torsdag, maj 26, 2011

Förhandlingsmandatet

Bara för att upprepa det som verkar glömt: FN införde en flygförbudszon i syfte att skydda civilbefolkningen. Libyens befolkning är därmed nu utanför den omedelbara domedagen. Emellertid så är Natos angrepp just nu inte så mycket till för att skydda civilbefolkningen. Gaddafi är redan en "ny Hitler", som enligt krigspressen utför ”folkmord" mot sina medborgare. Det finns inga bevis för detta, det bevis som finns pekar istället på att det i Libyen  just nu pågår ett inbördeskrig, ett krig där Sverige hjälper amerikanska, franska och brittiska plan att attackera bostadsområden Tripoli med uranförsedda raketer samt Tomahawkmissiler; alltså en upprepning av den "Shock and awe"-taktik som användes i Irak och lämnade tusentals civila döda eller lemlästade. Liksom i Irak, omfattar offren även oräkneliga av libyska arméns ovilliga beväringar.
Ska FN-mandatet på ett seriöst sätt uppfyllas måste förhandlingar med galenpannan Gaddafi inledas omedelbart. Annars kommer fler civila dö och mandatet vara överskridet. Tyvärr kommer krigsgudarna i regeringen och på DN:s ledarsida hänvisa till att uppdraget måste slutföras. . .trots att de troligen inte ens kan definiera vad slutet utgörs av för mål. . .annat än nya måltavlor och fler döda civila.