måndag, maj 16, 2011

Rättosäkerheten i AmniyrDen 29 mars kom det nuvarande EAPPI-teamet till byn Amniyr. Den anlände för att finna tillfartsvägen blockerad av stora stenblock. De tidigare betonghusen som fanns å platsen ligger nu som en hög med skräp, taken hopskrynklade, betongblocken mestadels i bitar, några tält borta, djuren rör sig fritt och två vattencisterner förstörda samt brunnen igenschaktad.

Trots att ägarbevis för landområdet, ända från Ottomansk tid, finns i familjens ägo förklarade den israeliska armen området som en stängd militär zon och med hänvisning till det Israeliska favorituttrycket; Security så revs husen. Direkt, är kanske 40-tal personer drabbade. Indirekt är även familjerna i den närliggande staden Susiya också påverkade då de nu måste hjälpa till med mat och husrum.

Det är svårt föreställa sig hur människor går igenom denna gång efter gång. Den sjätte maj återkom militären och gränspolisen och gav de kvarvarande invånarna
några få minuter på sig att packa sina saker och flytta från sitt land. De använde sedan ljudbomber och tårgas för att snabbare köra dem. En kvinna skadades i benet av tårgasbehållaren. Familjerna han nu slagit upp sina tält på andra sidan av vägen, utan brunn och utan solceller och undrar vad man ska göra. Klart är att rättsosäkerheten för det palestinska folket i område C är och förblir en vanheder för den demokratiska staten Israel.