onsdag, december 28, 2011

Julens läsning


Skön soffa och intressant bok. Julledighet när den är som bäst.

tisdag, december 27, 2011

Intervention

Nu är det dax för Alliansen att gå in och sätta samman ett räddningspaket för att hålla Juholt likvid. Ett socialdemokratiskt parti utan Juholt skulle vara förödande för Aliiansens egna siffror!

måndag, december 26, 2011

Julpaus


Tar skrivpaus och ger er istället  familjekrubban. Hedniskt och sakralt i fullständig förening.

tisdag, december 20, 2011

Kult och kultur


Risken är stor att KD slits sönder inifrån basunerar Tomas Ander ut på SvD.se. Inte då. Det är snarast bra att partiet bestämmer sig för ett vägval. Högersväng med Odell eller vänster ut med Göran. Det är kraven på evig kompromiss- och konsensuskultur inom all partikult som stryper. Tinget ger majoritet för ett av alternativen sen pekar vinnaren med hela handen och de som är besvikna tystnar eller lämnar. Att öppet försöka förena Odell och Hägglund i samma parti är i längden bara ohållbart.          

Demokratiseringen av Irak


On the Dark Side in Al Doura - A Soldier in the Shadows

December 18, 2007
To: Mr. Randy Waddle, Assistant Inspector General, Ft Carson, Colorado
CC: LTC John Shawkins, Inspector General, Ft Carson, Colorado
Major General Mark Graham, Commanding Officer, Ft Carson, Colorado
Major Haytham Faraj, USMC, Camp Pendleton, California
Lt General Stanley Greene, US Army Inspector General
Subject: Formal Notification of War Atrocities and Crimes Committed by Personnel, B Company, 2-12, 2nd Brigade Combat Team, 2nd Infantry Division in Iraq


Dear Mr. Waddle,

My name is John Needham. I am a member of Bravo Company, 2nd Battalion, 2nd Infantry division, 2nd Brigade Combat Team, 2nd Infantry Division, (BCo,2-12INF,2BCT,2ID . I deployed with my unit to Iraq from October 2006 until October 2007 when I was medically evacuated for physical and mental injuries that I suffered during my deployment. The purpose of my letter is to report what I believe to be war crimes and violation of the laws of armed conflict that I personally witnesses while deployed in Iraq.

Upon arriving in Iraq in October of 2006 my unit was assigned to the ¼ Cavalry unit at Camp Prosperity. In March of 2007 I was sent back to my unit, B Company 2-12 at Camp Falcon. It was at Camp Falcon that I observed and was forced to participate in ugly and inhumane acts against the Iraqi citizens in our area of responsibilities. Below I list some of the incidents that took place.

In March of 2007, I witnessed SSG Platt shoot and wound an Iraqi national without cause of provocation. The Staff Sergeant said that he suspected the Iraqi be a “trigger” man. We had not been attacked and we found no evidence on the man to support the suspicion. As the Iraqi lay bleeding on the ground, PVT Smith requested to administer first aid to the Iraqi. SSgt Platt said no and “let him bleed out.” When SSG Platt walked away, Pvt Smith and PVT Mullins went to the Iraqi, dragged him to an alley, and applied first aid. They then drove him to the cache for further treatment.

In June of 2007 1SG Spry caused an Iraqi male to be stopped, questioned, detained, and killed. We had no evidence that the Iraqi was an insurgent or terrorist. In any event when we stopped he did not pose a threat. Although I did not personally witness the killing, I did observe 1sg Spry dismembering the body and parading of it while it was tied to the hood of a Humvee around the Muhalla neighborhood while the interpreter blared out warnings in Arabic over the loud speaker. I have a photo that shows 1SG Spry removing the victim’s brains.

On another occasion an Iraqi male was stopped by a team led by Sgt Rogers as he walked down an alleyway. The Iraqi was detained and questioned then with his hands tied behind his back, SGT Rogers skinned his face.

1ST Spry shot a young Iraqi teenager who was about 16 years old. The shooting was unprovoked and the Iraqi posed no threat to the unit. He was merely riding his bicycle past an ambush site. When I arrived on the scene I observed 1SGT Spry along with SSG Platt dismember the boy’s body.

