulle det uppstå problem att skilja de apotek som är i behov av stöd på grund av för lite befolkningsunderlag från dem som uppvisar dåligt resultat på grund av illa skött verksamhet.

Sist är det även en fråga om det är önskvärt att läkemedelsmarknaden växer. Överkonsumtionen av läkemedel är redan idag ett hälsoproblem som belastar samhället med onödiga kostnader. Det torde snarare vara så att markanden för läkemedel är ett nollsummespel där efterfrågan är konstant och behov av folkhälsohänsyn bör även de spela in i bedömningen.

Apotekens vara eller inte vara är förvisso redan sedan länge avgjord, emellertid hur man bäst och mest kostnadseffektivt för skattebetalarna ska hantera apoteks- och läkemedelsfrågan känns inte helt överspelad.

Så lyssna på Farmacigänget.

Spärrtjänster
Det finns en hel del att önska vad gäller framkomlighet i Hebron.

måndag, december 27, 2010

That pesky truth. . .

Gods rest ye, merry atheists, let nothing you dismay;
Remember there’s no evidence there was a Christmas Day;
When Christ was born is just not known, no matter what they say,
O, Tidings of reason and fact, reason and fact,
Glad tidings of reason and fact.

Our current Christmas Customs come from Persia and from Greece,
From solstice celebrations of the ancient Middle East.
This whole darn Christmas spiel is just another pagan feast,
O, Tidings of reason and fact, reason and fact,
Glad tidings of reason and fact.

There was no star of Bethlehem, there was no angels’ song;
There couldn’t have been wise men for the trip would take too long.
The stories in the Bible are historically wrong,
O, Tidings of reason and fact, reason and fact,
Glad tidings of reason and fact!

fredag, december 24, 2010

Julmiddagen

Man kan inte få allt. . .God Jul önskar jag härmed alla mina läsare från denna celesta utgångspunkten för julen. En plats där alla omkring en vrider och vänder på ordet religion. Religionerna är tillgängliga men har samtidigt flera lager av innehåll. Den är både lekfull och seriös. Platsens politik är krävande, den väcker frågor jag försöker observera. Undvika partsinlaga och få en helhetsbild. Troligen inte. . .men vem vet. . .mirakel har ju hänt här förr. . .

onsdag, december 22, 2010

Goda grannar

Ett snabbt intryck efter att ha passerat igenom åtminstone 20 av de totalt 117 checkpoints som finns i området runt Hebron. . .baserat på det israeliska antagandet att palestinier i allmänhet är ett hot, och de i denna del av Västbanken synnerhet, är det rimligt att de som reser för att komma in i Israel är värda en noga granskning. Fair enough. Men vad som är orimligt är att Israel kontrollerar inne på palestinskt område, att de fortsätter att konfiskera palestinska mark, stjäla grundvatten, riva uppbyggda hem och gårdar, begränsa resemöjligheterna på vissa vägar, begränsa handel för att därefter måla upp en bild av den palestinska befolkningen som varandes potentiella terrorister och klarlägga orsaken till sitt agerande med: "säkerhetsskäl".

De många former av påtvingad separation som riskerar leda till att israelerna aldrig lära känna sina grannar, ger kraft åt en rädsla och misstänksamhet som är förödande för det Israel IDF idag är så fast beslutna om att försvara.

tisdag, december 21, 2010

Dagens lärdom

The real obstacles in a struggle for peace are the moderate people who prefer a negative peace which is the absence of tension to a positive peace which is the presence of justice.

Lite söthet
måndag, december 20, 2010

Orättvisor i reklamen

I Sverige har vi MediaMarkt och marknadsförsig med hjälp av en hårig gubbig Günther:
I Ryssland har de också MediaMarkt. . .men där har de förstått att Günter inte säljer lika bra som Irina, Katja och Svetlana:

Pax

Fredsduvan har tydligen inte given up and gone for a drink. . .

söndag, december 19, 2010

Kortkonsekvens

Visa, Mastercard och PayPal har som bekant stoppat allt samröre med Wikileaks. . .men det inte fullt så många säkert tänker på är att alla donationer görs av USA-registrerade grupper för att fixa finansieringen till olagliga, rättsstridiga israeliska bosättningar på Västbanken görs via dessa företag utan en tanke på stopp eller halt från deras sida. Varken Mastercard eller Visa har klarlagt grunden för sina beslut att stoppa samröret med Wikileaks och PayPal har backat från sin ursprungliga kommuniké om att USA: s utrikesdepartement sagt till PayPal att Wikileaks hade brutit mot lagen, oklart vilken lag.

