måndag, november 28, 2011

Vår är vinter

Den arabiska våren har kommit på avvägar, JAS-piloterna är hemma och skattepengarna brända på att ersätta sekulära totalitära regimer i Nordafrika med sharialag.Vem minns inte när Natos representanter förhandlade med den då tillförordnade ledaren Jalil som lovade dyrt och heligt att mänskliga rättigheter och demokrati skulle bli en ledstjärna för den nya regimen. Sen, bara dagar efter det att Ghaddafi släpats fram genomöknen så hette det att Libyen post-Ghdaffi skulle bygga på sharia.

När ska krigshetsare i väst inse det enkla faktum att Sharia och mänskliga rättigheter är helt oförenliga? Titta bara på Irak där sharia numera utgör en väsentlig del av Bagdadregimens grundlagar, trots det närmast direkta inflytande USA haft på processen. Så länge som vi fortsätter pumpa in bistånd till de nya totalitära regimerna gör vi om samma misstag som innan. Sekulära eller religiösadiktaturer ska behandlas lika hårt och med lika lite biståndspengar. . .och innan vi bombar bort Assad bör NATO ha en plan för att inte låta Shariagänget ta över även i Syrien.

söndag, november 27, 2011

Från Durban till Potsdam


Sydafrika har stålsatt sig för invasionen av de miljömärkta gräshopporna, hotellutbudet är noll och de massiva mötesmåltiderna på plats: FN-konferensen är open för business. Under två veckor ska 30 000 delegater, 2000 medierepresentanter och 1400 ficktjuvar rädda Durbans lokala ekonomi samt kanske i förlängningen världen.

Enbart hotellbranschen beräknas tydligen ta in 50 miljoner euro, det är nämligen så att över 160,000 sängar, ofta med tre gånger högre pris, är uppbokade. En stark kontingent av poliser och säkerhetsstyrkor finns på plats för att garantera tryggheten för högdjuren under konferensen samt tiden då besökare från mässhallarna, konferenscentret och de olika evenemangen pendlar fram och tillbaka mellan händelserna i staden.

Frågan är vad världens bästa forskare, miljöaktivister och NGO:s, som nu har en unik möjlighet att reflektera över mer än sina egen ekologiska fotavtryck, kommer gör det? Visst det finns gulliga initiativ inom ramen för att plantera träd och lite informationskampanjer för att skydda klimatet i Durban. Men nivån på representanterna som utses av regeringarna är ett tecken på att Durban blir till inget mer än ett uppsving för mikromiljön i själva staden. Precis som Köpenhamn, kommer Durban sannolikt inte att se någon seriös beslutsfattare från USA eller Ryssland eller Kina å plats. Med allt elände hemma, kommer även japanska och i vanliga fall miljömedvetna européer ha förlorat sin entusiasm för dyra åtgärder i syfte att minska utsläppen av växthusgaser. Adam Smith lärde jag mig på statsvetenskapen, sa att egenintresse motiverar individer att arbeta tillsammans för det större goda i samhället. På samma sätt kommer miljöarbete inte komma från medborgarnas godhet eller känsla för filantropi utan av egenintresse och nödvändighet.

Således kommer åtgärder mot klimatkatastrofer endast att ske när klimatförändringarna är uppenbara och i vissa fall katastrofala. Först när lidandet är stort nog och vi i Väst börjar dö eller påverkas ekonomiskt kommer länderna bli överens om att rätta till problemet. Men det mötet kommer till sin karaktär bli ett post-katastrofelt rekonstruktionsmöte av typen Potsdam. Hindsight vision vad gäller miljöarbete i världen är nämligen 10/10, och innan katastrofen slår till kan delegaterna lika så väl stanna hemma. . .för miljöns skull.

fredag, november 25, 2011

The devils is in the detaljer, om ens där. . .

Så vill jag stärka KD:S röst
MATS ODELL ( KD)
Svenska Dagbladet
19 Nov 2011

Kristdemokratin är en stark kraft i en lång rad länder. Den behövs också här i vårt land. Den kristdemokratiska människosynen ger en tydlig kompassriktning för dagens samhällsutmaningar. I ett samhälle som präglas av materialism och ekonomism...read more...

Vad är det egentligen som skiljer kombatanterna i partiet åt kan jag undra. Svaret enligt de som forskat i ämnet: Inte mycket.