In August of 2007, I responded to radio call from SGT Rogers reporting that he had just shot an Iraqi who was trying to enter through a hole that the platoon had blown in a wall to allow them observation of the area during a security patrol. When I arrived, I saw a one armed man who was still alive lying on a barricade. The man was about 30 years old. He had an old Ruger pistol hanging from his thumb. It was obvious to me that the pistol was placed there because of the way it hung from his thumb. The Iraqi was still alive when I arrived. I saw SGT Rogers shoot him twice in the back with hollow point bullets. The Iraqi was still moving. I was asking why they shot him again when I heard Sgt Hoskins say “he’s moving, he’s still alive.” SPEC Hoskins then moved to the Iraqi and shot him in the back of the head. SSG Platt and SGT Rogers were visibly excited about the kill. I saw them pull the Iraqi’s
brains out as they placed him in the body bag. CPT Kirsey must have learned something about this incident because he was very upset and admonished the NCOs involved.


I have seen and heard 1SGT Spry brag about killing dogs. He kept a running count. At last count I remember he was boasting of having killed 80 dogs.

On many occasions I observed SGT Temples, SSG Platt and SGT Rogers beat and abuse Iraqi teenagers, some as young as 14, without cause. They would walk into a house near areas where they suspected we had received sniper fire, then detain and beat the kids.

I have photos that support my allegations. I also have numerous other photos on a laptop PC that the unit illegally seized from me. I have requested its return but they have refused.

My experiences have taken a terrible toll on me. I suffer from PTSD and depression. I had no way to stop the ugly actions of my unit. When I refused to participate they began to abuse and harass me. I am still in treatment at the Balboa Naval hospital. I respectfully request that you investigate these matters, that you protect my safety by reassigning me to a different unit that is not located at Fort Carson, that you return my PC or, at least, seize it to protect the evidence on it, and that you issue a military protective order to prohibit the offending members of my unit from harassing, retaliating, or contacting me.

I have some photographs and some supporting documentation to these allegations.

Respectfully,
PFC John Needham
US Army


. . .och så de foton Needham hänvisade till. Inte vackra men sanna. Så nog finns det saker politikerna borde vara oroliga för.
måndag, december 19, 2011

Helgens pocket

Plockade i fredags upp World War Z. Misstänkte inte att jag skulle minnas den på måndag men överraskad blev jag. World War Z är skriven som en repportagebok som ger läsaren en helvetisk helhetsbild av vad som hände ett virus vandrade över jorden.

Det är något visst med den alternativa tillvaron som födds i zombieböcker, vardagen slängts överbord, och ersätts av brutal överlevnadskamp, den starkes rätt, och strid mot den gemensamma fiendens planslösa kollektiva rörelse mot mer kosumtion. Eller som det heter i verkligheten; julhandel.

fredag, december 16, 2011

Bra dag på DN?

Sexbomber i Bangkok, Ladyboys på flyget och Odell petad. All in a förstasida på dn.se. 

torsdag, december 15, 2011

Vad Catrin Mattsson borde känt till

Sammanställning som iaf. Catrin Mattsson borde känt till:
"Södersjukhuset kontaktades fredag 9/12 av Dagens eko, där en reporter bevistat ett seminarium på Riksstämman i Älvsjö veckan innan. Vid seminariet presenterades en mindre del opublicerade data från en studie genomförd på Södersjukhusets akutmottagningar (kvinnokliniken och vuxenakuten) under två sommarmånader 2009. Studien genomfördes av KI SÖS. Frågorna fanns öppna på intranätet tillgängliga för alla medarbetare på dessa enheter. Ca 140 medarbetare av 511 valde att besvara enkäten, oklart hur många som var tillfälligt anställda sommarvikarier.

Den 9/12 hade vi på sjukhuset ingen information om studien eller presentationen som ägt rum på Riksstämman. Efter korta efterforskningar och information från presentatören informerade vi ekots reporter om att vi inte kunde kommentera opublicerade resultat. Mediet kontaktade då huvudförfattaren till studien, Maaret Castrén, som gav en kort kommentar, och vi kommenterade kort som arbetsgivare. Måndag morgon 07 30 hade alla media nyheten, och då under klart mer aggressiva rubriker.

