torsdag, februari 02, 2012

Förskoletalibaner

Vi tackar för de folkpartistiska förskoletalibanernas attack mot KD:s familjepolitik. Politikens gränser ligger nämligen långt bortom familjens sfär; något de så kallade liberalerna har svårt att förstå sig på. Det enda jag nu hoppas på är att partikollegorna kan hålla kvar den reflexen även när det kommer till underlivsfrågorna. För om det är så att Folkpartiet har svårt att vara liberala när det kommer till familjens rätt att välja har Kristdemokraterna lika så svårt att behålla fokus på politikens gräns när det kommer till underlivsfrågorna. Gränsen ska befinna sig en bra bit bortom både sängkammaren och steriliseringstvånget. Vilket inte alltid alla tycks förstå. Konsekvens om gräns och vi kan garanterat få upp siffrorna igen.