torsdag, mars 01, 2012

Hjärnspöken

Irans nuvarande status första och största hot mot världsfreden beror mer på krigshetsande kristdemokratiska kollegor är konkreta korrekta ukaser. Fokus läggs nu i en artikel, av den osannolika duon, Enoch & Szyber, på behovet av icke-spridning och skydd av Västs allierade. Iran är enligt logiken ondare än de andra nationerna med kärnvapen; Indien, Israel, Pakistan och Ryssland och Obama, Cameron och Sarkozy kan bekräfta sin moraliska auktoritet som de ensamt ansvarskännande kärnvapenägande ledarna i världen. Detta är grunden i den alltmer hysteriska inställningen till Irans kärnprogram: en strävan efter moralisk auktoritet, oaktat Irans förmodade strävan efter en riktigt kraftfull egen bomb. Väst fortsätter att skicka in inspektörerna och Iran, i sin tur, ogillar inspektörernas närvaro, och IAEA-inspektionen får veta att icke-tillträde gäller till vissa platser. Sen tar vi ett varv till av sanktioner och fördömanden.

Inte för att Irans ledare inte har spelat sin morbida roll i denna surrealistiska, snabbt stegrande strid. Precis som Enoch & Szyber är angelägna om att använda icke-spridning som ett sätt att påvisa västmakternas så kallade moralisk överlägsenhet, så är den iranska regeringen angelägen om att använda sitt nukleära program som bevis både för sin egen styrka och sin vägran att böja sig inför extern inblandning. Vilket säkert är skälet till att Iran gladeligen presenterar en eller två eller tre nya urananrikningscentrifuger på bästa sändningstid. Lill-trollet som är president i landet visade i TV att han var mindre intresserad av kärnteknik än att trotsa de utländska stater som utgör som hans fiender. Varför? Jo för att sanktionerna sänker oppositionen i Iran. Inga pengar, ingen medelklass, inga uppror. Så mina kollegors krav på sanktioner och bomber cementerar bara mörkermännen vid sina bubblande fundamentalistiska grytor och förpassar den Iranska oppositionen till fattigdom, glömska och nöd. Påminner som jag gjort förr; endast ett land som någonsin har tillämpat kärnvapen mot en civilbefolkning. Och det är inte Iran.