måndag, juli 11, 2011

Stöd trupperna!

10 år senare och kriget i Afghanistan avtar inte. Det avtar inte och Sverige talar om att bita sig fast i ett krig som knappast längre handlar om att besegra terrorismen. Ett krig som numera bara suger till sig skattemedel och militärkraft in i en utarmad grottekvarn av död.

Varför behåller då Sverige trupp i landet om det inte är för att stoppa terrorn? Ett skäl är säkerligen geopolitiska när det gäller att upprättandet framskjutna NATO-militärbaser, kring och på gränsen till Kina samt Ryssland. Sen underblåser vår närvaro även separatistiska väpnade etniska konflikter, en urgammal strategi för att kunna söndra och härska mot grannarna Iran, Kina, Ryssland samt alla de olika centralasiatiska ”Stan-republikerna”.

Vi gav oss in i ett krig som alla politiker, trots varningar om motsatsen, lovade skulle vinnas till låg kostnad. En enkel ödesmättad militär seger låg i handen, en seger som skulle kunna förbättra bilden av NATO och USA som en oövervinnelig krigsmakt, en maktallians som kunde befästa sitt styre över hela världen, till skillnad från de katastrofala erfarenheter av Sovjetunionen fått lära sig av. Ett lättvunnet krig för att säkra kontrollen över strategiska oljeresurser och utvidga den militära halvmåne av militärbaser från Syd-och Centralasien, via Persiska viken till Medelhavet.

Så blev det inte. Och nu ökar attackerna. . .igen. Stöd de svenska trupperna. Ta hem dem.