Hur som helst så finns över 100 bosättningar på Västbanken i strid med internationell rätt. Ytterligare och flera illegitima utposter, som också enligt israelisk lag är olagliga, finns på det ockuperade området. Alla dessa typer av bosättningar gynnas av omfattande stöd från USA, via en rad av judiska och kristna grupper, som alla har avdragsrätt för donationer enligt amerikansk lag. International Crisis Group rapport om bosättningar från juli 2009 identifierade den viktiga roll som amerikanska välgörenhetsorganisationer spelar för att hålla illegitima utposter levande. Israeliska tidningen Haaretz har undersökt det starka stöd som ges via US välgörenhetsorganisationer, och israeliska fredsgrupper har också riktat fokus på det generösa stöd som ges via privata donationer från USA och Kanada.

Dessa tre företags affärsbeslut spelar en central roll för att underlätta detta stöd till illegala bosättningar. Här är några exempel:

Shuva Israel gruppen, en evangelisk kristen grupp med säte i Texas, anklagas av israeliska gruppen Gush Shalom att kanalisera pengar för att finansiera den olagliga bosättningen; Revava. Du kan enligt hemsidan donera med Mastercard, Visa och Paypal.

The One Israel Fund, skryter om att vara "den största nordamerikanska välgörenhetsorganisationen vars insatser är avsedda enbart till medborgare i Yesha". Du kan donera till denna illegala bosättning i Jordandalen, enligt hemsidan, med hjälp av just; Mastercard, Visa och/eller Amex.

Webbplatsen Christian Friends of Israeli Communities ger stöd för bosättningar som Argaman, som är olaglig även den enligt internationell rätt. Du kan donera med Mastercard, Visa och PayPal.

En av de mest profilerade grupperna är Hebronfonden som även den enligt sin hemsida, tar emot donationer via alla stora kreditkort.

Och sist men inte minst har vi SOS Israel, som har väckt vrede till och med från det israeliska försvaret genom att belöna israeliska soldater som ordervägrar när det kommer till att vräka bosättare från illegala utposter och som har erbjudit en belöning för varje palestinier som skjuts skjuten av IDF: s soldater. SOS Israel webbplats beskriver ett antal olika sätt du kan göra din "generösa donation", bland andra via. . .just det, Mastercard, Visa och PayPal.

I detta skede har inte Wikileaks överträtt någon internationell rätt och riktighet, men Mastercard, Visa och PayPal har alla svartlistat Wikileaks. . .däremot fortsätter de samtliga att möjliggöra donationsstöd till av bosättningar som står i strid med internationell rätt, i vissa fall även i strid med nationell israelisk lag. Svälja myggen och sila elefanterna?

fredag, december 17, 2010

Dubbelkommando

Noterar att KD söker 4 nya chefer. Noterar särskilt att Chefen för Utvecklingsavdelningen ska leda politikutveckligen. Trodde det var partiledaren och partistyrelsens jobb?

onsdag, december 15, 2010

Lågintensivt


GeoTagged, [N31.78490, W35.22820]

Spenderar veckan på utbildning i Jerusalem. Därav sporadiska inlägg. Snart åter med regelbundna blogginlägg och bilder.

tisdag, december 07, 2010

Sociala media

Prata med varandra är ju så 1990. . .

Lättledd

Nu när jag befinner mig en bit bort så kan jag ju kosta på mig att skratta mig fördärvad åt dagens Aftonslask och deras rapport om att Filippa styr Fredrik. Det kan väl ändå inte vara en överraskning eller en nyhet att kvinnans informella makt över män är total? Vet ju bara själv hur lättledd jag blev när mina M-kvinnor kom in och log på rummet mitt. . .

