torsdag, maj 10, 2012

Tysk reträtt?

Resultatet av valen i Frankrike och Grekland har påvisat en enorm motreaktion mot den åtstramningsstrategi som Tyskland drivit på för. Över hela Europa ryker politiker och etablerade politiska partier, Sarkozy var den elfte ledaren för en europeisk nation som besegrades i ett val sedan 2008. Vi har sett regeringar falla i Nederländerna, Storbritannien, Spanien, Irland, Italien, Portugal och Grekland.

När de får en chans, de europeiska medborgarna, att använda valurnorna för att skicka en signal om att de inte gillar vad som händer. (Självfallet förbehållet Sverige då vi har en synnerligen duglig Alliansregering, men ingen regel utan undantag.) Problemet nu är att de högt reformlovande nyvalda politikerna över hela Europa alla avvisar åtstramning, en vald väg som sätter främst Tyskland i en mycket svår situation. Förväntas nu Tyskland i det oändliga att rädda alla medlemmar i euroområdet som väljer att leva långt över sina tillgångar? Om Tyskland drog sig ut ur euron i morgon, skulle euron helt kollapsa, obligationsräntorna för resten av euroområdet skulle skjuta i höjden och utan en tysk räddningsaktion av massiava mängder pengar skulle Greklands situation bli standard.

Resten av euroområdet är absolut,totalt och helt beroende av Tyskland. Men som vi har sett är mycket få länder i euroområdet pigga på att ta order från Tyskland och avvisar nu envist åtstramning. Många politiker i Europa tror uppenbarligen att de ska kunna bygga upp gigantiska skulder på obestämd tid för att tyskarna sen alltid ska vara där och lösa ut dem när de behöver det. Kommer tyskarna vara villiga att tolerera en sådan situation, eller kommer de helt enkelt stänga affären och gå hem? Min förhoppning och tro är det senare. Det vill säga att det blir Tyskland som lämnar Euron och hela projektet hamnar där det hör hemma. Den historiska tippen.