måndag, oktober 31, 2011

EU och förfallet

Frukta EU.

Dagens Nyheter
31 Oct 2011

read more...

En valuta kräver en regering. En valuta tvingar fram en federation. Alla visste det, ingen orkade bry sig. Nu skriker de som var tysta att vi måste förena oss annars krachar EU. Så argumentet blir, som många varnade för när Euron infördes, att det blir ett måste med maktcentralisering för att EU skall kunna gå framåt.
Tyvärr så kommer försvaret av Euron och framtvingandet av gemensamma parlament och regeringar snarast bryta sönder EU och därmed min personliga långsiktiga dröm om en federation. En union är nämligen inget som Fischer och co. kan besluta och sen trolla fram, den måste växa fram. Ingen kommer att lyssna till en tysk eller fransman som försöker tvinga på oss historien om oss själva, vårt land eller den kultur vi lever i. Europa som en naturlig gemenskap måste komma sig av att medborgarna börjar känna si trygga i den stabilitet och den kontext som Europa utgör. Europa måste erbjuda de grundläggande fördelarna som får alla invånare att känna positiva känslor både för sin egen nation och för Europa som koncept.

Alla imperier har fallit efter det att de utropade maktcentrumen gått under i en backanal av dekadans och hybris, och fortsätter Bryssel att slå ner på medlemsnationerna med pressande påbud och penningpolitiskt brutalt pugilistiska påfund, kommer vi alla att rata den alternativa Europeiska gemenskapen.

Så tacksam om den falske federalisten Fischer kunde backa en smula och ge idén om en union en verklig chans.