fredag, juni 17, 2011

Expanderande mandat

FN-mandatet att inleda en bombkampanj mot Gaddafis styrkor hängde på förutsättningen att en sådan intervention skulle avvärja en förestående massaker på civila. Detta mål har nu uppnåtts och en luttrad Gaddafiregim har dragit sig tillbaka från Libyens östra delar, slickar sina splittersådda sår och sitter nu fast i ett utnötningskrig med rebellerna. Natos uppdrag har i ljuset av detta bara intensifierats, senast med stridshelikoptrar och med lite mer media, och även svenska FN-förbundet, gör glidningar på sanningen om FN-mandatet så lurar risken att de skrattretande begreppet "boots on the ground" snart kommer uppfyllas även i Libyen.

Gränsen för humanitär intervention och R2P har passerats med råge. Gaddafi erbjuder fred och förhandling, två F som skyddar civila mer än flygattacker och frontalangrepp. NATO är nu på eget utvidgat bevåg ute efter ett regimskifte, rätt och slätt och det är ett faktum att Obomba och hans europeiska allierade inte längre bryr sig om att dölja. . .