fredag, juni 01, 2012

Al Bowereh igen

Er bloggare i Al Bowereh våren 2011
En stor vattencistern revs i veckan i byn Al Bowereh utanför Hebron. Cisternen ägs av de tre bröderna; Hishan, Amin och Nader Ashor, den förser familjen med dricksvatten och vatten till jordbruket de bedriver i dalen. En dal som varit brukad av deras familj sedan 1600-talet, och omnämnd som nyttjad jordbruksmark för första gången i den romerska folkräkningen från sent 100-tal, samt säkert långt innan dess.

Bröderna sålde även vattnet från cisternen som byggdes 1990. Men då vattencisterner tydligen utgör en säkerhetsrisk för den Israeliska ockupationen så ryckte polisbil, bulldozer och grävmaskin ut och taket på cisternen revs, vilket därmed lämnar den exponerad. Vattnet blir smutsigt från det rivningsmaterial som faller ner och vattenpumpen orkar inte pumpa rent. Ett familjeföretag och en familj utslagen. De små lagarnas tyranni styr tyvärr fortfarande på Västbanken och om fred ska till i regionen, oavsett en- eller tvåstatlig lösning så måste likhet inför lagen införas snarast.

Källa: CPT.