Mats Odell skrev förra veckan på Brännpunkt: ”Vårt parti har möjlighet att bli betydligt större än i dag. Vi kommer att utmana dem som vill ställa en fundamentalistisk arbetslinje över familjens egna val, skriver partiledarkandidaten Mats Odell som idag presenterar sin politiska vision. Kristdemokratin är en stark kraft i en lång rad länder. Den behövs också här i vårt land. Den kristdemokratiska människosynen ger en tydlig kompassriktning för dagens samhällsutmaningar. I ett samhälle som präglas av materialism och ekonomism efterfrågar många ett starkt etiskt perspektiv i politiken. Potentialen är definitivt större än vad dagens opinionssiffror pekar på.”

Vad har Hägglund sagt om detta: En artikel där Göran Hägglund påpekar det självklara att både livet och politiken består av mer än arbete och pengar. Följt av en artikel där Hägglund pekar på kristdemokratins unika bidrag och varför kd är svensk borgerlighets självklara ideologiska val. (Där resonemanget om materialism är bärande.) Och sist Hägglunds artikel om att etiken måste genomsyra ekonomin för att den ska fungera.

Odell igen: ”Kristdemokraterna behövs för att skapa ett varmare, företagsammare, hållbarare samhälle där alla kan känna trygghet att leva och frihet att växa. Politik handlar inte enbart om ekonomi. Det handlar också om levnadsvisdom och ett etiskt förhållningssätt. Kristdemokratin respekterar de många människornas behov av en livsåskådning och tar avstånd från intolerans, antingen den riktar sig mot invandrare, religionsutövare, HBT-personer eller andra. Vi håller isär religion och politik, men vi försvarar religionsfriheten.”

Hägglund igen: En artikel där Göran Hägglund lyfter fram föräldraansvaret.
Och som ett led i partiets nya fokus på barn och unga har Hägglund också valt att träffa unga företagare, här ett exempel från Karlshamn.

Mats: ”Familjen och de små gemenskaperna är centrala som samhällets byggstenar. Därför kommer vi att fortsätta driva frågor om hur barn och unga ska få bättre förutsättningar i livet. Vi ska så långt möjligt flytta besluten till familjerna och stärka det personliga ansvarstagandet. Vi utmanar dem som anser att principer om kommenderad jämställdhet eller en fundamentalistisk arbetslinje står över familjens egna livsval. Det finns perioder i barns och föräldrars liv där det är viktigare att kunna knyta an till ett litet barn, än att i arbetslinjens namn bidra till starka offentliga finanser. Investeringar i trygga barn är viktigt och i längden lönsamt för hela samhället. Arbetslinjen får inte stå över barnperspektivet!”

Hägglund har precis tillsatts en grupp som ska vidareutveckla vår familjepolitik i linje med Framtidsstrategigruppens förslag. Huruvida detta bland annat ska innehålla utökat vårdnadsbidrag eller andra lösningar för att öka familjernas valfrihet återstår att se. Ingen kan heller ha missat Hägglunds tal om ”relationslinjen” istället för en ensidig arbetslinje.

”Vårt parti måste driva en tydlig politik också utanför socialdepartementets sfär. Utveckla idéer om hur vi minskar ungdomsarbetslösheten och hur vi ska underlätta integrationen. Boende i socialt utsatta områden måste ges framtidshopp, den personliga utvecklingskraften måste tas tillvara. Vi måste få fler företag att starta och växa och kunna möta de utmaningar som globaliseringen innebär. Utbildningsväsendet och forskningen måste uppnå världsklass och alla barn ska vara sedda i skolan. Att ge barn och unga en etisk kompass att ha med genom livet är en central uppgift för både hem och skola.”

Hägglund om samma sak. Här och här.

”Skattesystemet behöver reformeras så att det inte hindrar jobb och företagande och en arbetsrätt som gör att svenska företag kan växa. Vi ska driva på för en hållbar energiproduktion och globalt miljöansvar. Jag vill verka för en blocköverskridande energiöverenskommelse. Politiskt motiverad kärnkraftsavveckling strider mot en långsiktigt hållbar klimatpolitik, stora delar av fackföreningsrörelsen och socialdemokratin delar denna uppfattning.”

Det var Göran Hägglund, som lyckades hitta en lösning på Alliansen mångåriga oförsonlighet angående kärnkraftsfrågan. Nu finns det en långsiktig överenskommelse.

