torsdag, juli 28, 2011

Visna vattendomarHigh Court: Ofra settlers’ sewage plant can’t be used until solution found in land dispute
• By JOANNA PARASZCZUK and SHARON UDASIN
Jerusalem Post
28 Jul 2011

High Court judges issued an injunction Wednesday prohibiting the West Bank settlement of Ofra from using a sewage-treatment plant constructed in the area. The High Court hearing was in response to a petition filed by human rights group Yesh Din, on...read more...

Vackert att lagarna ibland upprätthålls även på Västbanken. Men allt för många småärenden når aldrig Israels Högsta domstol. Ta till exempel det israeliska vattenbolaget Mekerot som fortsätter att störa flödet av vatten till palestinska gårdar i Baqa'adalen öster om Al Khalin/Hebron på Västbanken. Kristna fredsframkallare från CPT dokumenterade den 20 juli ytterligare skador på grödor när vattnetbolaget slet ut bevattningsrör lsom palestinierna använder för att ta sitt vatten. Seleh Jaber, en 67-årig bonde, berättade att: Mekerot också har förstört cisterner och brunnar på Jabbers marker genom att fylla igen dem med stenar samt har ansökt om att få genomföra rivning av alla brunnar i dalen. Jaber fortsatte berätta att avbrottet i vattentillförseln till grödor skadar den palestinska ekonomin. Han sade också att varje bonde i Baqa'a har ett flertal barn att försörja. Selah Jaber uppskattar att över 80 män, kvinnor och barn har påverkats av Mekerots röravklippning sden 20 juli.

Israels håller palestinska vattentillgångar i sitt järngrepp, de nekar regelbundet tillstånd för vattenprospektering men utfärdar däremot tillstånd att förstöra vattencisterner på samma marker. Han drog slutsatsen att tills "denna politik återförs kommer lösningar för vatten kvar svårfångade". Vattensituationen för palestinierna är svår trots att de i principen enda tre välfyllda akviferer i Palestina till stor del på Västbanken och i område A eller delvis B. (Dvs. områden som ska vara kontrollerade av den palestinska myndigheten.)

Dessa akviferer är:
Yarkon-Tanninim: Levererar till Israel cirka 340 miljoner kubikmeter vatten per år och används av Jerusalem-Tel Aviv-området. Palestinierna använder ca 20 miljoner kubikmeter per år.

Nablus-Gilboa: Levererar till Israel cirka 115 miljoner kubikmeter vatten per år, huvudsakligen för bevattning av jordbruksmark i kibbutzer och moshavim i Galileen.

De östliga: Detta område levererar cirka 40 miljoner kubikmeter årligen till de israeliska bosättningarna i Jordandalen, och cirka 60 miljoner kubikmeter till palestinierna.

Israeliska myndigheter anser självfallet att Yarkon-Taninim är av vikt för att säkra det israeliska vattenbehovet och vill därför vill behålla kontrollen även vid en framtida fredsuppgörelse.
Seleh Jaber menar att Baqa'adalens invånare lever i ständig rädsla för att deras grödor och livsstil ska förstöras. Israel söker ständigt söker sätt, i och utanför rättssystemet att hindra palestinska bönder från att plantera och skörda bönor, meloner, tomater, persikor, granatäpplen och paprika som familjerna gjort i Baqa’a i mer än 400 år.
Stängd brunn i South Hebron Hills, sydöst om Beqa'a