torsdag, november 24, 2011

Borg och Bloomberg

Well. . .min tilltro till Bloomberg har aldrig varit överdriven. Deras känsla för geografin i Europa gör det inte bättre. Vill ni lyssna på Borg, Schweiz finnansminister kan ni göra det här.