”Riskkapitalförsörjningen till småföretagen behöver reformeras, sparande borde uppmuntras mer än dagens skattesubvention till låntagande. På finansdepartementet påbörjade jag redan 2008 arbetet med en sparreform. Nu behövs en reform som gynnar den trygghet och frihet som eget sparande utgör. Förutsättningarna för ett livskraftigt jord- och skogsbruk måste stärkas, liksom turistnäringen och landsbygden få bättre förutsättningar att leva och blomstra genom bättre offentlig service och infrastruktur. Här spelar de tusentals människor som är engagerade i olika byalag en avgörande roll. Utan ett vitalt civilt samhälle blir Sverige kallt och fattigt.”

Hägglund om skatteavdrag och sparande.

”Rättspolitiken ska utgå från det personliga ansvarstagandet och sätta brottsoffret i centrum. Drogmissbruk måste motverkas och berusning får inte vara en ursäkt för den som vållar skada. Kristdemokraternas familjepolitik är den starkaste grunden för det brottsförebyggande arbetet.”

Göran har uttryckt samma idéer om brott och straff och värdegrund.

”För att kraftfullt möta den accelererande internationella brottsligheten och kriminella ligors alltmer våldsfokuserade brott måste polisverksamheten förändras och effektiviseras. Bildandet av ett svenskt FBI bör övervägas som en del i effektivisering och samordning. Polisen måste få muskler för att klara det medborgerliga trygghetskravet, att förebygga och bekämpa brott.”

Detta verkar vara den enda punkt där Odell avviker från vad Hägglund och partiet tidigare sagt.

”Arbetet med att lyfta de fattigaste länderna ur fattigdom måste intensifieras inte minst genom ökad frihandel. Utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika kräver tydlighet i krav på demokrati och mänskliga rättigheter. Israels självklara rätt att respekteras som demokratisk stat ska ha en stark företrädare hos kristdemokraterna.”

Göran om bistånd och utrikespolitik.

”Kristdemokraterna behöver ett inkluderande ledarskap. Jag har här visat på några områden där jag tillsammans med partiets medlemmar och företrädare vill stärka den kristdemokratiska rösten i svensk politik.”
MATS ODELL (KD)
Partiledarkandidat

Så är införandet av ett svenskt FBI värt att byta ut Göran mot Mats?

torsdag, november 24, 2011

Pensionärsdagiset


Trött på trädtrollen...kapa nu tack.

Borg och Bloomberg

Well. . .min tilltro till Bloomberg har aldrig varit överdriven. Deras känsla för geografin i Europa gör det inte bättre. Vill ni lyssna på Borg, Schweiz finnansminister kan ni göra det här.

Joakim Larssons minnesförslust?

Bostadsförsäljning ”en horribel affär”
GUSTAV SJÖHOLM
Svenska Dagbladet
24 Nov 2011

Oppositionen är kritisk till allmännyttan i Stockholms planerade försäljning av bostäder till Primula. ”En fullständigt horribel affär”, säger Ann-margarethe Livh, Vänsterpartiets gruppledare. Stockholms stads bostadsbolag Svenska Bostäders planerade...read more...

Bra där Joakim Larsson. Följande uttalande är nämligen ett litet tecken på att vi inget lär av historien: Det behöver inte skrivas in i kontraktet eftersom de har åtagit sig att göra detta och vi vet att de kommer att genomföra renoveringar, och det är också det som de muntligt meddelat att de vill göra, säger Joakim Larsson.

Påminner onekligen lite om de ord som Kristina Alvendal ytttrade om Boultbee när det begav sig att: Den nya ägaren har för avsikt att fortsätta investera i de centrum som ligger i ytterstadsområdena.

Visst, jag gillar i grunden renodling av kommunens verksamhet och hoppas varje dag på att de bångstyriga, envisa och sossiga pensionärerna i mitt Familjebostadsormåde i Bandhagen ska flytta så vi kan få majoritet nog att köpa loss, men försäljning av allmännyttan till andra hyresvärdar kan inte ske på en marknad utan avtalsfästa regler, en försäljning med muntliga löften involverade är ett utfall av moderat minnesförlust och ideologisk blindhet.

Guds omdöme?


