söndag, juli 24, 2011

Ali eller Anders, spelar roll? Oh yes!

Det var alltså inte det norska samhällets fel att Anders Behring Breivik massmördade unga socialdemokrater på Utøya. Han hade lika gärna kunnat heta Anders Bredvik och massmördat SSU:are på Bommersvik. Terroristattacken kan inte förklaras med för släpphänt terroristlagstiftning eller för lite telefonavlyssning och för få inskränkningar i muslimska medborgares mänskliga rättigheter.

Det är bra och sansade slutsatser, just nu framförda av de flesta politiker. Men om galningen hetat Ali Hassan Al Bakr och sagt sig bedriva heligt krig i Guds namn?
Då hade inte våra politiker och borgerliga ledarskribenter varit lika sansade. Därför att det snart tioåriga ”kriget mot terrorismen” förgiftat våra sinnen. Och därför att sverigedemokrater och fremskrittspartister och för att inte tala om dansk folkepartister fått segla alltför bekvämt i kölvattnet på det ideologiska slagskepp som kallas kriget mot terrorismen.

Jan Guillou slår i dagens Aftonblad spiken i huvudet på vår demokratis svaga punkt. Om demokrati är majoritetsstyre så är inte alltid majoriteten upplyst utan kan ibland falla offer för flockbeteendets lätta lockelse.