torsdag, juni 30, 2011

Hägglund på scen


Påminner om alla framstegsreformer KD drivit igenom. . .blir således ett långt tal.