Visst jag tror inte på så mycket men det jag vet är att Guds omdöme, om han nu finns, är rätt stukat. Inte nog med att han sa till Bush jr. att blir president och bistod honom i hämndattacker mot diverse länder, nu uppmanar han även Pizzapedrasten Cain att bli president. Eller som Cain själv beskriver det: When I finally realized that this was God saying what I needed to do, I was like Moses. ‘You got the wrong man, Lord! Are you sure?’ Now, you're not supposed to doubt God. But I'm going, ‘I think maybe you're looking at somebody else.’

Hela den underbara artikeln finns här. Tack CNN.

onsdag, november 23, 2011

Cilmategate 2.0

Det är något galet när klimaträddarna och deras medkonspiratörer ska flygas in till Sydafrika istället för att träffas virtuellt i sina hemländer. Samtidigt som Durban stålsätter sig för invasionen så har nya klimatmail läckt ut. Samma misstänkta gäng från Climatic Research Unit vid University of East Anglia är i farten även denna gång. Klimatgänget på väg till Durban skriker konspiration; trots att de denna gång likt barn fångats med handen i kakburken. Missförstå mig nu rätt. Jag tvivlar inte på att bördan vi ställer Gaia inför är enorm och vill kineserna leva som vi i Väst gjort så kommer det inte gå så bra för mänskligheten. . .och i grunden ligger det mycket sanning i klimatvarningarna. Men har man på förtterna ska man inte vara småsint och väcka tvivel till liv. I de utdrag från några av de 5000 mailen så kan jag läsa hur vissa annars visa klimatforskare från East Anglia-gänget talar i konspiratorisk ton om sätt att främja "sin agenda" och ""frysa ut" (undrar om det var phun intended på den?) de få forskare med vilka de är oense. Det finns även flera hänsvisningar till att hitta på nya orsaker till uppvärmningen, typ solfläckar, om nu inte nuvarande terori skulle visa sig hålla samt en hel del diskussioner kring på vilka olika sätt de kunde skydda sin e-post från engelsk offentlighetsprincip. Suck.

Sen över till den onödiga Durbankonferensen i sig; Durban kommer nämligen garanterat bli ännu ett glömt och dyrt Cophenkyoto. Med det ekonomiska läget i Europa, och i synnerhet USA, i ostoppbart panikfall kommer miljön stå helt utan hopp om att få sig avsatt några miljardbelopp, särskillt när det nu visar sig att  även de egna ledande forskarna tror den globala uppvärmning mest beror på aktiva solfläckar. Men Durbandelegaterna själva behöver inte känna någon miljöfruktan. Presidentsviter och safriresor har redan bokats, limousinerna är leasade och räkor samt ostron för miljoner är på plats. De kan koppla av, njuta, för med lite tur kommer dessa individers skattefinansierade lyxlir upphöra när världseknomin imploderar.

Om Facebook funnits 1444

tisdag, november 22, 2011

Avgå ÅsaDen förste maj 2009 fängslades Aftonbladet Kultur av vänstertrollet Åsa Linderborg. Hon har därefter förgripit sig på sanningen och hyllat regimer av skiftande massmordsnivåer. Av högst personliga skäl har Åsa sedan dess uttryckt sitt hat mot Carl Bildt och låtit sitt privata psykiska baggage jaga denne eminente utrikesminister. Det är en skandal att Åsa kunde bli kulturchef. Det är en skam att hon fortfarande är det.

lördag, november 19, 2011

New MOdell army

Min namne har idag på Brännpunkt täckt in Sveriges kommande utmaningar på cirka 3500 tecken.Och det ser riktigt bra ut : Kristdemokratin respekterar de många människornas behov av en livsåskådning och tar avstånd från intolerans, antingen den riktar sig mot invandrare, religionsutövare, HBT-personer eller andra. […] Vi ska driva på för en hållbar energiproduktion och globalt miljöansvar. […] Förutsättningarna för ett livskraftigt jord- och skogsbruk måste stärkas, liksom turistnäringen och landsbygden få bättre förutsättningar att leva och blomstra genom bättre offentlig service och infrastruktur. […] Arbetet med att lyfta de fattigaste länderna ur fattigdom måste intensifieras inte minst genom ökad frihandel.