Tilläggas kan att Södersjukhusets akutmottagningar under många år arbetat aktivt just i dessa frågor, och i nära samarbete med AVK (Akutmottagningen för våldtagna kvinnor) på kvinnokliniken. En strukturerad organisation för detta med utbildningsinsatser och avsatt kuratorstid (två personer heltid) finns för detta. Vi arbetar aktivt utifrån SLL:s handlingsprogram för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor och programmet är en mycket viktigt del i vårt arbete tillsammans med våra egna riktlinjer.

I studien ställdes inte de frågor som media sedan refererat till som "att kvinnor får skylla sig själva". Det frågebatteri som användes är internationellt använt och validerat, och betydligt mer förfinat än så.

Enligt studiens huvudförfattare, Maaret Castrén, är de resultat som framkom i studien (tyvärr) vad man tidigare sett i internationella material - beklagligt nog till och med bättre än i andra studier. Det finns också i nuläget tveksamheter i de icke publicerade studieresultaten av annan art, vilket nu framhålls av författarna. Professor Castrén har de senaste dagarna berättat i olika mediakanaler att grova feltolkningar av studien är gjorda av media. Allt detta har framförallt oroat de våldsutsatta kvinnorna som ska söka hjälp samt tynger vår personal som gör ett väldigt bra och uppskattat arbete.

Vi har också i några kanaler kommenterats och hängts ut, utan att vi ens blivit tillfrågade om vi kan berätta om vår del. Inte heller forskaren har tillfrågats för att berätta om studien. Man har alltså bara utgått från ett rykte som spridits i media.

I Södersjukhusets mediastrategi valde vi medvetet att kommentera som arbetsgivare/företag; utifrån de presenterade resultaten men utan att kommentera studiens upplägg. Då vi inte hade insyn i studiens resultat och upplägg bedömde vi det som utsiktslöst att bemöta den typen av sakfrågor.

Vi förhöll oss till resultaten som man måste - att beklaga sifforna och poängtera det goda arbete som görs och måste fortsätta.
Samtidigt vill vi absolut framhålla, externt och internt, att den här typen av attitydundersökningar är viktiga och skall göras. Diskussionen är välkommen. Förhållningssättet till utsatta människor inom vården, oavsett var i utsattheten består, måste alltid granskas och aktivt diskuteras. Vi kommer från ledningens sida att fortsätta stödja och uppmärksamma såväl akutens medarbetare som andra verksamhetsområden i att mäta och diskutera attityder och bemötande. De handlingsplaner som tas fram inom SLL för utsatta patientgrupper skall uppmärksammas och aktivt implementeras. Såväl sjukhusets ledningsgrupp som styrelse är aktivt engagerade i denna fråga."

Har ni frågor som rör oss på Södersjukhuset och hur vi hanterar detta är ni välkomna att höra av er till mig.

Med vänlig hälsning
Helen Hellströmer
Kommunikationschef

Södersjukhuset AB
Sjukhusbacken 10
118 83 Stockholm

Theirs but to do and die

Och så var kriget i Irak officiellt slut. Enligt fredens nobelpristagare lämnar USA och dess allierade efter sig en solid och stabil samt representativ demokrati. Personligen ser jag det snarare som slutet på ett nio år plägsamt utdraget anfall av den Lätta Brigaden. Not tho' the soldiers knew. Some one had blunder'd. Theirs not to make reply, Theirs not to reason why, Theirs but to do and die.

Inte minst ekonomiskt så har äventyret i Irak kostat med än andra världskriget. I direkta kostnader. Indirekta kostnader i form av hjälp till skadade och demobiliseringspengar. . .ytterligare miljardutgifter att vänta enligt de erkända kalkylatorerna Joseph Stiglitz och Linda Bilmes. Och vad hände då dagen för krigets slut i själva Irak? Tja. . .rätt lugnt. Två bilbomber, två sprängda oljeledningar i Basra, tre döda 35 skadade i strider. Diyalaprovinsen tänker förklara sig självständiga från resten av landet och den religiösa sekterismen blomstrar. Irak ligger skändat och krigets draksådd är ännu inte ens skördad.

onsdag, december 14, 2011

En kväll med knapptryckarkompaniets upphovskvinna


Oligarkins järnlag lever!

Jeśli nie czytają książek, nie będziemy spać z tobą!

Eller som det lyder på engelska; If you don’t read books, we’re not going to sleep with you!

