fredag, juli 08, 2011

Mördande reklam

Allt går att sälja med mördande reklam. Gårdagens glassiga presentation av JAS insatsen i Libyen var visuellt vacker men morbid i sin mordiskhet. De lockande power point-bilderna förförde lätt skaran av krigshungriga hanar som satt runt mig och lyssnade på Stefan Wilson orera fram militära förkortningar. Inget om att kriget är felaktigt och numera även utanför ramarna av det givna FN-mandatet.

Dessutom kommer nu tal om en invasion. En invasion som skulle vara en katastrof för alla inblandade och mest de civila som skulle skyddas. NATO och Sverige använder redan nu en bräckliga förevändning för ett obehörigt uppdrag att söka skaka fram ett regimskifte genom omfattande våld, en invasion skulle bara förvärra detta. I en rättvis värld skulle Natos befälhavare hållas ansvariga för eventuella brott mot folkrätten, och även NATO-landet Frankrike som har erkänt vapenleveranser till Libyen, i öppen konflikt med FN:s vapenembargo, skulle ställas till svars. Förbudet mot vapenleveranser till Libyen måste tillämpas, inte undermineras av NATO-länderna. . .kan man tycka.

Riksdagen bör upphöra med stödet vi ger till krigsinsatsen i Libyen, eftersom det inte finns någon militär lösning på problemet. Allvarliga förhandlingar om en politisk lösning kan ske först när det blivit ett slut på våldet och en miljö för fredsförhandlingar finns. En politisk lösning kommer att bli lönsamt när oppositionen förstår att regimskifte är ett privilegium för den libyska folket, inte för NATO-bomber, guidade av Stefen Wilsons mordiska morske män.