Vilket kanske just är problemet. Dessa är samma sakerfrågor som Hägglund driver vilket gör att frågan om vem som ska leda blir mindre om vad utan mer om hur politiken ska presenteras. Kanske vore bättre att vi väljer ny kommunikationschef? Den nuvarande kombatanterna blir lite Foch:ska i sin tro på att deras plan på erövrat partiledarskap förbättrar saker och ting; My center is giving way, my right is in retreat; situation excellent. I shall attack.

fredag, november 18, 2011

Nu behövs demokratistödet

Arabiska våren har övergått i höst. Frihet har fåtts och frågan nu är hur den förvaltas. Det är nu pengarna som tidigare pumpades in i de korrupta ledarnas fickor behövs för att bygga upp de demokratiska instutitionerna. I Libyen har vi redan sett hur katakombsmullorna börjar vifta med Koranen och sin AK-47:a i ansiktet på de som önskar nyttja sin nyvunna frihet.
Och i Egypten börjar salafisterna sticka upp och stoppa musikkonserter; män och kvinnor dansar ju ihop! Gud förbjude. Suck. Problemet är som alltid; frihet är ett tveeggat svärd. För samtidigt som salfisten Hazem Shoman skriker så protesterar studenten Aliaa Magda Elmahdy på sin blogg med hjälp av nakenkonst. Såleddes kan en skogstokig salafist verka i samma land som en ateist, feminist, vegetarisk, liberal kvinna. Finns emellertid ett stort problem, och det är den Egyptiska hädelselagen. Enligt artikel 98(f) kan kvinnan dömas till böter eller fängelse medan salafisten går fri.

Aliaa Magda Elmahdy
Förmågan att låta lagar som präglas av llite live and let live är något som behövs kämpas in i böckerna. Det behövs en generation eller två för att frihet ska cementeras. Egyptiens väg dit är minst sagt. . skakig. Det Muslimska Brödraskapet har som exempel ersatt valbilderna på sina kvinnliga kandidater med bilder på blommor; allt för att inte störra väljarnas känsla för demokratins väsen kan jag tro. Tyvärr är det nog så att de religiösa fanatikerna i regionen, vare de muslimer, kristna eller judar vare allt för många för att kvinnor som Aliaa ska våga bo kvar. . .

torsdag, november 17, 2011

Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral

De flesta minns säkert vad som hände när FPÖ kom in i den Österrikiska regeringen 2000, den portugisiske premiärministern, Antonio Guterres förklarade sanktioner mot landet ikraftträdda. Upprördheten och reaktionen från övriga EU-medlemsländerna förklarades med att vi ansåg de grundläggande värderingarna, såsom frihet, demokrati, och mänskliga rättigheter inom unionen, hotade av regeringsbildningen i Österrike. Det var då det.

Nu har en ny regering tillträtt i Grekland. En regering som består av George Papandreou’s PASOK och Nya demokratiska partiet under ledning av Antonis Samaras. So far so good. Men dessa två har, trots egen majoritet, även inkluderat extremistmupparna i Popular Orthodox Rally party, vilket inte är ett parti för bilkörande munkar från Athos utan ett djupt rasistiskt, och vad än värre är, grovt antisemitiskt gäng. Partiet leds av en viss Karatzaferis som anser att förintelsen är en myt och att judar inte bör ha någon yttranderätt i Grekland. Partiets regeringsmedlem Adonis Georgiadis ska dessutom ha vräkt ur sig att judarna är ansvariga för bankkrisen i Grekland. Ett regeringsparti i ett EU-land som sysslar med trivialisering av nazismen, något som 2000 var grund för bojkott möts idag med total och kompakt tystnad. I Grekland så är inte heller ilskan riktad mot Rallypartiet utan mest mot nedskärningar och åtstramningar.
Var är Birgitta Ohlsson och Fredrik Malm när man för en gångs skulle behöver dem?

onsdag, november 16, 2011

Sjunde gången gillt?


Kärnvapenhetsen fortsätter, men som alltid är det allt för få journalister som påtalar hur Iran varit nära att förfoga över kärnvapen förr. Redan år 1992 hävdade Natanyahu att Iran skulle ha kärnvapen om 3-5 år, dvs. senast 1997. Shimon Peres, som nu är Israels president, insisterade 1995 att Iran skulle ha kärnvapen 1999.

1995 hävdade New York Times att Iran bara var 5 år bort från kärnvapen. År 1998 hävdade USA:s egen Don Quixote Donald Rumsfeld att mullorna vara mycket nära ett kärnvapenbestyckat raketalseter som kunde nå ända bort till USA. 2002 var det en dator som lämnats till CIA som innehöll detaljerade planer på en bomb som skulle står klar senaste 2004. Sen 2003 hörde hela världen lögnerna om grannens Iraks icke-existerande vapen. 