Polska och Ukrainska kvinnor har i bästa Lysistrata-anda dragit igång en kampanj för att öka mäns läsvilja.  Kanske kan nu boknerd:ars försjunkenhet i Musil, Franko eller Szymborska vara mer framgångsrikt hos det motsatta könet än en ny Breitling!?

tisdag, december 13, 2011

Arktiska oceanen och dess gömda metan

Shock as retreat of Arctic sea ice releases deadly greenhouse gas
By STEVE CONNOR Science Editor Independent, The Academician Lavrentiev
The Independent
13 Dec 2011

Dramatic and unprecedented plumes of methane – a greenhouse gas 20 times more potent than carbon dioxide – have been seen bubbling to the surface of the Arctic Ocean by scientists undertaking an extensive survey of the region. The scale and volume of...read more...

De arktiska isarna smälter.  Inget nytt i det. Men att metan bubblar upp, nja kanske inte. De negativa spiralerna snurrar alltså vidare i samma raska takt. För ishaven smälter ökar ju som bekant också staters möjligheter att utvinna naturresurserna som legat under isen ett tag. Och då de icke-förnyelsebara naturresurserna som utvinns ökar miljöhotet ytterligare.Lägg till det lite lättare inslag av gränsdragningskonflikter mellan USA, Kanada och Ryssland så har vi en underbar ny röra på halsen.

lördag, december 10, 2011

CharmtrollOm nu nassarna måste ut och böka runt och skrika ut sitt mentala strunt, vilket jag förvisso anser att de ska få göra, vore det tacksamt om poliserna kunde nyttja lagens svängrum och förlägga deras demonstration till långbort-i-Gärdet och på en vardag. Att stänga ner hela City och låta polisman A2030 ta ut sin frustration på civiliserade flanörer är oacceptabelt.

fredag, december 09, 2011

God natt
Kommer imorgon på fullaste allvar stoppa ner mitt Eagle scoutmärke i en låda och sända tillbaka det. Det jag lärde mig på vägen mot den utmärkelsen är idag uppenbarligen ett bortglömt amerikanskt credo. Att kongressen debatterar ett tillåtande av inlåsning utan rättegång för sina egna medborgare? God night America, wherever you got lost to.

Tack gode Gud för Youtube

Ingen behöver längre vara svarslös. Hoppas fortfarande på att Ron Paul plockar hem den republikanska segern. . .but then again I was always the political dreamer.

torsdag, december 08, 2011

Hur en landstingsrådssekreterare formas

En ny medarbetare har inlett sin karriär på Centerkansliet i landstinget. Kommer nu för hans och andras information beskriva landstingslivets olika faser.

Vi börjar med första veckan; Gustaf kommer nu vara en ung oskyldig liten söt kattunge utan aning och susning om de hard knocks that väntar runt hörnet. Alla olika förkortningar av typ HSN, 5grp, VV, SLSO och PB är spännande. Kollegorna snälla och datorn välfungerande.
cat4.gif
 
Vecka två. Gustaf tror att det kommer lösa sig. Kollegorna är fortsatt trevliga och det där med alla styrelser och pressmöten och gruppträffar kan ju han, som välutbildad Åsa-Nissepartist, snabbt få full koll på. Han går in i en förnöjsam och lycklig vecka. . .little does he know att. . .
cat5.gif

. . .strax börjar veckorna tre till åtta. . .kraven ökar. Tempot lika så. De gulliga förkortningarna visar sig vara krav på möten. Och till dessa möten skall det tas fram pressmeddelanden, underlag till politiker, väljare och press. Samtidigt inser Gustaf att ingen på förvaltningens pressavdelning någonsin går att nå och att skärgården faktiskt bebos av väljare även på vintern, samt att journalisterna skiter i att notera utspel om inte de rör Filippas nya kärlek eller en sk. vårdskandal.
cat1.gif

Vecka åtta till 24. Kollegorna börjar ställa krav. I Gustafs fall kommer kraven framför allt komma från Landstingsgruppen och Karin. Dessa arbetetsframkallare kommer ständigt finnas i hans rum, i hans sinne och i hans synfält med synpunkter, krav och klagomål på att de vill synas i media mer, oftare och bättre. Centerrörelsens nya ledare kräver dessutom att floskler ska vävas in i varje kommunicerat Centerbudskap och Gustaf bränner sig på att han inte kan göra Hasse vare sig öppen, lyssnade och transparent!
cat3.gif

