söndag, april 01, 2012

Arktis

Medlemsländerna i det Arktiska rådet samlades förra veckan till möte på Naturhistoriska här i Stockholm. Inte så stort kan tyckas men med tanke på hur jakten på Arktisk alla rikedomar kommer öka så finns det mer att bry sig om här än vad man först kan tro. Till att börja med kan man undra varför Kina, Sydkorea, Japan, Singapore och EU står i kö för att få observatörsstatus?

Vidare så finns det en mängd miljömål som både Kanada, USA och Ryssland motsätter sig. Det är i ljuset av denna ovilja de nordiska länderna snabbt måste få sin gemensamma poltik i ordning. Hög tid med andra ord för en gemensam nordisk Artisk strategi, Nordiska rådet har ett förslag och vi vet ju att Nordbor i politiskt samarbete sällan har fel i sak. Norden har chans att bli föregångare när det gäller att värna om den känsliga miljön i norr. . .kan vi leva upp till utmaningen?