fredag, maj 25, 2012

Bryt upp

Det finns mig veterligen inga regler för hur det ska gå till om ett euroland vill träda ut ur valutaunionen. Land som vill lämna Unionen finns det om men inte valutaunionen. Så det finns egentligen inga rättsliga grunder för att reglera Tysklands eller Greklands utträde. Det roliga är att EU inte verkar veta vad de olika grenarna av samarbetet vill. Juncker skriker att det är lögn att Grekland är på väg att lämna euron. Samtidigt som två medlemmar i ECB:s höga råd sa att ett grekiskt utträde är tekniskt möjligt och inte nödvändigtvis av ondo, men helst inte, kanske.

Klart är nog att Geklan är på väg ut ur Euron. Problemet är att strutsarna inom EU och IMF i hög grad varit styrda av finansministeriernas politiska logik, utan blick för de bredare sociala och politiska följderna av ett utträde. EU måste nu istället och inför topmötet i juni söka lösningar för att utträdet inte ska leda till ett socialt sammanbrott för hela Grekland. Patienten är redan död. Begrav liket värdigt och fostra avkomman; Grekland med drachmer.