Vecka 25-40. Gustaf släpper efter. Går upp i vikt på grund av att han bara hinner slänga i sig resterna av Delicatomaten från HSN-möten. Dricker 11 koppar kaffe, innan lunch, missar lunch och träning varje dag. Rakar sig sällan, duschar bara på söndagar och låter återanvända sin skjorta fyra dagar i rad. Stiftar åter bekantskap med singellivet när hans flickvän lämnar honom. Men jobbet börjar i alla fall flyta på.
cat2.gif

Vecka 40-52. Gustaf tror nu han har förstått och sett allt. Då infaller nästa års julshow i landstinget. Där kanslicheferna Malmros, Silverudd och Bojerud utför ett stycke ur Svansjön indränkta i olivolja och iförda endast polkagrisrandiga Speedos.
cat6.gif

Ett år senare. Gustaf är en skugga av sitt forna jag och går lakoniskt in i Landstingsnirvana. Jobbar, sover, äter och lever för Pressmeddelanden och Tjänsteutlåtanden. Transformationen är komplett.
cat7.gif

onsdag, december 07, 2011

ÖvergivenMin centerkollega Politruk har övergett oss för att leka med riksdagsfolket. Vad folk inte gör för någora tusenlappar mer i plånboken. Centerrummet blir sig aldrig mer likt. . .

Krigshets igen

Jag brukar ju inte hålla med Annelie när hon uttalar sig om Mellanösternpolitik, så varför göra det nu när Iran också är med i bilden. Trogen sin FOX-news:iga analys så skriver Annelie mfl. i gårdagens Dagen om farligheten med Iran. Musiken hon spelar känns igen; Iran är angriparen, de moderna nazisterna, ett riktigt hänsynslöst hot mot världsfreden och Västs existens. Allt medan USA och Israel är detta monsterlands oskyldiga fredsälskande offer. Självklart. Irans mullor är ondskefulla kvinnohatande skäggmurvlar i stort behov av lite sex men jag kan trots dessa mörkermäns motbjudande brister bli något trött på att så fort en envåldsmakt ska bort så spelas Hitlerkortet.

Men hur ser världen ut från den Iranska horisonten? I söndags hävdade Iran att man skjutit ner en amerikansk drönare som flugit in på Iranskt territorium, och USA medger att de i förra veckan förlorade just en dylik drönare. Sammanträffande. Vi kommer säkert aldrig veta vad som hänt men oaktat alla detaljomständigheter är detta ur ett Iranskt perspektiv en tydlig krigsprovokation. Förställ er själva kära läsare de massiva repressalier som skulle utlösas om Iran började flyga in med drönare över amerikansk eller Israelisk mark, än mindre om de samtidigt började döda amerikanska forskare, lansera cyberattacker på USAs nukleära anläggningar eller låta sin flotta skjuta ner civila amerikanska passagerarplan. I ljuset av tidigare hot och attacker samt erfarenheten av hur USA behandlar länder utan kärnvapen jämfört med dem som har (Nordkorea/Irak) är det tyvärr mer än rationellt av Iran att vilja ha ett kärnvapen eller två. .

Vidare; är det verkligen så att ett kärnvapenbestyckat Iran hotar Israels existens? Kan ett förebyggande anfall vara motiverat? Enligt det israeliska militära- och säkerhetspolitiska ledarskapet, medför Iran inte ett existentiellt hot. Israels nyligen pensionerad Mossadchef, Meir Dagan, kallar planerarna på att anfalla Iran för; det dummaste han någonsin hört och säger vidare att en attack skulle innebära ett regionalt krig som verkligen skulle försätta Israel i ett livsfarligt läge.

Glöm heller inte att Israels tidigare stabschef, Gabe Ashkenazi, tidigare Shin Bet chefen Yuval Diskin samt ytterligare en före detta Mossadchef, Efraim Halevy alla hävdar att Iran inte utgör ett existentiellt hot mot Israel och att attackera eller klämma åt Iran hårdare kommer påverka regionen och Israel negativt i minst 100 år.