Flygplatser

Snart flydax. Wien och Tel aviv. Lite flygplatser att uppleva igen alltså. Hyser en slags hatkärlek till dessa byggnader. En plats som genomströmmars av resenärer i tid men inte rum. Landet man lämnar och platsen man ska till syns inte alls när man klivit in i den bubbla av genomtänkt, styrd och belevad gestaltning. Istället är det människorna som rör sig där som blir behållningen. . .vi rusar, går, sitter, dricker, äter, shopar alla omslutna av en trygg anonymiteten där ingen ifrågasätter någon annans förefintlighet, därför att alla vet att man är där med legitima syftet att vara på väg någonstans.
Alla runt en ska ta en genväg mellan två punkter i det som är den personens liv, ingen annan vet var du är på väg och bry sig om var du varit eller vem du är. Nä flygplatser är för mig mysiga rum att rumla runt på. . .kanske har det att gör med att jag är lätt skeptisk till att börja flyga, vill vänta med att kliva på. . .eller låt mig vara exakt. . .jag hatar att starta.

Har säkert att göra med en incident i Thailand med SAS när jag var liten och vi apsnabbt tappade höjd under en start pga flygfel, känslan i magen när ett plan som nyss dragit på och morrat som en taggad pitbull på Järvafältet plötsligt istället smäller till. . .och börjar brumma tyst samtidigt som det snabbt faller, är känsla som sätter sig. Så som alla andra med fobier har jag rutiner. Kliver på. Hittar min plats. Spänner fast mig. Greppar in-flight tidningen och blir mer rigid än kungen på Viagra en sen efterfestkväll på slottet med Camilla. Syns tydligen inte på mig säger mina flygpartners men det känns. Mina 189 meter ovan havsytan är inklämda mellan Scylla och Karybdis och jag fokuserar maniskt på texter om lyxhotell i New York eller matlagning från Lappland, alternativt om det är en ohyggligt undermålig tidskrift läser det finstilta i bilreklamen. . .så jag är numera en hejare på bensinförbrukning för Lexus.

Hur som. . .när ljusen blinkar till och motorerna drar igång för kommande katapulteffekt mot min tänkta säkra död har jag redan gått igenom alla skräckscenarier tänkbara, förbannat Discovery för sina flygkraschdokumentärer samt förställt mig hur mina vänner kommer närvara vid en kistlös begravning. Från det att hjulen lämnar jorden till dess att det befriande plinget att bältet ska av lyssnar jag ökenrävskt på varje ljud som skulle kunna tänkas förebåda en störtskapande smäll, greppar båda armstöden (nej ingen som någonsin suttit bredvid mig har vunnit kampen om armstöden vid start) och förbannar mig själv att jag inte lyssnade på miljögänget och tog tåget. Men så kommer plinget. Kapten talar till oss och allt släpper. Jag älskar det! Slutenheten, vyn över den lilla gränslösa jorden nedanför, oändligheten i himlavalven. Obehagen och paniken är borta kvar endast ren och skär njutning. Landningen. . .känner inget. . .stormbyar och regn. . skakningar. . .bryr mig inte. Ner kommer man ju alltid tänker jag.

Psyket är en galen del av människan helt enkelt. Men då vet ni, alla som ska resa med mig. . .mellan påklivande av plan till dess att bältesskylt plingar. Don´t talk, just fcuk of. . .please.

måndag, december 06, 2010

Szmborskas; Inför resan

Man kallar det för: rymd.
Den är lätt att definiera med det enda ordet,
desto svårare med flera.

Både tom och full av allt?
Tätt tillsluten, fast den är öppen,
Då ju ingenting
kan slinka ur den?
Uppsvälld till gränslöshet?
För om det finns en gräns,
vad tusan är den då till?

Ja, ja, ja. Men somna nu då.
Det är natt, och i morgon har du viktigare saker
som är lagom för ditt utmätta mått:
röra vid föremål placerade i din närhet,
kasta blickar på avsett avstånd,
lyssna till röster åtkomliga för örat.

Och så resan från punkt A till punkt B.
Avgång 12:40 lokal tid,
och flygning över härvarande moln
längs en ringa slinga av himmel
oändligen någon.

(Ur min och Roberthos favoritpoets nya diktsamling Här.)

