måndag, november 28, 2011

Vår är vinter

Den arabiska våren har kommit på avvägar, JAS-piloterna är hemma och skattepengarna brända på att ersätta sekulära totalitära regimer i Nordafrika med sharialag.Vem minns inte när Natos representanter förhandlade med den då tillförordnade ledaren Jalil som lovade dyrt och heligt att mänskliga rättigheter och demokrati skulle bli en ledstjärna för den nya regimen. Sen, bara dagar efter det att Ghaddafi släpats fram genomöknen så hette det att Libyen post-Ghdaffi skulle bygga på sharia.

När ska krigshetsare i väst inse det enkla faktum att Sharia och mänskliga rättigheter är helt oförenliga? Titta bara på Irak där sharia numera utgör en väsentlig del av Bagdadregimens grundlagar, trots det närmast direkta inflytande USA haft på processen. Så länge som vi fortsätter pumpa in bistånd till de nya totalitära regimerna gör vi om samma misstag som innan. Sekulära eller religiösadiktaturer ska behandlas lika hårt och med lika lite biståndspengar. . .och innan vi bombar bort Assad bör NATO ha en plan för att inte låta Shariagänget ta över även i Syrien.