Det är egentligen rätt enkel matematik; om Iran mot förmodan skulle lobba iväg en, i framtiden surt förvärvad, kärnvapenmissil mot Israel så skulle Israel så fullständigt förånga Iran med sina uppskattningsvis 200 kärnstridsspetsar att landet skulle upphöra att finnas till. Avslutningsvis vill jag påminna om att Iran inte är ett Nordkorea, det befolkas inte och styrs inte av hjärntvättade galningar, alla insnöade på att begå kollektivt nationellt självmord. För om dess ledare verkligen nu är genetiska antisemiter är det svårt och förstå varför de inte har börjat med att förvisa Teherans judiska församling?

Krigshets bör partiet undvika och jag hoppas Annelie och Tuves vision inte blir officiell KD-politik.

måndag, december 05, 2011

Tel Stockholm


En härlig bit musikaliskt Tel Aviv i Stockholm, i form av Oren Barzilay. Nu fattas bara vädret.

Ruinens brant

Snart anländer ministrarna till Durban. I ytterligare ett försök att lösa världens problem samt i vissa fall bidra till att orsaka några nya. Hemma och på plats i Stockholm så kan jag inte låta bli att återvända till mina minnen av olika rester av diverse civilisationer som jag har besökt på mina många resor.

Att se pyramiderna i Egypten, ruinerna i Petra, Palmyras sandiga stad, Borobudurs tempel eller det Gotiska Krim var alla vart och ett det mest imponerande jag sett, vart och en av platserna representerade ruinerna av en gång dynamisk civilisation.

Mina resor har varit många och besöken i olika ruinstäder legio, och även besök i de städer och levande byar som omger ruinerna, dagens nya civilisationer som lever ovanpå gårdagens folk. Jag besökte alla stora konstgalleri och museum och kyrkor jag kunde och i vart och ett av dem såg jag på de enkla artefakterna från länge sedan, målningarna, skulpturerna, ikonerna för de olika religionerna och representationerna av deras många gudar. Jag har sett även enkla ting; slitna stentrösklar av gamla hus, spåriga vattenkanaler, klottret på stolarna i teaterarenor där män en gång var viktiga nog att få sin plats ristad i sten, har sett kullarna av slagfälten i de stora men nu bortglömda krigen. En sak som jag blev medveten om under mina resor var att jag bara är en droppe i den stora strömmande flod vi kallar historien och att en dag ska andra vandra runt i ruinerna av det jag kallar för min civilisation. De skulle titta på mina elektroniska artefakter och andra tecken på Stockholmiana och kanske le åt vår fåfänga.

Efter att ha sett olika ruinrester från 10 000 år av civilisation, lever vi kvar i en värld fylld av krig och svält och hat och girighet. Det är nästan som om historien inte existerar, dåtidens lärdomar verkar inte ha någon betydelse. Vi människor gör om samma misstag. . .om och om igen men konstigt nog förväntar vi oss ett annat resultat, ett tydligt tecken på vansinne alltså.

Problemet är att gör vi om samma misstag nu som då och låter girighet, religionshybris och maktbegär styra är mänskligheten riktigt illa ute. Vi har haft två stora krig. Krig som inte ens utkämpades om naturresurser. Nästa stora krig kommer att handla om kontroll av just dessa råvaror. Vatten, olja, mineraler och så vidare. Vore tacksam om Durban och politikerna där kunde hitta fredliga lösningar på resursfrågan innan militärerna kommer på ett sätt.

Pandans menningslöshet


The world’s most useless creatures
The Independent
5 Dec 2011

Bloody pandas. Tian Tian and Yang Guang have come to Edinburgh and we’re supposed to be thrilled and a little bit glowy at the internationally cooperative “ooh aren’t they adorable?” mood-enhancing fabulousness of it all. But why? Pandas are useless,...read more...


Äntligen lite klarspråk om de där jädra pandorna som förpestat våra Zoologiska trädgårdar sen Maotiden.

söndag, december 04, 2011

Sarajevo, Danzig och ?


Oh what a lovely year 2012 kommer bli. Ryssland sänder militära observatörer till Kosovo för att skydda Serber samt säljer missilförsvar till Syrien. Erdogan vill ha flygförbudszon över Syrien. USA inleder krigshandlingar mot Iran, Pakistan stänger förnödenhetsvägen för NATO, Somalia attackerar Kenya och hörde jag någon viska 1914 eller 1939?

