måndag, juni 04, 2012

MaktbalanserIndien har medvetet/omedvetet slagit ett slag mot Amerikas och Europas försök att tvinga Iran till ett urananrikningsstopp. Bara en månad innan sanktionerna mot den islamiska republiken ska träda ikraft säger regeringen i New Delhi, den största köparen av iransk olja, att deras handel inte kommer påverkas.