onsdag, juli 13, 2011

Rättsbrister och hatets näringsämne

Israeli police will not face trial over death of Palestinian girl
By Catrina Stewart in Jerusalem
The Independent
13 Jul 2011

ISRAELIPOLICEMENsuspected of shooting dead a 10-year-old Palestinian schoolgirl in 2007 will escape prosecution after a court said that too much time had elapsed to allow a re-examination of the case. The decision will come as a blow for the girl’s...read more...

Det största hindret för fred finner ni i artikeln ovan; birsten på rättssäkerhet för de palestinska invånarna på Västbanken. Övergreppen lämnas outredda och bosättare behandlas bättre. Den bitterhet detta föder föder även hatat och ger konflikten ny näring. Om Israel bara kunde uppfylla sina legala plikter som okupationsmakt skulle samexistensen kunna främjas flerfalt och framgångsrika fredsförhandlingar företas.