Kan tänka mig att det är tid för ett nytt storkrig. Ett nytt krig att riva isär alla samhälleliga system, riva ner sociala landvinningar, skapa nya miljömässiga och politiska katastrofer. Hökarna börjar redan värma upp med sitt krigsnekrofeliska rekviem. Livets okränkbarhet glöms och striderna kräver sina offer och sina hämndaktioner. Det kommer säkert heta att vapnen används till mänsklighetens försvar, och att det är mänskliga bomber som fälls över Pakistan och Syrien. Det har alltid fascinerat mig hur det går att sälja in organiserat mord som en meningsfull och politiskt humanitär sysselsättning. Sen har vi alla dessa plattityder om heder, plikt eller nationell sammanhållning som kommer fylla våra tidningar. Noterar hur det räckte med hur ett antal JAS-piloter flög in över Libyen och fotograferade för att både SvD och DN skulle gå i tokspinn samt hylla de flygburna gossarna i spaltmetrar av propaganda om det svenska spaningsstålets fördelar.

Tror helt enkelt inte att vi lärt oss undvika ett 2012:skt Sarajevo alt. Danzigkorridor, dvs. i kategorin; svepskäl till att starta världskrig fungerar mänskligheten perfekt. Troligen blir det någon obskyr plats i den Syriska öken som bär namnet på nästa krigskatastrof. Den som lever 2012 får se.

torsdag, december 01, 2011

Dum, Dumare, Dumbing

Beklagar uppehållet i skrivandet. Har stått på en läkarestämma och stämt av vad läkarna tycker vi gör rätt och fel i landstinget. Mest fel men i alla fall. . .det jag noterar sen sist är att ytterligare en groda har hoppat ur munnen på en av de republikanska presidentkandidaterna. Denna gång ansåg Bachmann attt USA:s ambassad i Theran skulle stängas. Den har som bekant varit stängd sen 1979. . .men men kunskap och bildning är inget som republikanerna värdesätter längre. Vilket oroar. Idioter blir inte smarta bara för att de får makt. Tvärtom.

Popcorn-faktorn hos republikanerna inför detta val är dessutom osedvanligt högt. Eller vad sägs om uttalanden som; Irak ska betala skadestånd till USA, Afrika är ett land,. Talibanerna styr Libyen,. Talibaner styr Iran, Gud straffar oss med jordbävningar, Företag är människor eller min favorit av Newt; I have two grandchildren – Maggie is 11, Robert is 9. I am convinced that if we do not decisively win the struggle over the nature of America, by the time they're my age they will be in a secular atheist country, potentially one dominated by radical Islamists and with no understanding of what it once meant to be an American.

Ateistiskt och islamistiskt. Just det. . .reality used to be a freind of his. Dessa människor slås om att få sätta sig som president i världens, ännu, mest inflytelserika land. Uppenbarligen så ljuger de friskt, de talar i tungor om tankar som var moderna för 2000 år sedan och de besitter uppenbarligen en politisk, ekonomisk, geografisk och historisk okunskap som får Bush att låta lärd likt en lektor.

Pladdrande plattityder i stället för politiska program bjuds väljarna på, frampressade i valmaskinen av korta okritiska propagandainslag. Jag skulle gärna minnas det USA som jag lärde mig älska under min tid i dess skolsystem och dess scoutkår. Det finns väl heller inte en snabb lösning på denna epidemi av arroganta anti-rationella och anti-intellektuella politiker. Särskilt inte eftersom de människor som exemplifierar problemet oftast är omedvetna om det. Och nu ska jag som bokmal gnälla lite. . .allmänhetens krympande uppmärksamhetsspann har minskat radikalt både i USA och annorstädes, en urholkning av allmänna kunskaper är den mest uppenbara effekten. Därmed när väljare utan djupare kunskaper om samhällsfrågor tvingas välja mellan motstridiga 40 sekundershistorier på TV, faller betraktaren bara tillbaka på egna föraningar, eller på vad han/hon trodde sig veta innan de började titta. Såleddes kan de nuvarande republikanska kandidaterna komma undan med mord. . .mentala sådana i alla fall.