torsdag, mars 29, 2012

Rapporten om NATO:s likgiltighet i sin helhet

2011 var det dödligaste året i Medelhavet hittills. NATO:s vänlighet var begränsad och rapporten från Europarådet påvisar en upprörande likgiltighet inför de nödställdas situation. SR P1 rapporterade om det idag.