torsdag, mars 29, 2012

Azawad nästa nya nation?

Striderna i Mali fortsätter och snart kommer Timbuktu att ha fallit för tuaregernas trupper. Och det borde vara något bra för väst. Om vi bara har vett nog att inse detta. Gränserna för Mali ritades upp av oborstade fransmän för över 100 år sedan och i och med det nuvarande upproret kan de ritas om. Kan vi övertyga rebellerna att stanna vid Nigerfloden och där få bilda sitt Tuaregland, Azawad så kommer mycket vara vunnet.
Mali har aldrig haft någon reell kontroll över de Azawadska territorierna. De tuaregerna är kulturellt, kulturellt och politiskt främmande i Mali och Saharaöken som är deras hem är ett fientligt territorium de allra flesta Malier söder om floden. De har aldrig kunnat tämja den, förstå den, eller sett en funktion i sanden.

Ett Azawad, å andra sidan, kommer att vara en bra buffert i kampen mot Al Qaida-terrorn som verkar i ormrådet. Ingen känner nämligen öknen bättre än tuaregerna. De har bott där i över två tusen år, vet varje rutt och känner varje spår i sin öken, är förbundna genom ett stam- och klansystem som gör det omöjligt för någon att gå med i Al Qaida utan att några andra vet, och viktigast av allt har de visat liten kärlek till någon radikal islam eller religiös terrorism innan i historien. Den tuaregiska gerillan har gjort det mycket klart att de har för avsikt att skapa en sekulär, demokratisk stat. De flesta tuareger som motsätter sig införandet av sharialagar och en deras samhälle har, sett till regionen, respekterat kvinnors rättigheter, och det finns ingen anledning att i dagsläget tvivla på deras syften.

Viktigast för Väst är nu att vi inser att Tuareg är de enda människor som faktiskt kan agera bra poliser i den hetaste regionen i världen, och eftersom tuareger är utspridda över fem nationer kan deras räckvidd och potential som en partner i kriget mot terrorismen inte nog överskattas. Sahara är deras lilla sandlåda, och vill vi leka ska vi inte sno deras spade.

Visst. Länder som Algeriet och Turkiet och Spanien kan få tokspel och skrika ond bråd död när en region tillåts bryta sig ut ur nationens gemenskap. Deras rädsla för att de egna revoltörerna ska ställa till det är alltid stor. Men någon nytta ska vi väl ändå ha av USA som kan tvåla till dem nog för att de ska sitta still i båten. Spanien kommer dessutom falla samman när landet snart går i konkurs. Så med lite tur har vi snart ett nytt land att hålla i minnet; Azawad.