tisdag, december 20, 2011

Kult och kultur


Risken är stor att KD slits sönder inifrån basunerar Tomas Ander ut på SvD.se. Inte då. Det är snarast bra att partiet bestämmer sig för ett vägval. Högersväng med Odell eller vänster ut med Göran. Det är kraven på evig kompromiss- och konsensuskultur inom all partikult som stryper. Tinget ger majoritet för ett av alternativen sen pekar vinnaren med hela handen och de som är besvikna tystnar eller lämnar. Att öppet försöka förena Odell och Hägglund i samma parti är i längden bara ohållbart.