lördag, november 19, 2011

New MOdell army

Min namne har idag på Brännpunkt täckt in Sveriges kommande utmaningar på cirka 3500 tecken.Och det ser riktigt bra ut : Kristdemokratin respekterar de många människornas behov av en livsåskådning och tar avstånd från intolerans, antingen den riktar sig mot invandrare, religionsutövare, HBT-personer eller andra. […] Vi ska driva på för en hållbar energiproduktion och globalt miljöansvar. […] Förutsättningarna för ett livskraftigt jord- och skogsbruk måste stärkas, liksom turistnäringen och landsbygden få bättre förutsättningar att leva och blomstra genom bättre offentlig service och infrastruktur. […] Arbetet med att lyfta de fattigaste länderna ur fattigdom måste intensifieras inte minst genom ökad frihandel.

Vilket kanske just är problemet. Dessa är samma sakerfrågor som Hägglund driver vilket gör att frågan om vem som ska leda blir mindre om vad utan mer om hur politiken ska presenteras. Kanske vore bättre att vi väljer ny kommunikationschef? Den nuvarande kombatanterna blir lite Foch:ska i sin tro på att deras plan på erövrat partiledarskap förbättrar saker och ting; My center is giving way, my right is in retreat; situation excellent. I shall attack.