tisdag, juli 12, 2011

Uppgradering av attachéer

Sverige har ett antal militärattachéer utplacerade i världen. Bland annat i Saudiarabien. Man kan ju undra varför då Saudiarabien är ett land som uppenbarligen inte uppfyller demokratikriterierna. En militärattachés uppgift är att åka runt och prata väl om svensk vapenindustri och hjälpa densamma att ta kontakt med den Saudiska regimens militära hantlangare om det behövs. Men inte nog med det. . .snart bär det av till Saudiarabien för vår nyaste myndighet; Försvarsexportmyndigheten ska nu på en säljresa. . .till ett land vi inte ska sälja till. . .egentligen. Och för att lägga ytterligare vikt vid våra vapen som extra viktig exportvara så kommer den nuvarande reseattachén till Brasilien snart bli militärattaché för hela Sydamerika.