söndag, april 22, 2012

7 år och 700 mil


Lädret höll men gummit gav upp. Tack Ecco för långa vandringar över gatorna i Stockholm, Lund, Damaskus, Riga, Visby, Jerusalem och så vidare.