onsdag, november 02, 2011

VärldsarvsproblemAbrahams källa i Hebron. Blivande världsarv?
 
Hade inte tänkt skriva så mycket mer om Sveriges folkpartiets röstande i Unesco, och deras ovilja att låta palestinierna söka skydd för sina hotade kulturarv. Men läste nyss den Enochsonska texten på Svt-debatt och jag kan ju inte missa en chans att inte hålla med Annelie!

I sak är det så att årligen försvinner cirka 120.000 föremål från de palestinska områderna som olagligen avlägsnats av israeliska statliga och/eller privata utgrävningar samt regelrätta stölder från palestinska utgrävningar av lokala tjuvar och banditer.

Särledes utsatt är Jordandalen eftersom det är bebott sedan antiken och långt innan dess, dalens historia sträcker sig så långt tillbaka som de tidigaste civilisationerna. Trots Olsoavtalet så har Isael full kontroll över de arkeologiska utgrävningarna här och allt som hittas förs bort. Detta kan UNESCO nu motverka. Palestinierna söker också världsarvs status för upp till 20 platser inklusive Jesu födelseplats i Betlehem och Abrahams grav i Hebron. Något som kan tyckas otvistligt, men många av världsarven är under israelisk ockupation, antingen i B eller C-områden. Såleddes är även platser inom de palestinska områdena hotade av förverkande.

Många platser bland palestinska samhällena på Västbanken och Jerusalem har förvandlats till exlusivt judiska platser. Byn Susiya är bara ett exempel där upptäkten av en synagoga från 100 eKr motiverade en vräkning av de boende på platsen. Världsarvslistestatus kan hjälpa till att skydda dessa platser och främja allmän förståelse snarare än exklusivitet för en trosinriktning. Det finns många möjligheter för att skydda de palestinska samhällena och kulturen med ett fullvärdigt medlemskap av Unesco. Utbildning, miljö och kultur brukar vara värden värda att stötta.