Och så har det fortsatt en stadig ström av falska påståenden. Om nu Iran ville fixa ihop en bomb med hjälp av gammal teknologi från 1940-talet så hade de nog gjort så vid det här laget.

måndag, november 14, 2011

Republikansk logik


It’s over 800 billion dollars that we have expended [in Iraq]. I believe that Iraq should pay us back for the money that we spent, and I believe that Iraq should pay the families that lost a loved one several million dollars per life, I think at minimum.
Om det inte vore för galenskapens underhållningsvärde hade jag nästan orkat bli upprörd. Men nu, inte ens det. En republikansk presidentkandidat som vill ha betalt av landet som invaderades av hennes gamle kollega ryms idag tyvärr inom normalitetens gränser. Vi minns alla, som läst vår Grimberg och Gibbons, hur Romerska riket krävde betalt av de folk som besegrades. Imperial dreams of delusion live on.

Bachmanns  förslag skulle alltså lägga ett förkrossande stort skattetryck på Irak och landets offer. 2010 var Iraks hela bruttonationalprodukt endast omkring $ 82 miljarder per år. det irakiska folket skulle alltså enligt Bachmann betala mer än $ 800 miljarder. Förslaget innebär att varenda irakisk man, kvinna och barn skulle behöva slanta över varenda dollar de tjänar från och med nu fram till omkring 2021. Den idéen funkade ju så bra 1919.
Vill avslutningsvis tipsa de historielösa republikanerna om följande inkomstförstärkare; det kostade mycket amerikanskt blod att erövra Kalifornien, Nevada, Utah, Colorado, Arizona, New Mexico och Texas från Mexico och indianerna. Kläm dem på lite ersättning när ni ändå är igång...

Donationsdax


fredag, november 11, 2011

Demokratis demoltörer


State delays demolitions of outposts at Givat Assaf, Amona
• By TOVAH LAZAROFF (Ariel Jerozolimski)
Jerusalem Post
11 Nov 2011

The state agreed on Thursday to delay the impending demolitions of two unauthorized West Bank outposts built on private Palestinian property – Givat Assaf and Amona. Both of the small hilltop communities in the Binyamin region were scheduled to be...read more...

Det har allitd facinerat mig hur en regering, i detta fall den israeliska, kan skjuta upp verkställigheten av ett domstolsbeslut enbart baserat på säkerhetsaspekter. Känns lite. . .bananrepublikskt.

onsdag, november 09, 2011

Samma gamla visa


Report cites ‘credible’ evidence of weapons plan
BY FREDRIK DAHL AND SYLVIA WESTALL
National Post - (Latest Edition)
9 Nov 2011

VIENNA • Iran appears to have worked on designing an atomic bomb and might still be conducting secret research, the UN nuclear watchdog says in a report likely to raise tensions in the Middle East. Citing what it called “credible” information from...read more...
Related:
IAEA: Iran designing parts for nuclear weapons 


Minns när Powell satt i FN och gav "trovärdiga uppgifter" om massförstörelsevapen i Irak. . .

I tid


Kom inte å klaga på att SL är sena. Nu kallas det till pressträff ett år i förväg.

tisdag, november 08, 2011

Missed calls


Nu ska Ghadaffis väska ha hittats; Viagra, hash, Ipod, kamera samt en mobil med fyra missade samtal. . .jag gissar Condoleeza Rice, Silvio, Assad och en telefonförsäljare från Flen.

söndag, november 06, 2011

Ropa vargen kommer


Ny vecka på väg och jag lovar nya Iranska äventyr. Så som frekvent läsare av Washington Post och Jerusalem Post samt The Times kan jag bara konstatera att de ligger i farans riktning att smaskiga avslöjanden om Irans kärnvapenliga ondska snart kommer dyka upp i världspressen.
I Sverige kommer dammiga officerare putsa stjärnorna och störta iväg till Aktuelltstudion där de kommer slås med Björklund om att få krigshetsa och kräva JAS-plan till Iran.
Nyheten kommer sväljas av alla för den kommer komma från Internationella atomenergiorganet samt garanterat ha med sexiga och allomfattande satellitbilder på vad kan vara antingen stridsspetsbehållare för kärnvapenraketer eller Ali Esbatis släktgods gamla rostiga cykelställ från 1976. Sammanställningen av misstänkt vapenrelaterat arbete kommer vara betydande och Clinton kommer naturligtvis förfasas över dess omfattning. Nyheten kommer, liksom ropet på varg när det gällde Irak, följas av krav på att militära åtgärder mot Irans kärntekniska anläggningar sätts in.

