torsdag, augusti 09, 2012

Bildts brev i all sin härliga helhet


Har då läst brevet som Carl Bildt sände iväg. Och är inte helt med på hur de tänkt. UD skyller i brevet på att det är påkallat enligt regeringsformen 10:13; Statliga myndigheters underrättelseskyldighet 13 § Chefen för det departement som har hand om utrikesärendena ska hållas underrättad, när en fråga som är av betydelse för förhållandet till en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer hos en statlig myndighet. Lag (2010:1408). men om den lagen även tillåter Chefen för UD att "informera" tillbaka kan de bättre lärde tvista om, men om inte utgör det mycket sannolikt otillåtet och uppenbart ministerstyre.

Det jag dock reagerar mest på är hur Bildt mästrar och tolkar HD kring om huruvida de i sin dom tänkt på att det diplomatiska skyddet enligt Wienkonventionen ska gälla. Vill någon på nytt invända mot en avhyssning så är det Ryska ambassadens jobb, alltså inget folket i Arvfurstenspalats ska ordna.