onsdag, mars 14, 2012

Oljebergets sista uppståndelse


Oljepriserna är nu högre än de någonsin, 16 kronor litern är nästa så kallade magiska gräns; min Astra står mest som oftast stilla på parkeringen. Det finns många faktorer som bidrar till att min parkering fylls av min bil, dels Irans hot att blockera oljetransporterna i Persiska viken, rädslor för ett nytt krig och kaos hos det oljerika Nigeria. Men den främsta orsaken till högre priser som sällan nämns är bortfallet av relativt lättillgänglig och billig olja, med andra ord, den typen av olja gett oss den svindlande utvecklingen och det massiva globala välståndet. Denna olja är nu nästan försvunnen
Visst världen hyser fortfarande stora oljereserver, men dessa är av svåra att nå, svåra att förädla och varje fat vi konsumerar kommer bli dyrare att utvinna, dyrare att raffinera till och dyrare att tanka in i bilen. Självklart är det så att planeten fortfarande innesluter ansenliga mängder av det svarta guldet. Men det mesta finns djupt under jord, djupt under haven eller att fast i obevekliga och svårborrade klippformationer. Mer och mest av nya miljöfarliga utvinningsidéer börjar florera och testas, vilket ger oss en produkt som redan innan den kan börja bearbetas har lämnat stora avtryck på planeten.
Sanningen är att de flesta av världens tillgängliga reserver redan slut, vi har nu att borra upp offshoreolja, olja under Arktis och skifferolja och lite andra smutsliga varianter. Så kallade okonventionella reserver kan utnyttjas, men ofta till ett svindlande pris, inte bara i kronor per liter utan även i form av nya skador på miljön. Tror jag ska fortsätta låta min Astra stå och fortsätta propagera för mer kärnkraft och utökad kollektivtrafik.