Den israeliska presidenten Shimon Peres var ute i fredags och hojtade om hur det internationella samfundet var närmare en militär lösning på dödläget (pardon the phun) kring Irans kärnprogram än en diplomatisk en. Då ska alla hålla i minnet att Peres är en så kallad israelisk duva, hökhögerns edsvurne krigare i Israel, Benjamin Netanyahu, söker redan stöd i sin regering för en omedelbar attack på Teheran.
Brittisk media har också förra veckan hänvisat till samma gamla icke namngivna brittiska tjänstemän som förra gången; vilka denna gång säger samma sak som i fallet Irak, nämligen; Storbritannien är berett att erbjuda militärt stöd till alla USA: s attack mot Irak Irans kärnanläggningar.

Så USA, Israel,  Lilla britannien och Björklund är åter på krigstigen. We all know where that ends. . .

lördag, november 05, 2011

Krigshetstajm igen


Kärnvapen, kasta fram hotet om detta ondskans oråd och du har en effektiv debattdödare. Personligen tycker jag nog att vapnet är överreklamerat. Svårt att utveckla, kostsamt att behålla och tämligen värdelösa om du inte heter USA och har det massiva numerära nukleära övertaget. Kärnvapen har inte skonat Pakistan, Nordkorea, Sydafrika, eller Sovjetunionen från sig själva.

Emellertid är kärnvapen politiskt gångbart i kategorin politiskt panikskapande.
Nu ska Iran och dess ledare Hitler:fieras. Med bombglada Barak ska Belgrad, Bagdad och Benghazi upprepas. Självfallet finns just nu inga planer på att sätta in markattacker mot Iran, även om "ett litet antal specialstyrkor" kan krävas, på samma sätt som Irak, Libyen och Afghanistan krävde lite trupp. . .som ska slås för frihet, säkra världen och säkerställa trygghet mot terror. . .(ironi, lätt sådan.)

När ska någon påtala att ett krig mot Iran skulle vara en katastrof för oss alla? Minns någon överhuvudtaget länderna Afghanistan och Irak? Iran skulle dessutom inte vara lätt mål, som Libyen eller Irak. Minns ingen de redan tiotusentals döda, miljontals människor på flykt, samhällen i spillror, miljarder dollar av ödeläggelse, en frihetens supermakt i moralisk och ekonomisk bankrutt, en religion radikaliserad och inte ett steg närmare en säkrare värld.

Får jag föreslå ett alternativ till krig denna gång? Dränk Iran med bistånd, handelsavtal och studentutbyten! Please?

fredag, november 04, 2011

Politisk BDSM


Så var det sexdax i USA. Eller snarare en antydan om något som kanske kunde varit en kränkning. Den republikanske kandidaten Herman Cain ska ha trakaserat flickor medans han på 90-talet sålde pizzor. Antalet sexistiska kommentarer som anspelar på pizzor är säkert många och jag tar inte ställning till anklagelserna i sak. Min poäng ligger annorstädes

I Amerika är konstigt nog det enda som kan förstöra en politikers vardag hans/hennes intresse för sexeskapader. En politiker kan likt George W. Bush, Dick Cheney, Bill Clinton eller Barak Obama, inte förstöras genom att de bryter mot amerikanska lagar och internationell rätt eller genom att behandla den amerikanska konstitutionen som en rekommendation att följa när det passar. De kan ställa till med krig helt baserat på lögner och iscensatta fiendehandlingar. De kan begå krigsbrott, mördatett stort antal civila för ett krig mot terrorismen. De kan leka runt med tortyr och strunta i principen om  att en person inte kan fängslas utan bevis som presenterats i en domstol. De kan neka rätten till en advokat. De kan bryta mot lagen och spionera utan att erhålla ransakningsorder. I själva verket kan de göra vad de vill  men om de visar otillbörligt intresse för en kvinna är de dödens lammungar.

