onsdag, april 04, 2012

Förödande förnekelse

Fortsätter förundras över hur klimatförändringsskeptikerna bittert försvarar sin rätt att utmana vedertagna teorier. Fenomenet förnekelse fortsätter. Ständigt dessa organiserade försök att tona ner, förneka eller ogilla den vetenskapliga sämjan kring omfattningen av den globala uppvärmningen, dess betydelse och dess koppling till mänskligt beteende, särskilt för våra kommersiella eller ideologiska val. Frikostigt finansierade förnekelsekampanjer som främjar en osund skepsis hos allmänheten har med rätta jämförts med de tidiga PR-insatserna från tobaksindustrin att undergräva de forskarrön, som nu är allmänt vedertagen vetenskap, om riskerna med passiv rökning.

Motståndet mot att godta prognoserna kring effekterna av klimatförändringarna och en vägran att acceptera att vårt beteende kan komma behöva förändras för att bromsa upp uppvärmningen har blivit religion hos en del grupper. Vad hände med den Kristdemokratiska försiktighetsprincipen? Om forskarna har fel, är inte det värsta som kan hända att vi kommer att ha en renare värld. Om de har rätt, men vi nu misslyckas med att agera, kommer det bli mer ödesdigra konsekvenser att vänta för hela mänskligheten.