lördag, februari 11, 2012

Försvarsdebatten i KD

Ett exempel på ett debatt inom Kristdemokraterna som inte rör ställningskriget mellan Odell och Hägglund.