Facinerande.

torsdag, november 03, 2011

Kommande Obamsk valförlust

Många av världens invånare såg att George W:s var en ulv, svårigheten nu med Obama är att han är samma ulv men iklädd fårakläder. Obama lovade runt och höll tunt, i mycket höll han mest sina löften till republikanerna i form av eftergifter på genomförda frihandelsavtal samt det nya valfinansieringssystemet. Hans krigslinje även den bibehållen med en republikansk fundamentalism, han har regerat på ett sätt få såg som troligt när de jublade hans presidentskap.

Valet i USA nästa gång kommer för demokraterna att motiveras med; Obama, ett mindre ont. Lesser evil är emellertid ingen valvinnande slogan. Visst är det så att Obama kommer göra mindre långsiktïg skada  än Romney eller någon av de andra republikanerna, men som åtta år av George W. Bush bevistat; amerikaner vill ha konservativa knökar i det vita huset.

Vad borde då gjorts? Ingen utmanande presidenten i den demokratiska nomineringsprocessen. Synd. Dels hade ett tydlgt alternativ hade varit välkommet. En Kucinich helt enklt. Dessutom hade det med olika demokratiska kandidater tvingat Obama hantera frågorna hans väljarbas bryr sig om i olika TV-sända primärvalsdebatter. Självfallet kvarstår problemet att vad Obama säger och vad Obama gör har nästan ingenting gemensamt, utom, förstås, när han talar krig med republikanerna.

So. . .I won´t be that ledsen när han förlorar nästa val. Bättre en ulv än en förklädd variant.

onsdag, november 02, 2011

VärldsarvsproblemAbrahams källa i Hebron. Blivande världsarv?
 
Hade inte tänkt skriva så mycket mer om Sveriges folkpartiets röstande i Unesco, och deras ovilja att låta palestinierna söka skydd för sina hotade kulturarv. Men läste nyss den Enochsonska texten på Svt-debatt och jag kan ju inte missa en chans att inte hålla med Annelie!

I sak är det så att årligen försvinner cirka 120.000 föremål från de palestinska områderna som olagligen avlägsnats av israeliska statliga och/eller privata utgrävningar samt regelrätta stölder från palestinska utgrävningar av lokala tjuvar och banditer.

Särledes utsatt är Jordandalen eftersom det är bebott sedan antiken och långt innan dess, dalens historia sträcker sig så långt tillbaka som de tidigaste civilisationerna. Trots Olsoavtalet så har Isael full kontroll över de arkeologiska utgrävningarna här och allt som hittas förs bort. Detta kan UNESCO nu motverka. Palestinierna söker också världsarvs status för upp till 20 platser inklusive Jesu födelseplats i Betlehem och Abrahams grav i Hebron. Något som kan tyckas otvistligt, men många av världsarven är under israelisk ockupation, antingen i B eller C-områden. Såleddes är även platser inom de palestinska områdena hotade av förverkande.

Många platser bland palestinska samhällena på Västbanken och Jerusalem har förvandlats till exlusivt judiska platser. Byn Susiya är bara ett exempel där upptäkten av en synagoga från 100 eKr motiverade en vräkning av de boende på platsen. Världsarvslistestatus kan hjälpa till att skydda dessa platser och främja allmän förståelse snarare än exklusivitet för en trosinriktning. Det finns många möjligheter för att skydda de palestinska samhällena och kulturen med ett fullvärdigt medlemskap av Unesco. Utbildning, miljö och kultur brukar vara värden värda att stötta.

tisdag, november 01, 2011

UNESCO

Den svenska röstförklaringen i sin helhet:

Sweden completely understands the aspiration of Palestine to become a member of UNESCO.
Sweden has for long been deeply committed to the international efforts of achieving comprehensive peace in the Middle East and to a two-state solution with an independent, contiguous and viable State of Palestine living side by side in peace and security with the State of Israel.

We believe that such a solution can only be reached through negotiations. We therefore strongly welcome the Quartet’s result-oriented approach, with clear expectations of concrete proposals and timelines for this endeavor.

Sweden has for long been a major partner for Palestinian state-building and provider of assistance to the Palestinian people. We congratulate Palestine that the AHLC assesses that Palestinian institutions are above the threshold of a functioning state.

Sweden takes note of the UN membership application which is now before the Security Council.

Tänker att med en sådan här förklaring hade det väl varit bättre att avstå?