Jaha

Skönt att jag leker flyttfågel nu.

söndag, december 05, 2010

Hebron

Så vart är det nu jag ska bo de kommande månaderna? Som den skeptiker jag är kan jag självfallet min bibel väl och den säger att Hebron inte bara är namnet på en stad på Västbanken utan även Kehats tredje son och bror till Amram. Men bortsett detta är ligger Hebron, staden alltså, i Judabergen och enligt 4 Mos 13:23 byggds den hela sju år före Soan. Mer exakt, 36,5 km söder om Jerusalem och på 900 meters höjd över havet. Ge inte upp om ni inte hittar staden i Boken, där står nämligen det gamla namnet; Kirjat-Arba eller Arbas stad, se 1 Mos 23:2, 35:27 samt Jos 14:15. Det är med andra ord en stad med anor. Här slog sig Abraham, Isak och Jakob ner och här köpte Abraham den gravplats där han och hans efterkommande fick vila i evig. . .frid. . .nja. . .vila iaf under Al-Haram Al-Ibrahimi.

För staden har alltid varit i stridens larm. Först kickades kananéerna ut och staden gavs till Kaleb som besittning, typ någonstans i Jos. Sen var Hebron residensstad till David, ni vet han som började med stenen som vapen, medans Davis bara styrde Juda. Vi har även den davidska dammen i Hebron från 2 S. 4:12 på plats i dalen, där David hängde Is-Bosets mördare. Absalom startade sitt uppror i Hebron och befästes sen av Rehabeam.

Nuvarande Hebron? Invånare på en si så där 160.000 själar. Ligger i dalen Wadi el-Chalil från vars botten den sprider ut sig i alla vädersträck. På arabiska benämns staden som El-Chalil, vännen, till minne av Abraham, guds polare, se Jak 2:23.
Det var den antika historien. För dagens situation återkommer jag väl på plats.

Pay back is generellt a bitch

Den amerikanske politiker jag har mest respekt för näst efter Kucinich, Ron Paul yttrade igår med anledning av Wikileaks följande sanning: In a free society, we are supposed to know the truth. In a society where truth becomes treason, we are in big trouble.

Idignationen hos Fru. Clinton känner uppenbarligen inga gränser. USA har nästan gått omkull heter det. Ja pay back is generellt a bitch. Vad är det USA är upprörda över? Är det arga för att världen fått bekräftat att de var deras bomber som döda civila i Yemen? Är det arga för att kvoten av kvinnor och barn som dödats blir kända? Är de arga för att en yemenitisk kvinna i USA:s diplomatiska jargong anses vara lika mycket som "ett mål" som en terrorist? Är de arga för att oskyldiga jemenitiska barn beskrivs som söner till terrorister och därmed kan anses vara legitima att bomba? Är de arga för att diplomaterna beskriver det som en ”vinst” med kriget då amerikaner kommer fortsätta få en lönecheck och livslång pension tack vare krigsmaterialbeställningar.

Arg borde bara de amerikanska skattebetalarna vara. De som betalar miljontals dollar för att döda dessa barn, och sen tydligen betalar nästan 100 miljoner mer i judaspengar för att täcka upp brotten, medan personen ytterst ansvarig för mörkläggningen polerar sitt Nobelska fredspris.

fredag, december 03, 2010

Avskedad

Idag blev jag avvinkad inför min avfärd av bland andra mina två favorit M!

onsdag, december 01, 2010

Julnötterna börjar tidigtÄnnu en i raden av upprörda anti-demokrater som vill terrorstämpla Wikileaksgrundaren och bomba bort honom från jordens yta. Allt är ju egentligen väldigt enkelt; om nu regeringarna i världen inte vill ha sin smutsiga byk tvättad offentligt. . .se då till å hålla den ren istället. Deklarera att Karzai är en förföljelsemaniker och avsätt honom. Köp Viagra till Italiens president i present istället för en fånig penna nästa gång ni statsbesök. . .säg att ni kommer bomba Iran så fort ni får chansen. Fördelen är att då kan väljarna i vår västliga värld kan se vad som försiggår och rösta bort sannslösheten innan den blir smutsig.

Diplomati är ingen egen art. . .det är en subgrupp till demokratin, som på grund av sina fransko-o-fila anor anser sig stå över parlamentens och därmed väljarnas vakande insyn. Det är mycket tacksamt att Wikileaks påtalat hur naken diplomatin är, samt avslöjat hor mordiska kanadensiska professorer är.