torsdag, april 12, 2012

Hebron och South Hebron Hills

Morska modige män ger sig på pensionerad kristen pacifist. Just another day i Hebron.

"Security reasons" hindrar herdar att valla sin flock i Um-el-Amad.